Orde van de Vossenstaart met twee nieuwe Reynaertridders

Image
Rik Van Daele, die zelf in 1988 reeds werd opgenomen in de Orde van de Vossenstaart, heeft weer twee vossenstaarten klaar die op Pinkstermaandag in het kasteel Wissekerke zullen worden uitgereikt.
BAZEL. Op Pinkstermaandag 24 mei komt de ‘Orde van de Vossenstaart’ traditioneel  sedert 1984 , samen in het kasteel Wissekerke te Bazel in “Waes int Soete lant” om de nieuwe ridders in de orde aan te stellen en een feestmaal te houden. Om 17u komen de Vossevrienden uit Vlaanderen en Nederland samen in het kasteelpark.

Om 17u30 begint de academische zitting en worden de nieuwe ridders of Reynaerdisten aangesteld: Charly May, rapper en zanger die een rapbewerking maakte  op het dierenepos ‘Van den vos Reynaerde’ en Ernest Van Huffel, beeldend kunstenaar  uit Sint-Niklaas die Reynaertbeelden maakte. Als intermezzo tussen het gebeuren spelen Marc en Marc, Moorthamer en Van de Meersche mooie muziek. Burgemeester Antoine Denert zal afsluiten.
Dat de orde samenkomt met Pinksteren vindt zijn oorsprong in de historie van Reynaert want het was tijdens de Pinksterdagen dat Nobel de leeuw zijn baronnen uitnodigden om recht te spreken en feest te vieren. Zo wordt het toch verteld.

In 1963 stichtte Scheldedichter Bert Peleman de Orde van de Vossenstaart onder het erevoorzitterschap van meester-vossenjager Stijn S¬treu¬vels, en met als beschermheer Broeder Aloïs. Opgericht in 1963 door Bert Peleman met thans als erevoorzitters Stijn Streuvels, Willem Melis, Bert Peleman, Herman Vos en Freddy Van Bogget. De huidige voorzitter is Marcel Ryssen en Kruibekenaar René Van Bogaert is secretaris van de Orde van de Vossenstaart. De Orde van de Vossenstaart wordt verleend aan personen die door hun levenshou¬ding, hun culturele activiteit, hun kunstzinnig oeuvre, hun wetenschappe¬lijk werk of toeristische inzet, uitzonder¬lijke verdien¬sten verwierven in het spoor van Reynaert. Zij ontvangen in 2010 een fraaie oorkonde van Frank-Ivo van Damme en Joke van den Brandt.

Dit jaar worden met Charlie May en Ernest Van Huffel de 79ste en 80ste ridder aangesteld. Reeds een dertigtal,zijn ondertussen al overleden. De ridders uit 1963 en allen overleden waren: de letterkundigen Stijn Streuvels en bert Peleman, Richard van Kenhoven, Maurice Juamotte, Renaat van der Linden, Broeder Aloïs, Jozef Goossenaerts en de acteur Mandus de Vos. In 1984 werd ook Anton Van Wilderode opgenomen in de orde. Burgemeester Antoine Denert is lid sedert 1989. Vorig jaar kwamen er twee regisseurs bij met Jaak Van der Helst en Marc Boon.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BAZEL. Op 13 juni, Pinkstermaandag, werd naar aloude gewoonte een aantal nieuwe ridders gekroond tot de Orde van de Vossenstaart. De Orde van de Vossenstaart wordt verleend aan personen die door...

De twee nieuwe gelauwerden in de Orde van de Vossenstaart: Klaas Verplancke uit Brugge en Hans Rijns uit het Nederlandse Leiden.WAASLAND/BAZEL. In het kasteel Wissekerke te Bazel werd op...

De leden van de Orde van de Vossenstaart dragen die op hun vest. Een foto van de orde in 1997.WAASLAND/BAZEL. In het kasteel Wissekerke komt het  Reynaert Genootschap op Pinkstermaandag 12 mei...