Op punt gezet: Waarde van de zonne-energie (1)

SINT-NIKLAAS. De stad wil echt werk maken van verstandig omspringen met energie en gaat daarbij zonnepanelen promoten. Naar aanleiding van de 'Dikke-truiendag 2008' hebben Mike Nachtegael gemeenteraadslid sp.a, Nathalie Van Garsse bestuurslid sp.a en Wout De Meester van Groen! een dossier opgesteld dat voor de stad heel wat beleidsvoorstellen bevat en wat meer is, het kan ook voor andere gemeenten een richtingaanwijzer zijn.

 

In Sint-Niklaas groeide er, dankzij de medewerking van schepen Heynderickx de actie 'Zonneslag' uit, een uniek initiatief, waarbij de stad optreedt als regisseur van een samenaankoop zonnepanelen en zonneboilers. Het zal ervoor zorgen dat de aankoopprijs verder wordt gedrukt, zodat de investering voor meer mensen betaalbaar wordt.
Waaskrant heeft dit interessant dossier in punt gezet.

 

• De stijgende kostprijs van de verwarming zorgt ervoor dat niet alleen meer gezinnen maar ook bijvoorbeeld scholen in moeilijkheden komen om de facturen te betalen. De stijgende prijzen hebben als effect dat gezinnen (en besturen) enerzijds meer inspanningen leveren om energie te besparen. Denk aan de Klimaatwijken-actie van de Bond Beter Leefmilieu. M%en begint ook meer uit te kijken naar altertnatieven.

 

• Eén van die alternatieven zijn de zonnepanelen: men kan er eigen stroom mee produceren en een pak geld besparen. Ze zijn niet vervuilend.

 

• De voorbije maanden is in Vlaanderen een duidelijke beweging op gang gekomen: steeds meer openbare besturen verkennen 'het pad der zonnepanelen' om aan propere energieproductie te kunnen doen.

 

• Enkele voorbeelden: Vlaamse overheid: het Ferraris- en Consciencegebouw in de Koning Albert II-laan te Brussel, werd uitgerust met een fotovoltaïsch systeem. In totaal heeft de geplaatste installatie een vermogen van 28 kWp. De installatie heeft een totale oppervlakte van 216 m². De provincie Oost-Vlaanderen start in 2008 met het ambitieuze plan om de daken van de provinciegebouwen te voorzien van zonnepanelen. Er is heel wat potentie: in totaal gaat het om 50.000 m² (die weliswaar niet allemaal geschikt zullen zijn, maar zelfs een kleine fractie correspondeert met een grote oppervlakte). De Universiteit Gent maakt een analoge oefening om haar gebouwen uit te rusten met zonnepanelen.

 

• Wel is het zo dat de installatie van zonnepanelen op zich niet goedkoop is. Daartegenover staat dat de kostprijs daalt (ongeveer,18% in de laatste drie jaar) en dat de verschillende stimuli van federale, Vlaamse en lokale overheden ervoor zorgen dat men de investering op relatief korte termijn kan terugverdienen.

 

• De installatie van zonnepanelen door particulieren wordt gestimuleerd door zowel de federale, Vlaamse als lokale overheid: De stad Sint-Niklaas geeft een forfaitaire premie van 500 euro die valt onder de premie 'duurzaam bouwen' van de Milieudienst. Eén van de voorwaarden is dat het niet-geïndexeerd KI hoogstens 1200 euro mag bedragen.

 

• De federale staat geeft een belastingsvoordeel van 40% van het investeringsbedrag, beperkt tot een maximum van 3.440 euro per woning (bedrag voor inkomsten 2008, aanslagjaar 2009). Hier moeten we ook het effect op de gemeentebelasting in rekening brengen: 8,5% van 3.440 euro is 292,40 euro extra besparing. Samen is dat dus 3.732 euro. Dit belastingsvoordeel kan men genieten in het aanslagjaar volgend op het jaar van de installatie van het systeem.

 

• De Vlaamse overheid subsidieert de installatie via de groene stroomcertificaten: 450 euro per 1000 kWh, gegarandeerd voor een periode van 20 jaar vanaf de inwerkingstelling van de installatie. Deze certificaten moet men aanvragen bij de VREG (Vlaamse regulator voor energie en gas).

 

• De premie van de stad kan beschouwd worden als een 'extra duwtje in de rug'. Nochtans moeten we vaststellen dat dit extra duwtje nog onvoldoende wordt aangewend. In de voorbije 12 maanden werd de premie slechts vijf keer uitbetaald en momenteel zijn er een tiental aanvragen in behandeling.

 

• De gemiddelde oppervlakte van de gesubsidieerde installaties bedraagt 20 vierkante meter. Hun gemiddeld vermogen is 2,59 kWp De gemiddelde kostprijs is 18.400 euro, wat neerkomt op ongeveer 900 euro per vierkante meter of ongeveer 7.000 euro per 1 kWp vermogen.

 

• Het beperkt aantal aanvragen van de stedelijke premie kan slechts twee redenen hebben. Eén van de redenen kan zijn dat dit extra duwtje in de rug niet genoeg bekend is. Een tweede reden kan zijn dat, ondanks het totaalpakket aan premies, de installatie voor veel mensen toch te duur blijft. Geldt hier:  Onbekend is onbemind.

 

• Via energiesparen.be (rubriek 'subsidies en calculators') kan men makkelijk simuleren wat de kostprijs en terugverdientijd is van verschillende installaties. De resultaten zijn afhankelijk van stad tot stad, aangezien de lokale stimuli kunnen verschillen.
(rd)

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad heeft op 30 mei de installatie van 106 zonnepanelen op het dak van het Administratief en Bestuurscentrum (ABC) goedgekeurd. De zonnepanelen zullen  bijna een derde...

SINT-NIKLAAS. De stad wil echt werk maken van verstandig omspringen met energie en gaat daarbij zonnepanelen promoten. Naar aanleiding van de 'Dikke-truiendag 2008' hebben Mike Nachtegael...

MOERBEKE. Skaters en jongeren uit Moerbeke zijn al lang vragende partij voor een plaats waar ze kunnen skaten en ontmoeten. Voor hen is er goed nieuws. De gemeente Moerbeke had al 100.000 euro...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas wil de komende vier jaar de schoolomgevingen verkeersveiliger maken. Aan elke school komt er led-verlichtingen op zonne-energie aan de...

ANTWERPEN. Groene energie wint steeds meer terrein. In Beveren experimenteert het gemeentebestuur succesvol met verlichting van fietspaden en bushokjes door zonne-energie als energiebron. Nu laat...