Op punt gezet: Waarde van de zonne-energie (2)

SINT-NIKLAAS. De stad wil echt werk maken van verstandig omspringen met energie en gaat daarbij zonnepanelen promoten. Naar aanleiding van de 'Dikke-truiendag 2008' hebben Mike Nachtegael gemeenteraadslid sp.a, Nathalie Van Garsse bestuurslid sp.a en Wout De Meester van Groen! een dossier opgesteld dat voor de stad heel wat beleidsvoorstellen bevat en wat meer is, het kan ook voor andere gemeenten een richtingaanwijzer zijn.
Waaskrant heeft dit interessant dossier in punt gezet. Lees hier deel 2 van het dossier.

 

• Om de premie beter bekend te maken stellen Nachtegael, Van Garsse en De Meester voor om een ruimere sensibiliseringscampagne op te zetten. Hierbij moet de stedelijke premie gekaderd worden binnen het totaalpakket aan premies; er zijn immers ook federale en Vlaamse stimuli. De campagne moet ook een sterk informatief karakter hebben op het vlak van de installaties zelf. Op woensdag 8 oktober gaat het van start in de stad.

 

• Ze zien verschillende kanalen voor deze campagne: via de bestaande kanalen: Stadskroniek - Stadstelevisie - Website, folders te verspreiden via bibliotheek en (deel-)gemeentehuizen, De woonwinkel, de milieu-advieswinkel. Ook door de  organisatie van info-avonden voor inwoners omtrent energiezuinig beleid.

 

• Daarnaast is ook een meer actieve sensibilisering mogelijk via energie-advies op maat aan huis. Het (vrijwillig) bezoek van een energie-adviseur kan heel wat informatie opleveren omtrent potentiële maatregelen om energie te besparen. Die adviseur kan op zijn beurt meegeven welke stimuli en premies er voor die specifieke maatregelen beschikbaar zijn.

 

• Eerder stelde Animo, de jongerenbeweging van sp.a, in haar Groene Boekje al voor om een gratis energie-audit uit te voeren in alle woningen.

 

• Terugverdientijd, rekening houdend met het effect van de Vlaamse  groenestroomcertificaten: 6 jaar. Nadat de investering zichzelf na deze termijn heeft terugbetaald is de winst bijzonder aantrekkelijk.

 

• Het federale belastingsvoordeel rendeert maximaal voor deze kleinere installaties. Dit is te wijten aan het feit dat het 40%-voordeel beperkt wordt tot 3.440 euro per woning; men bereikt dit maximum vanaf een investering van ongeveer 8.500 euro. Anders gezegd: investeringen van meer dan 8.500 euro leiden niet tot een hoger belastingsvoordeel.

 

• Dit is een belangrijke vaststelling: je dak bedekken met 10 m² is immers minder ingrijpend (en dus aanvaardbaarder) dan met 20 m², maar heeft qua financieel effect niet zo’n ingrijpende gevolgen. Integendeel: de netto investering en de terugverdientijd zijn aanzienlijk lager, terwijl de besparing zeer interessant blijft. De kleinere installaties (10 m²) zijn dus  bijzonder interessant zijn. Dergelijke installatie levert een aanzienlijke besparing op die in vergelijking niet veel lager ligt dan deze die correspondeert met een installatie die dubbel zo groot is. Die kleinere installatie heeft een zeer korte terugverdientijd (zes jaar).


• Een verdubbeling van de stedelijke premie van 500 euro heeft een relatief kleine impact. Ze  stellen in de nota dan ook niet voor om de stedelijke premie te verhogen.

 

• Men moet de financiële draagkracht hebben om in één keer een niet onaardig bedrag op tafel te leggen De onderzoekers vonden uit  voorbeelden dat het varieert van 4.290 tot 14.168 euro. Deze financiële drempel is voor heel wat gezinnen wellicht de belangrijkste reden om niet tot de investering over te gaan. Via bijkomende maatregelen moet de financiële drempel worden verlaagd.

