Nieuwe ridders in Orde van de Vossenstaart

Image
De twee nieuwe gelauwerden in de Orde van de Vossenstaart: Klaas Verplancke uit Brugge en Hans Rijns uit het Nederlandse Leiden.
WAASLAND/BAZEL. In het kasteel Wissekerke te Bazel werd op Pinkstermaandag de jaarlijkse bijeenkomst van de Orde van de Vossenstaart gehouden. De ridders kwamen samen in het kasteelpark dat op deze zomerse dag een prachtig decor vormde voor al die mannen en drie vrouwen met de vossenstaart getooid. Vanuit de inkomhal van het kasteel werd een welkomsdrink aangeboden.

 

In het kasteel zelf volgde dan de academische zitting. Voorzitter Marcel Ryssen sprak het welkomwoord uit en Wim De Cock vroeg aandacht voor een in memoriam Firmin De Vos

Image
Ondervoorzitter Rik Van Daele heeft de twee vossenstaarten klaar voor de twee nieuwe ridders van Orde van de Vossenstaart
(Destelbergen) die in 1993 in de Orde was opgenomen. Hij overleed aan kanker in februari van dit jaar op 82-jarige leeftijd. Hij was ontwerper van Reinaertbeelden en maakte zelf het Reinaertbeeld dat zich aan de kerk van Lochristi bevindt sedert 1965.

Een belangrijk moment was de aanstelling van twee nieuwe Reynaertridders: Klaas Verplancke en Hans Rijns. Het was de dichter Peter Holvoet-Hanssen uit Deurne, die de staart opspelde bij Klaas Verplancke en burgemeester Antoine Denert deed dat bij Hans Rijns.

 

Klaas Verplancke is een van Vlaanderens belangrijkste illustratoren. In januari 2007 verschenen van hem unieke prenten in een Reynaertbewerking van Henri van Daele bij uitgeverij Manteau. De prenten zijn werkelijk uniek: grappig en dubbelzinnig, knap en eigenzinnig, in de traditie en toch vernieuwend Klaas Verplancke schiep Reynaerts kroonjuwelen. Ondertussen werden de prenten in Bologna bekroond, kreeg het boek de Plantijn-Moretusprijs 2007 voor het best verzorgde kinder- en jeugdboek en liggen zijn tekeningen aan de basis van de eerste Reynaertvertaling in het Chinees.

Klaas Verplancke werd geboren in Zwevegem in 1964. Hij studeerde in het Sint-Lucas instituut in Gent voor grafisch ontwerper, maar werkt sinds zijn debuut in 1990 als illustrator, en sinds 2000 ook als auteur, van boeken, liedjes- en theaterteksten. Deze creatieve duizendpoot verzorgde intussen al zo’n 140 titels ontelbare bijdragen in kranten en magazines. Zijn werk verscheen intussen al in meer dan 40 vertalingen, sinds kort ook in China.

Verplancke is intussen een nationaal en internationaal prijsbeest. Hij werd genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen, de Astrid Lindgren Memorial Award, was één van de vijf finalisten voor de Nobelprijs jeugdliteratuur, en won, als eerste Vlaming, de Bologna Ragazzi Award, de Boekenpauw en de Klara-publieksprijs. Zijn Reinaartprenten werden geselecteerd voor de internationale Bologna illustrators Exhibition, en reizen de komende maanden naar Japan en Korea.

 

Image
Ook burgemeester Antoine Denert (3de van links) is al sedert 1989 opgenomen in de Orde van de Vossenstaart.

 

Hans Rijns publiceerde reeds enkele stevige Reynaertstudies in Tiecelijn, o.a. over de haas in het verhaal. Al enkele jaren is hij ook verslaggever op de congressen van de International Reynard Society voor het tijdschrift. In 2007 publiceerde hij bij de Hilversumse uitgeverij Verloren een editie waarin van alle types Reynaertdrukjes tussen 1479 en 1700 staan opgenomen. Het is een onmisbare standaardeditie voor de Reynaertstudie geworden, na tal van studiereizen doorheen heel Europa en een voor deze tijd ongezien monnikenwerk. Het boek werd op 15 september op het stadhuis van Sint-Niklaas voorgesteld.

