Stekene werkt aan beleidskader trage wegen

STEKENE. In de zomer van 2011 startte Stekene in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw een herwaarderingsproject voor de trage wegen in Stekene. Daarbij werden trage wegen  geïnventariseerd en geëvalueerd. De wegen waarover met alle betrokkenen eensgezindheid bestond werden heropend. Ook werd er een wenselijkheidskaart opgesteld maar een echt beleids- en actieplan om iets met die trage wegen te doen ontbreekt nog. Daar wil het gemeentebestuur nog deze legislatuur verandering in brengen. 

Dat plan moet een duidelijk omschreven visie, beleidskeuzes met daaraan gekoppelde actieplannen, en procedures bevatten. Daar zal worden onderzocht of er trage wegen moeten gewijzigd, afgeschaft of verplaatst worden. Ook zal worden bekeken om het trage wegennet te laten aansluiten op een fietsstraat, woonerf of zone 30. Daarbij wil het gemeentebestuur conflicten met autowegen vermijden. 

"We willen als bestuur tegemoet komen aan de vragen en bezorgdheden van een aantal van onze bewoners om verschillende andere trage wegen (opnieuw) open te stellen en tegelijkertijd werk te maken van een gedragen en verantwoord Trage wegen-beleid in onze gemeente", legt schepen van Mobiliteit Kris Van Duyse uit. "Het is belangrijk om de trage wegen, ons gewoon wegennet en ons Mobiliteitsplan te bundelen om er een nieuw en samenhangend geheel van te maken en zo de zwakke weggebruiker nuttige, trage doorsteken te bezorgen." (mb)

 

Lees ook:

Vernieuwd Park Zomerhuis opent op 17 oktober

STEKENE. Park Zomerhuis opent in het weekend van 17 en 18 oktober de deur. Daarmee wordt er na twee decennia nieuw leven geblazen in de legendarische site in het centrum van Stekene. Tijdens het...

Weekend van de Klant in Stekene 

STEKENE. Vandaag en morgen doet ook de middenstand van Stekene mee met het Weekend van de Klant. Winkeliers verwennen hun klanten met een cadeautje of een leuke actie. Meer dan ooit ligt de nadruk...

Nieuw beleidsplan en lid voor Erfpunt Waasland

REGIO. Erfpunt Waasland wil zich in z’n nieuwe beleidsplan verder profileren als steunpunt voor alle erfgoedactoren in het Waasland. Erfpunt wil zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en...

Hongerke? Probeer het ‘Virus van Stekene’ eens

STEKENE. Na ‘het mes van Stekene’ en ‘het wiel van Stekene’ heeft Robby Marin, uitbater van ‘t Frietatelier een nieuwe uitdaging bedacht, het ‘virus van Stekene’.  Het virus bestaat uit 2 XXL...

Stekene verdubbelt subsidie aan oudercomités

STEKENE. Het Stekense schepencollege heeft beslist om dit jaar de subsidie voor alle oudercomités van de Stekense basisscholen te verdubbelen van 3,5 naar 7 euro per leerling. De beslissing komt er...