 

• Er werd een voorstel geformuleerd: De financiële drempel kan worden verlaagd of volledig worden weggenomen indien de stad (of een andere, eventueel bovengemeentelijke instantie) renteloze leningen voor investeringen in zonnepanelen ter beschikking stelt van haar inwoners. Deze leningen kunnen terugbetaald worden met de besparing die men door de investering realiseert. Dat zou betekenen dat de burger gedurende de eerste jaren gedurende de terugverdientijd,  geen financieel voor- of nadeel heeft aan zijn investering, en dat na afbetaling van de lening het volle rendement voor de burger is.

 

• Een andere alternatief kan eruit bestaan dat men de keuze aanbiedt tussen ofwel een stedelijke premie + een renteloze lening, ofwel een hogere stedelijke premie zonder renteloze lening. Het laatste past men toe in Herk-de-Stad in Limburg (weliswaar voor zonneboilers, maar het principe is uitbreidbaar): daar kan men een premie van 250 euro + een renteloze lening van 2.500 euro bekomen, ofwel een premie van 500 euro zonder renteloze lening.

 

• Vandaag bundelen ongeveer 170 gemeenten de krachten om samen elektriciteit en gas aan te kopen. Waarom zouden inwoners dit dan niet kunnen doen voor de installatie van zonnepanelen? De stad kan, al dan niet via een apart initiatief, fungeren als postbus: geïnteresseerde inwoners dienen hun dossier in (benodigde oppervlakte), de stad bundelt alle aanvragen, alles wordt in één pakket gestoken en hiermee wordt onderhandeld met leveranciers: gegarandeerd krijg je daardoor een lagere aankoopprijs. Daar maakt de stad nu werk van.

 

• Hoe meer zonne-energie, hoe minder CO2-uitstoot. Dus hoe meer installaties met zonnepanelen, hoe beter. Ze stellen voor om ook voor woningen met een niet-geïndexeerd KI van boven de 1.200 euro een stedelijke premie te voorzien. Afhankelijk van de mogelijkheden kan die gelijkgesteld worden aan de huidige premie van 500 euro of gereduceerd worden tot bijvoorbeeld de helft.

 

• Nachtegael,Van Garsse en De Meester kijken ook naar de stad zelf: Ze stellen voor dat men een grondige studie maakt van de stadsdaken, met het oog op hun aanwending om er zonnepanelen op te installeren. Deze studie moet rekening houden met alle mogelijke aspecten (aanwezige oppervlakte, draagkracht van de daken, mogelijkheden m.b.t. onderhoud, potentieel vermogen, theoretische besparing, …). Daken die zeker in overweging moeten genomen worden: bibliotheek, stadswerkplaatsen, schouwburg en academie, sporthallen, scholen.(verzameld door rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad heeft op 30 mei de installatie van 106 zonnepanelen op het dak van het Administratief en Bestuurscentrum (ABC) goedgekeurd. De zonnepanelen zullen  bijna een derde...

SINT-NIKLAAS. De stad wil echt werk maken van verstandig omspringen met energie en gaat daarbij zonnepanelen promoten. Naar aanleiding van de 'Dikke-truiendag 2008' hebben Mike...

MOERBEKE. Skaters en jongeren uit Moerbeke zijn al lang vragende partij voor een plaats waar ze kunnen skaten en ontmoeten. Voor hen is er goed nieuws. De gemeente Moerbeke had al 100.000 euro...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas wil de komende vier jaar de schoolomgevingen verkeersveiliger maken. Aan elke school komt er led-verlichtingen op zonne-energie aan de...

ANTWERPEN. Groene energie wint steeds meer terrein. In Beveren experimenteert het gemeentebestuur succesvol met verlichting van fietspaden en bushokjes door zonne-energie als energiebron. Nu laat...