Onteigeningsplan voor Melseelse Burggravenhoek

MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het centrum van Melsele werd in oktober 2007 al grotendeels goedgekeurd. Toch gebeurde dat niet voor een paar zones. Maar daar kan het schepencollege zich niet in vinden en is van oordeel dat de innemingen voor bepaalde bestemmingen echt dringend zijn. Daar horen bijvoorbeeld bij: de uitbreiding van de begraafplaats van Melsele, de bypass op de waterloop en de uitbreiding van de speelzone voor vooral de georganiseerde jeugd zoals KLJ, Chiro en Vakantiepatronaat, nood aan hebben achter de speelkoer van Djem.
 
De gemeente wil nu bij hoogdringendheid een onteigeningsplan  opmaken met toepassing van een Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. Voor andere percelen zal de Wet op de onteigeningen om reden van openbaar nut worden toegepast.(R.D.)

 

Lees ook:

BEVEREN/MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het Melseelse centrum dat gaat over de gronden achter Jeugdhuis Djem en tussen de richtingen Kalishoekstraat - Elisabethstraat en kerkhof, komt maar niet...

BEVEREN. In het centrum van Melsele moet het BPA Burggravenhoek, gelegen tussen de St.-Elisabethstraat-Dambrugstraat- Kaliskhoekstraat en N70, zorgen voor een park. Om er toegang te verschaffen zou...

BEVEREN. Het BPA Burggravenhoek te Melsele zal de huidige bestemming van jeugdhuis Djem wijzigen, waardoor het niet langer in woongebied maar wel in een gebied voor openbaar nut komt te liggen....