N-VA Lokeren wil meer informatie rond raadsvergadering van het OCMW

LOKEREN. N-VA Lokeren pleit voor openbaarheid van bestuur bij het OCMW. "Het OCMW moet de bevolking actief inlichten over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening. Hieronder valt bijvoorbeeld de openbaarheid van de vergaderingen van de OCMW-raad.", zegt OCMW-raadslid An De Moor. "Net zoals de gemeenteraad is ook de maandelijkse OCMW-raadsvergadering openbaar. Dit wil zeggen dat iedere geïnteresseerde burger deze kan bijwonen en zelfs inzagerecht in bestuursdocumenten heeft."

De OCMW-raadsvergadering mag dan wel openbaar zijn, volgens Filip D'heer (N-VA) is er weinig tot geen informatie over de plaats en inhoud van die vergadering te vinden. "Ik stelde vast dat op de webstek van de stad Lokeren geen enkele verwijzing naar deze vergadering te vinden is. In de Infokrant staat een vermelding van datum en locatie, maar geen vermelding van het aanvangsuur.", aldus D'heer. "De plenaire vergadering van 26 mei bijvoorbeeld was nochtans voor elke Lokeraar interessant omdat het Jaarverslag van het Sociaal Huis - OCMW Lokeren werd besproken."

Concreet vraagt N-VA Lokeren om concrete informatie over de vergadering op de website te plaatsen en om bewegwijzering te plaatsen in het Sociaal Huis in de Lepelstraat, waar de vergadering plaatsvindt. (mb)

 

 

Lees ook:

Vooraanzicht van het nieuwe woonzorgcentrum op de hoek van De Lodewijk De Meesterstraat en de Lamstraat.SINT-NIKLAAS. Het OCMW Sint-Niklaas plant in 2010 drie grote bouwprojecten: twee nieuwe...

OCMW-voorzitter Luc De Block licht de begroting voor 2010 toe.LOKEREN. Het Lokerse OCMW heeft voor ruim 690.000 euro op de begroting van 2010 staan. Eén derde daarvan gaat naar informatica....

BEVEREN. Het OCMW van Beveren gaat het beeld 'De Engel' laten restaureren. Het beeld, dat voor de vroegere hospitaalkapel van het OCMW in de Oude Zandstraat staat, is in zeer slechte staat....

HAASDONK. Het OCMW van Beveren gaat in het voorjaar van 2010 negentien nieuwe bejaardenflats bouwen nabij rustoord De Linde in Haasdonk. In de aanloop van die werken zullen er voorbereidende...

BEVEREN. Het OCMW van Beveren gaat vijf extra leefruimten bouwen op de zolderverdieping van Home De Bron in de Lesseliersdreef. "In het home wonen 4 leefgroepen: 2 damesgroepen en 2...

Karel Fonck (diensthoofd technische dienst), Ingrid Meeus (OCMW- voorzitter) en Peter Mettepenningen (klusjesman OCMW Temse)TEMSE. Vanaf 15 juli gaat de klusjesdienst van het OCMW van start. Een...