Doel - Doel 2020 reageert op Antwerps havenbestuur rond Saeftinghedok

DOEL. Voor Doel 2020, de actiegroep die zich inzet om Doel alsnog te redden, heeft het Antwerps Havenbestuur elke zin voor maat verloren. Tot dat besluit kwam Doel 2020 na de presentatie van de trafiekcijfers van de haven van Antwerpen waarbij op een persconferentie opnieuw aangedrongen werd op een snelle beslissing rond het Saeftingedok. Een Saeftingedok dat volgens gedelegeerd-bestuurder Eddy Bruyninckx in de 'verkorte' versie bijkomend voor 7 km containerkade moet zorgen. Doel 2020 verwijst naar het nog altijd onafgewerkte Deurganckdok dat op een vijfde van de voorziene capaciteit draait. Maar de ganse regio kreunt wel hoe langer hoe meer onder het toenemende havenverkeer. "Volgens een mobiliteitsstudie die werd opgemaakt voor het Milieu effecten Rapport voor het Strategisch Plan voor de afbakening van de Antwerpse Haven, wordt in geval van het Saeftingedok, en rekening houdend met al de geplande toekomstige infrastructuur, het wegverkeer in de regio zwaar gehypothekeerd en dreigt de bereikbaarheid van de omliggende gemeenten ernstig in gevaar te komen. Het is moeilijk voor te stellen dat mensen met een positie als Bruyninckx deze informatie blindweg negeren", zo stelt men bij Doel 2020 .

Cijfers van o.m. het Nederlands Planbureau tonen bovendien aan dat de Europese havens in de range Le Havre - Hamburg, het volgende decennium qua containerbehandeling afstevenen op een overcapaciteit. Ook zonder bijkomende infrastructuur.

Bovendien is er het financiële plaatje. De kostprijs van het Deurganckdok werd in de Kosten-Batenanalyse becijferd op goed 200 miljoen euro. Intussen liep de kostprijs op tot 650 miljoen euro. Heeft men het over alle er mee samen hangende investeringen dan spreken we zelfs over een bedrag van 3 miljard euro.

"Zo iets noemt men in het normale leven wanbeleid.", zegt woordvoerder Jan Creve, "En toch kan het Antwerps Havenbestuur ongehinderd doorgaan met het ontvouwen van megalomane plannen waar noch een financieel, noch een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Zelfs het juridisch kader ontbreekt. Want waar de havenbestuurders het Saeftingedok dromen is de bestemming nog altijd landbouw en woongebied.".

Voor Doel 2020 is het dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering, die per slot van rekening de verantwoordelijkheid draagt inzake het Vlaamse havenbeleid, hierin ongestraft laat begaan. Het Vlaams havenbeleid wordt niet geholpen met onnozele stemmingmakerij, maar met een open debat over wat mogelijk én wenselijk is inzake haveninfrastructuur. "Een debat dat niet gestuurd wordt door een handvol lobbyisten maar waarin àlle betrokken partijen op evenwichtige wijze aan bod komen. Zo iets heet goed bestuur. Maar in de feiten staan we daar mijlenver van af", zo besloot Doel 2020 in een persmededeling. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Politicus Jos Stassen wil de strijd aanbinden tegen het SaeftinghedokWAASLAND. In een persmededeling zegt Groen! dat al wie ijvert voor de Wase polders en polderdorpen, zich moet verzetten tegen het...

BEVEREN. Tijdens de hoorzitting, gisteren in het Vlaams Parlement, over de mogelijke uitbreiding van het Saeftinghedok en de eventuele bouw van een bijkomend getijdendok gingen alle aanwezige...

WAASLAND/DOEL. Groen!, bij wie ook Kruibekenaar Jos Stassen, heeft bekomen dat het Vlaams Parlement een hoorzitting wil aanwenden om te praten over de prognoses inzake containertrafiek van en naar...

Groen! toonde de onzin aan van een Saeftinghedok. Vlnr: Gemeenteraadslid Beveren Ludo De Block, Vlaams volksvertegenwoordger en fractieleider van Groen! Rudi Daems en volksvertegernwoordiger Jos...

DOEL. Volgend jaar moet er een toestemming zijn voor de bouw van het Saeftinghedok op de Antwerpse Linkeroever. Alleen dan zal het dok op tijd in gebruik kunnen worden genomen. Dat heeft de...

BEVEREN. Een beslissing over de realisatie van het Saeftinghedok valt niet meer deze legislatuur. Dat zei Vlaams minister-president Peeters na een interpellatie van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos...