Fietsen langs het spoor

Image
Het fietspad vertrekt rechts, even voorbij Motel Beveren en wordt 4 meter breed tot aan de grens met Nieuwkerken. Rechts bevindt zich de KMO-zone Doornpark.
BEVEREN. Het is al jaren aan de gang om te pogen een fietspad langs de spoorlijn Antwerpen - Gent aan de te leggen. Van in Nieuwkerken naar Sint-Niklaas is het al geruime tijd verwezenlijkt. Van Beveren naar Nieuwkerken heeft zijn tijd nodig gehad want de gemeenteraad had reeds in de vergadering van 3 augustus 2004 beslist dat fietspad aan te leggen langs de spoorweg tussen de N70 en de grens met Nieuwkerken. In de vergadering van 25 oktober 2007 besliste de gemeenteraad om hiervoor de toelage 'Subsidiëring Fietsfonds' aan te vragen. In het kader van deze procedure werden door de Provinciale Auditcommissie Oost-Vlaanderen op 22 oktober 2007 de startnota en op 21 januari 2008 de projectnota conform verklaard.

 

Het studiebureau Irtas heeft nu het definitief ontwerp voorgelegd. Daaruit blijkt dat het een grijs, betonnen fietspad van ruim 1 400 meter lang en 3 meter breed wordt. Aan de kant van de Grote Heidestraat is het fietspad 5 meter breed om tijdelijk de bereikbaarheid van enkele bedrijven te garanderen.  Het fietspad is afgescheiden van de spoorweg met een draadafsluiting. Er is ook een rustpunt voorzien met een tafel en een bank.  De uitgave wordt geraamd op 500 112euro, inclusief B.T.W. maar de gemeente gaat nu wel de provinciale subsidie 'Fietsfonds' aanvragen.  Op basis van deze raming bedraagt de subsidie via het Fietsfonds 330 209 euro of 165 104 euro van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en 165 104 euro van het Vlaamse Gewest.

 

Voor het bekomen van deze subsidies moet het gemeentebestuur er zich wel toe verbinden om alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen. Bij elke publiciteit die zij omtrent deze werken maakt, zowel op de werf als in de media, moet de gemeente melding maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie en van het Vlaamse gewest. De gemeente moet ook elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan de werfvergaderingen.


In geval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie, moet het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug betaald worden. Het nieuwe fietspad moet ook een signalisatie krijgen waardoor het kan aansluiten op het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

 

In de buitengewone begroting 2008 heeft de gemeente een budget voorzien van 585 149 euro. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Het fietspad komt rechts van de spoorlijn.BEVEREN. Er lijkt eindelijk vooruitgang te zijn om een fietspad aan te leggen langs spoorlijn 59 op het grondgebied van Beveren. Het dossier is al ruim vier...

BEVEREN. Het gemeentebestuur is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de aanleg van een fietspad dat langs de spoorlijn 59 zal lopen, van aan de wijk Bosbeek aan de Haasdonkbaan, tot in...