Sint-Gillis-Waas weigert aanvraag dempen visvijver Zandstraat

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur heeft de aanvraag tot het dempen van een visvijver in de Zandstraat te Sint-Pauwels integraal geweigerd. Tegen de aanvraag werden tijdens het openbaar onderzoek 7 bezwaarschriften ingediend. Bovendien kreeg de aanvraag een ongunstig advies van het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeentelijke milieuraad.

De visvijver werd begin de jaren ’70 gegraven. In de loop der jaren heeft zich rond de vijver een waardevol biotoop ontwikkeld, bestaande uit zomereik, zwarte els, fijnspar en lork, met spontane verjonging van ondermeer wilg en lijsterbes. De vijver vormt een geschikt habitat voor watervogels en is een belangrijk klein landschapselement in agrarisch gebied. Het geheel vormt een landschappelijke buffer met het aangrenzende tuinbouwbedrijf. Het vernietigen van dit biotoop zorgt voor onherstelbare schade aan de natuur. Het dempen van de vijver zal ook te veel hinder voor de omgeving met zich meebrengen en wijzingen veroorzaken in de waterhuishouding. Deze argumenten zorgde er voor dat het college van burgemeester en schepenen op 28 december 2007 de  aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ongunstig adviseerde. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar slot zich daarbij aan en gaf op op 28 februari 2008 een negatief advies. Door de negatieve adviezen weigerde het gemeentebestuurd op 10 maart 2008 de aanvraag.

De aanvraag is ingediend door een aannemer in grondwerken. Die oefent geen agrarische of para-agrarische activiteiten uit. Het toekomstige gebruik en de noodzaak om de vijver te dempen is te onduidelijk voor het gemeentebestuur. De aanvrager kan nog tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestendige deputatie. (mb)

 

 

Lees ook:

Algemeen beeld van de vijver en omgeving.SINT-PAUWELS. Er is weer heel wat commotie ontstaan in de Zandstraat want voor de tweede maal in evenveel jaren is er weer dreiging dat een prachtige vijver...

SINT-GILLIS/SINT-PAUWELS. Het is zeker geen alledaagse aanvraag om van een visvijver landbouwgrond te maken. Toch moest het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas dit verwerken voor een vijver die...