Rijns werd in 1946 geboren in Den Haag. Na twaalf ambachten en dertien ongelukken, variërend van een opleiding tot patissier aan een ambachtschool tot priester aan een kleinseminarie voor laatgeroepenen, vond Hans Rijns uiteindelijk zijn draai in de gezondheidszorg (psychiatrie). In 1990 besloot hij parttime Nederlands te gaan studeren in Utrecht. Tijdens zijn specialisatie Historische Letterkunde raakt hij, na de enthousiaste colleges van Bart Besamusca, in de ban van de vos. In 1999 studeerde hij af met het onderwerp 'obscene en scabreuze passages in Van den vos Reynaerde’. De uitgave van de Reynaertdrukken (1479-1700) in één editie is zijn eerste boek, meteen een standaardwerk.

 

Image
Een groep ridders in de Orde van de Vossenstraat. Vooraan 2de van links de secretaris van de Orde, Rene Van Bogaert uit Kruibeke.

 

Orde van de Vossenstaart 45 jaar

 

In 1963 stichtte Scheldedichter Bert Peleman de Orde van de Vossenstaart onder het erevoorzitterschap van meester-vossenjager Stijn Streuvels, en met als beschermheer Broeder Nadien werd Freddy van Bogget, directeur van de Nieuwe Scheldewerven, voorzitter. In 2002 werd de scepter doorgegeven aan Marcel Ryssen. Erevoorzitters waren naast Streuvels en Peleman o.a. Willem Melis en Herman Vos. De Orde van de Vossenstaart maakt sinds 2003 deel uit van de vzw Reynaertgenootschap.

 

In de aanvangsjaren werd onregelmatig vergaderd. Sinds 1984 komt de vereniging jaarlijks samen op pinkstermaandag in Groot-Kruibeke voor een academische en een luimige zitting (kasteel Wissekerke in Bazel).

 

Image
Merkwaardig toch wel, de Orde van de Vossenstaart heeft maar drie vrouwelijke leden:vlnr Marcella Piessens (Sint-Niklaas), Joke Van den Brandt (Anrtwerpen) en Ingrid Peeters (Sinaai)

  

De Orde van de Vossenstaart wordt verleend aan personen die door hun levenshouding, hun culturele activiteit, hun kunstzinnig oeuvre, hun wetenschappelijk werk of toeristische inzet, uitzonderlijke verdiensten verwierven in het spoor van Reynaert. Zij ontvangen een fraaie oorkonde van Frank-Ivo van Damme en Joke van den Brandt.
 

De aanduiding van nieuwe leden gebeurt door de Reinaertraad. In 2008 viert de Orde van de Vossenstaart zijn vijfenveertigste verjaardag.(Rolf Duchamps)

 

Ridders
1963 

 Stijn Streuvels    letterkundige (+)
 Bert Peleman    letterkundige (+)
 Richard van Kenhoven   heemkundige/conservator (+)
 Maurice Juamotte   voorzitter Esperantobond (+)
 Renaat van der Linden   heemkundige (+)
 Broeder Aloïs    heemkundige (+)
 Jozef Goossenaerts   taalkundige (+)
 Mandus de Vos    acteur (+)
 
1977

 Willem Melis    politicus en journalist (+)
 Ferdinand Verbist    
 Maurice Nonneman   heemkundige (+)
 Albert Poels    beeldhouwer (+)
 Frans Mertens    kunstschilder (+)
 Jozef Contrijn    poppenspeler (+)
 José Olmos     kunstschilder
 Wilfried van den Broeck   beeldhouwer (+)

 

1978

 Bert Decorte    letterkundige

 

1982

 Oscar Bonnevalle   graficus (+)
 
