Grijpt gemeentebestuur de prachtige tuin van Melselenaar?

BEVEREN. In het centrum van Melsele moet het BPA Burggravenhoek, gelegen tussen de St.-Elisabethstraat-Dambrugstraat- Kaliskhoekstraat en N70, zorgen voor een park. Om er toegang te verschaffen zou er aan het Kerkplein een weg worden aangelegd. Maar daarvoor zou de tuin van een aanpalende bewoner worden onteigend. Nu blijkt dat de plannen zijn aangepast en de tuin, zo'n 4000 m², niet volledig zou worden gebruik. Bruno Stevenheydens , fractieleider van het Vlaams Belang, gaat niet akkoord met de visie van het gemeentebestuur rond het BPA Burggravenhoek.

Het dossier stond eerst op de agenda van de gemeenteraadszitting in augustus, maar na protest van o.a. Vlaams Belang, werd het dossier afgevoerd. Dat de Molenbeek wordt ontdubbeld zodat er geen wateroverlast meer is aan het Kalishoek en de sportzone, dat het kerkhof dient uitgebreid te worden, dat er een speel- en groenzone in het binnengebied komt en dat de voetwegen worden geherwaardeerd, is voor het Vlaams Belang logisch.


Wat echter onaanvaardbaar wordt genoemd in het dossier is het ontbreken van een  totale visie op het centrum van Melsele. Zo zijn de intenties van het gemeentebestuur onduidelijk over de pastorie en de bijhorende verwaarloosde tuin die omwille van de ligging in het centrum ook een belangrijke openbare functie zou kunnen vervullen. Ook de aanleg van het parkgebied is voor Stevenheydens onduidelijk. Hij zal wel gelijk hebben, want begin december worden de gemeenteraadsleden hierover via een commissievergadering ingelicht. Het is de bedoeling al die plannen beter op elkaar af te stemmen.


Wat betreft de grootschalige onteigening van de particuliere tuin voor een toegang tot het park, is er nu een concept waarbij de tuin slechts voor ongeveer de helft onteigend. Maar men voorziet een volledige bestemmingswijziging van de tuin naar gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, zodat men achteraf nog steeds een gehele onteigening kan doorvoeren. De eigenaar kan absoluut niet op beide oren slapen en het Vlaams Belang vindt de houding van het gemeentebestuur onaanvaardbaar. Fractieleider Bruno Stevenheydens is hard wanneer hij zegt dat er alternatieven zijn en dat de onteigening  en bestemmingswijziging niet toekomen aan het openbaar nut en vindt dat zulke praktijken thuishoren in en 'communistische dictatuur'.


Het gemeentebestuur zou er volgens hem, beter aan doen om eens te kijken naar de toestand van de pastorie en de aanpalende grote tuin daarbij. Dit gebouw en deze tuin zijn volgens het kadaster eigendom van de gemeente, alhoewel ze de eigendom betwist. De pastorie wordt nog maar ten dele benut en komt misschien wel vrij vlug, nadat de huidige pastoor op pensioen gaat, leeg te staan, de tuin is volledig onderkomen. De gemeente zou er beter aan doen om zich met haar eigen verwaarloosd patrimonium, bezig te houden in plaats van een goed onderhouden eigendom van anderen te onteigenen. De eigenaar is reeds met een actie gestart op het internet op de website: melsele-leeft.be (F)

 

Lees ook:

BEVEREN/MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het Melseelse centrum dat gaat over de gronden achter Jeugdhuis Djem en tussen de richtingen Kalishoekstraat - Elisabethstraat en kerkhof, komt maar niet...

MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het centrum van Melsele werd in oktober 2007 al grotendeels goedgekeurd. Toch gebeurde dat niet voor een paar zones. Maar daar kan het schepencollege zich niet in...

BEVEREN. Het BPA Burggravenhoek te Melsele zal de huidige bestemming van jeugdhuis Djem wijzigen, waardoor het niet langer in woongebied maar wel in een gebied voor openbaar nut komt te liggen....