"Gemeenteraad werd te weinig betrokken bij ontwerp administratief centrum"

BEVEREN. Maandag werd een gemeenteraadscommissie georganiseerd over het definitief ontwerp van het nieuwe administratief centrum (AC) in Beveren. Met een geraamde kostprijs van 30 tot 35 miljoen euro gaat het om het duurste gemeentelijke bouwproject ooit in Beveren. De voorstelling van het ontwerp duurde echter niet langer dan een uur, waarna de gemeenteraadsleden vragen en suggesties mochten doen over een ontwerp dat ze tot een uur voordien nog niet eens hadden kunnen inkijken. Zelfs door leden van de meerderheidsfracties werden vragen gesteld over deze gang van zaken.

De Beverse burgemeester repliceerde op de commissie dat over het AC al zeer veel gemeenteraadscommissies werden georganiseerd, dat men rekening moet houden met de timing en dat niet de gemeenteraad maar het managementteam (MAT: het team van topambtenaren van de gemeente) zich moet uitspreken over de invulling van het gebouw.

De Groen-sp.a-fractie gaat niet akkoord met deze redenering. Ten eerste werd de laatste gemeenteraadscommissie over het voorontwerp van het AC gegeven op 28 juni 2012. Toen bleek dat er aan het voorontwerp nog veel wijzigingen dienden te gebeuren. Op 10 juni 2013 was er een gemeenteraadscommissie over de stand van zaken van het EVI-project met slechts een zijdelingse verwijzing naar het AC. De commissie van vorige maandag was dus pas de tweede gemeenteraadscommissie die specifiek en exclusief gewijd was aan het ontwerp van het AC. Dat kan men bezwaarlijk omschrijven als 'zeer veel' gemeenteraadscommissies. 

Ludo De Block van Groen regeerde: "De Groen-sp.a-fractie betreurt sterk de beperkte inbreng van de gemeenteraad in dit voor de gemeente zeer belangrijke project. Het is logisch dat het MAT een belangrijke zeg heeft in de praktische indeling van het gebouw, maar wij dringen er op aan dat het globale ontwerp van het gebouw - een gebouw dat de komende decennia het uitzicht van het centrum van Beveren zal domineren - zou behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zelf." 

Los van de bedenking of dit project niet een te zware last zal leggen op de financiële toekomst van de gemeente, blijft de Groen-sp.a-fractie zich inhoudelijke vragen stellen bij het ontwerp. Zij betreuren de keuze voor een parkeertoren waardoor groene ruimte en de op die plaats oorspronkelijk geplande seniorenwoningen worden opgeofferd. Ook het ontwerp van de gevel aan de straatzijde van het gebouw zou best herbekeken worden wegens een beperkte lichtinval (noordzijde). Bovendien dringen zij aan op een duurzaamheidstoets van het gebouw door een onafhankelijke organisatie (vb. VIBE) vóór de definitieve goedkeuring van het ontwerp. 

Dit gebouw moet voor Groen een voorbeeld zijn op vlak van duurzaamheid. Dat houdt in dat men kiest voor maximale isolatie en ventilatie. Men zou ook kunnen zorgen voor een volledig eigen energievoorziening met bv. een warmtekrachtkoppeling op de site zelf of zonnepanelen langs de zuidzijde van het gebouw die tegelijk dienst doen als zonnewering.

Groen-sp.a vindt dat de uitdaging er in bestaat om in het nieuwe AC functionaliteit, duurzaamheid en een uitdagend en mooi ontwerp maximaal met elkaar te combineren. De Groen-sp.a-fractie dringt er op aan dat de Beverse gemeenteraad hierbij ernstig betrokken en gehoord wordt. (flvdv)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Vandaag start Zwijndrecht met een grondige verbouwing van het administratief centrum. Als eerste komen de onthaalruimte en de bibliotheek aan de beurt. In de onthaalruimte komen nieuwe,...

SINT-GILLIS-WAAS. Er komt een nieuw administratief centrum die alle administratieve dienst moet huisvesten. Momenteel zitten die diensten verspreid over het beschermd monument kasteel De Vaulogé,...

REGIO. Er komt in elke provinciehoofdstad een Vlaams Administratief Centrum (VAC). Eind 1999 besliste de Vlaamse Regering daartoe. Het is een gebouw waar de entiteiten, diensten van de Vlaamse...

Een huidige zithoek aan de diensten bevolking en burgerlijke stand.ZWIJNDRECHT. Burgers die in het Administratief Centrum naar de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand komen worden wel eens...