1984

 Herman Vos    letterkundige
 Nand Moors    BRT-reporter (+)
 Anton van Wilderode   letterkundige (+)
 Jan Lambin    BRT-reporter (+)
 Freddy van Bogget   scheepswerfdirecteur

 

1985

 Edgard Ernalsteen   graficus (+)
 Frank-Ivo van Damme   graficus
 René Duyck    heemkundige (+)
 Eugeen van den Broeck   heemkundige (+)

 

1986

 Gerard Gaudaen   graficus (+)

 

1987

 André Stoop    ere-stadsbibliothecaris (+)

 

1988

 Rik van Daele    wetenschapper/directeur
 Bert van Woensel   Letterkundige-journalist(+)
 Bert van den Broeck   graficus (+)

 

1989

 Antoine Denert    burgemeester
 Jo van Eetvelde    voordrachtkunstenaar

 

1991

 Marcel Ryssen    voordrachtkunstenaar
 Herman Heyse    heemkundige (+)

 

1992

 Wim de Cock    graficus-houtsnijder
 Albert de Smedt    beeldhouwer

 

1993

 Firmin de Vos    beeldhouwer (+)
 Erwin Verzandvoort   boekverkoper
 Jozef D. Janssens   hoogleraar letterkunde

 

1994

 Gaston Durnez    letterkundige-journalist
 Wim Gielen    dokter-bibliofiel

 

1995

 Wilfried Delforge   nijveraar-rozenkweker
 Paul Wackers    hoogleraar letterkunde

 

1996

 Julien Lyssens    VVV-verantwoordelijke
 Staf van Daele    VVV-voorzitter en schepen

 

1997

 Marc Moorthamer   schoolhoofd
 Antoon Vermeylen   graficus-glazenier     

1998

 Lieven Dehandschutter   VVV-voorzitter en schepen
 Joke van den Brandt   kalligrafe

 

1999

 Karl Meersman    cartoonist
 Piet Thomas    emeritus hoogleraar

 

2000

 Peter Everaers    antiquaar
 Kris De Roover    illustrator-striptekenaar

 

2001

 Marcel de Meyer   medeoprichter Mercatoria
 Willy Feliers    grafiekkenner – ex-librisverzamelaar
 Chris Ferket    beeldhouwer
 Waaslandwolf    fenomeen

 

2002

 Paul Weemaes    wethouder Cultuur Hulst
 Marcella Piessens   voordrachtkunstenares – gids

 

2003

 Ivan Bernage    organisator Reynaertleesclub
 Juliaan de Cuyper   verzamelaar
 Leon Matthijs    VTB-VAB-voorzitter - vader reuzen
 Ingrid Peeters    coördinator kunstprojecten onderwijs

 

2004

 Yvan de Maesschalck   leraar en auteur
 Taf van Duffel    erenotaris

 

2005

 Alexander Schwarz   hoogleraar Lausanne
  Lucien Bats    voorzitter Toerisme Waasland
 
2006

  Emma Crebolder   dichter
  Paul van Keymeulen   vertaler (+)
  René Van Bogaert   secretaris Orde van de Vossenstaart

 

2007

  Lucien de Cock    geriater
 Peter Holvoet-Hanssen   dichter

 

2008

 Klaas Verplancke   Illustrator
 Hans Rijns    wetenschapper

 

Lees ook:

BAZEL. Op 13 juni, Pinkstermaandag, werd naar aloude gewoonte een aantal nieuwe ridders gekroond tot de Orde van de Vossenstaart. De Orde van de Vossenstaart wordt verleend aan personen die door...

Rik Van Daele, die zelf in 1988 reeds werd opgenomen in de Orde van de Vossenstaart, heeft weer twee vossenstaarten klaar die op Pinkstermaandag in het kasteel Wissekerke zullen worden...

De leden van de Orde van de Vossenstaart dragen die op hun vest. Een foto van de orde in 1997.WAASLAND/BAZEL. In het kasteel Wissekerke komt het  Reynaert Genootschap op Pinkstermaandag 12 mei...