Kloostergebouw verdwijnt uit straatbeeld Dorp Oost Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT.  Een van de meest bekende gebouwen van Zwijndrecht wordt afgebroken. Het kloostergebouw, in de bekende bocht van Dorp Oost, moet plaats maken voor een nieuw Woon-en Zorgcentrum van De Regenboog. Zowat elke automobilist kent het omdat voor het klooster altijd gold: "Ge kunt er niet naast kijken". In het gebouw verbleven de Zusters van Kindsheid Jesu, een orde die in 1835 door Kanunnik Petrus Jozef Triest werd gesticht. Reeds in 1842 waren die Zusters aanwezig in het Zwijndrechtse klooster. Toen al hielden ze zich bezig met het verstrekken van onderwijs en het opvangen van wezen en bejaarden.

Toen de zusters in 1843 enkele hulpbehoevende bejaarden binnen namen, bleek het financieel heel moeilijk te zijn. Ook al stond het klooster voor een moeilijke opdracht, er kwam steeds meer vraag naar opvang zodat de instelling moest uitbreiden. Tussen 1878 en 1887 werden heel wat bouwwerken uitgevoerd. Ook na de oorlog 1914- 1918 werd verder uitgebreid en aan 218 bejaarden kon reeds zorg besteed worden.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het rusthuis zwaar beschadigd door de bombardementen. De wederopbouw en de verdere uitbreiding volgde. In 1969 vierde Rusthuis De Regenboog reeds het 125-jarig bestaan. Daarna, tot 1975, werd de volledige Blok A, dichtst bij Dorp Oost, vernieuwd en uitgebreid. In 1984 kwamen er weer werken en daarbij werd blok B met de nieuwe afdelingen voor demente bejaarden in gebruik genomen. Deze blok is thans de enige die niet wordt afgebroken.


De Regenboog groeit nu weer verder uit maar de opdrachtverklaring zoals die door de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, werd opgesteld, zal nooit wijzigen. Het Woon-en Zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening die nog steeds wil werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kanunnik Triest. Momenteel verblijven in het klooster nog 12 zusters. In de opdrachtverklaring, die in het bureau van de Algemeen Directeur aan de muur hangt lezen we: " Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs."


WZC De Regenboog wil ook beroep doen op deskundige medewerkers  en de grote aandacht voor de familie van de bejaarden en het inzetten van vrijwilligers, geeft het geheel een meerwaarde. Daarom ook dat directeur Schoenaers er nog meer voor wil ijveren, naar buiten te komen en het gemeentelijk en parochiaal leven er bij te betrekken. Hij wil zich meer richten naar "het dorp" en aangeven dat De Regenboog er deel van uit maakt.
In die optiek wordt de cafetaria verbouwd. Ze werd in 1983 opgericht maar zal nu vergroot en gemoderniseerd worden. De directeur wil er een heus "ontmoetingscentrum" van maken waar verenigingen welkom zijn. Zo houdt nu al het Zwijndrechtse KAV-koor er zijn oefenstonden. (F)

 

Lees ook:

Tijdens de voorstelling lag Zander rustig te genieten.ZWIJNDRECHT. In de cafétaria van Rusthuis De Regenboog werd een bijzonder initiatief voorgesteld waarbij de hond Zander de vriend moet...

Directeur Luc Schoenaers is tevreden met het resultaat.ZWIJNDRECHT. Voor wie het een tijd geleden is dat hij het centrum van Zwijndrecht bezocht, zal de nieuwbouw van het Woon- en Zorgcentrum De...

ZWIJNDRECHT. Vanaf 4 augustus zal in het Woon-en Zorgcentrum De Regenboog gestart worden met de voorbereidende werken in het kader van het bouwen van een nieuw centrum. De huidige gebouwen zullen...

ZWIJNDRECHT. In het Rust-en verzorgingstehuis De Regenboog te Zwijndrecht wordt weldra een groot bouwproject uitgevoerd. In afwachting daarvan werden langs de Regenbooglaan voorlopige prefab...

ZWIJNDRECHT. De laatste weken werd er werk gemaakt van de afbraak van het voormalig klooster in de bocht van Dorp Oost in het centrum van de gemeente. Het maakt nu plaats voor een nieuw Woon-en...

ZWIJNDRECHT. In de Regenbooglaan werden in het kader van de nieuwbouwwerken in het Woon ?en Zorgcentrum De Regenboog, 60 tijdelijke kamers ondergebracht in units. In de volksmond wordt wel eens van...