Betaal verkeersboetes vanuit Frankrijk via overschrijving

ZWIJNDRECHT. Door een akkoord tussen België en Frankrijk krijgen Belgen, die een verkeersovertreding begaan in Frankrijk, sinds 1 juli een uitnodiging tot betalen van de boete in de bus. Daar doken nogal wat problemen mee op. Zo was het onmogelijk om de boete via overschrijving te betalen, is er een onduidelijke protestprocedure en zijn de boetes in het Frans. Daarop pleegde Staatssecretaris Wathelet overleg met z'n Franse collega's. Met resultaat, want sinds 24 oktober is het mogelijk om de boetes via overschrijving te betalen. 

VAB kreeg van de Federale Overheidsdienst mobiliteit bezorgde VAB het rekeningnummer waarop Franse boetes betaald moeten worden: FR84.3000.1006.8235.5G00.0000.00. Toch zijn nog niet alle problemen opgelost. Zo zijn de processen-verbaal uit Frankrijk nog steeds ééntalig in het Frans maar daar zou binnenkort wel verandering komen. VAB hoopt dat dergelijke problemen bij onderhandelingen met andere Europese lidstaten vermeden worden. 

Om al te veel problemen te vermijden, geeft VAB nog twee tips mee. Vooreerst moeten bestuurders niet op een dubbele snelheidscorrectie rekenen. Automobilisten mogen er volgens VAB niet van uitgaan dat de snelheid op het dashboard 5% hoger is dan in werkelijkheid. Daarnaast past Frankrijk een andere snelheidscorrectie toe.

Een overzicht van de snelheid op radar en de bijhorende snelheidscorrectie:
56 – 100 km/uur: -5km/u
101 – 125 km/u: -6km/u
126 – 140 km/u: -7 km/u
141 – 160 km/u: -8 km/u
161 – 180 km/u: -9 km/u

Tot slot raadt VAB aan om een boete uit Frankrijk zo snel mogelijk te betalen. Onze zuiderburen werken immers met een systeem van 'amende minorée' of wie een boete binnen de 45 dagen betaalt, moet minder betalen. Wie te laat betaalt, moet echter meer betalen. Een normale boete van 68 euro kan zo teruggebracht worden tot 45 euro of oplopen tot 180 euro. (mb)

 

Lees ook:

De milieuvignetten in Duitsland. (Foto VAB) ZWIJNDRECHT. Wie naar Duitsland reist moet weten dat met ingang van 1 maart 2007 er steden en regio’s zijn die ter bevordering van de luchtkwaliteit...

af-ritssignalisatieZWIJNDRECHT. Vanuit VAB wil de mobiliteitsclub niet alleen veilig vrachtverkeer op de weg brengen maar de aandacht gaat daarbij ook naar automobilisten die zelf een gevaarlijk...

ZWIJNDRECHT/REGIO. De Mobiliteitsclub VAB dringt aan op meer controles op het vrachtverkeer.  Voor VAB moeten deze acties op het terrein zeer goed zichtbaar zijn. Dit visuele aspect moet op...

Dit vrachtverkeer van de E17 moet worden in goede en veilige banen geleid.ZWIJNDRECHT. De Mobiliteitsclub VAB heeft werk gemaakt van een duidelijk actieplan om het vrachtverkeer veiliger te maken....

REGIO. Het vrachtverkeer zorgt op de autosnelwegen rond Antwerpen, en dus ook in de Wase regio, voor problemen bij de verkeersveiligheid. VAB vraagt dringend een actieplan voor de Antwerpse regio en...

Het VAB-gebouw in de Pastoor Coplaan te ZwijndrechtZWIJNDRECHT. VAB heeft de uitdaging aangegaan om gezinnen met eco-wagens doeltreffend zuinig te leren rijden. Er werd een test gedaan met gezinnen...