De Regenboog heeft instellingshond Zander in dienst genomen

Image
Tijdens de voorstelling lag Zander rustig te genieten.
ZWIJNDRECHT. In de cafétaria van Rusthuis De Regenboog werd een bijzonder initiatief voorgesteld waarbij de hond Zander de vriend moet worden van alle bewoners. Maar hij zal vooral voor gehandicapten worden ingezet als hulp. Dat het voor de bejaarde bewoners een graag geziene figuur zal worden, staat nu al vast. Mevrouw Riet Vercauteren, afkomstig uit Sint- Gillis en bijna een jaar verblijvend in De Regenboog, herleefde volkomen omdat zij als eerste mocht kennis maken met Zander, nadat ze thuis altijd een hond had. "Ik zie graag honden, maar nu had ik wel gedacht dat Zander iets kleiner was, maar dat speelt geen rol. Ze hadden mij gevraagd of ik van honden hield."

Zander is een Golden Retriever van twee jaar oud. En wie dat ras kent weet dat het lieve honden zijn, goed gemanierd en intelligent. Zij zijn gemakkelijk op te leiden en altijd geduldig en zacht met kinderen. Het is een actieve familiehond. Marc die de hond opleidde bij de vzw Hachico (De naam "HACHICO" is niet enkel een letterwoord dat staat voor HondenAfrichtings- Centrum voor Hulp aan Invaliden d.m.v. Kleine Opdrachten maar ook de naam van een illustere Japanse hond.)

"Het kan ook wel met andere rassen maar een Golden Retriever, een labrador is er echt goed voor geschikt. het zijn goede assistentiehonden. We hebben ook al geprobeerd met andere rassen. Zo hebben we de afgelopen stage een koningspoedel opgeleid als hulphond. We zijn ook bezig met kruisingen tussen labradors en poedels. We zoeken echt wel en hopen in de toekomst denk ik, een Tervurense herder op te leiden. Maar het is zoeken en kijken of dat lukt."

Image
Voor directeur Schoenaers was het weer een grote dag, de instellingshond Zander en het hondenteam te mogen voorstellen aan de bewoners van De Regenboog.
HACHIKO is een door het ministerie erkende organisatie die gehandicapten helpt door voor hen hulphonden op te leiden. HACHIKO gebruikt de eeuwenoude band die mens en hond verenigt voor een belangrijke zaak : autonomie voor personen met een handicap. Speciaal opgeleide hulphonden geven hen de mogelijkheid om een aantal moeilijke of voor hen onmogelijke handelingen toch te verrichten. Dit stelt hen in staat om minder afhankelijk van hulp van derden door het leven te gaan. Meer zelfs, de hulphonden zijn een steun, een toeverlaat en de open deur op de weg naar onafhankelijkheid.

De hond van de Regenboog kreeg een opleiding bij Hachico in Merelbeke bij Gent. Het is eerst een basisopleiding waarin een 53 basiscommando’s inzitten waarmee het toekomstig baasje kan werken en kan starten op het moment dat ze de hond meekrijgen.
Bij de commando’s zit o.a. de deur openen, kastjes open doen, dingen die gevallen zijn oprapen en in het algemeen alle mogelijke hulp die men kan bedenken. Ook voor wie in een rolstoel zit met een motorische handicap of epilepsie heeft. De hond kan zelfs iemand met een zwakke armfunctie kan er op rekenen dat de hond die arm op het tafelblad legt zodat de persoon in de rolstoel weer verder kan bewegen. "Als we weten bij wie hij geplaatst wordt, gaan we meestal kijken naar de noden van die mensen. Wat hebben zij echt nodig, waar kunnen ze meer hulp mee krijgen wanneer de hond er is? Dan gaan we ook de passende commando’s daarbij aanleren", aldus opleider Marc.

Image
Ook de aanwezigen mochten vragen stellen over dit toch wel unieke initiatief in de regio. Een instellingshond is ook geplaatst in Heusden bij Gent en in Mol, en dat zijn zowat de dichtsbijgelegen plaatsen.

De opleiding gebeurde in Merelbeke waar Zander anderhalf jaar in een gastgezin verbleef en een halfjaar in het centrum Hachico. De opleiding duurt dus twee jaar. Marc meent dat ze nu een tien, elf instellingshonden hebben geplaatst, in rushuizen  of ook in de palliatieve instelling van Sint-Lucas in Gent, een ziekenhuis en revalidatiecentrum.

In de Regenboog hebben een aantal mensen een stage moeten volgen, daarbij was directeur Schoenaers en begleidster Ludwina Van Havere. Zonder stage wordt de hond niet mee gegeven. Alles wordt uitgelegd hoe er mee moet gewerkt worden en hoe de commando’s gegeven worden en wat ze zijn en waarvoor ze dienen. In de Regenboog zullen ze goed herkenbaar zijn want ze dragen opvallende rode t-shirts. Zij worden geacht alle commando’s te kennen. De rest van het personeel zal een kaartje krijgen waarop vermeld staat welke commando’s dat zij eventueel mogen geven aan de hond.

Image
De Golden Retriever Zander die zijn intrek heeft genomen in De Regenboog.
De bewoners hoeven dus zelf geen commando te geven, zij mogen wel de hond aanraken en er mee doen wat ze willen op vlak van knuffelen en strelen. In eerste instantie loopt Zander niet zomaar wat rond in de instelling. Hij moet bij één persoon blijven zeker nu hij alles moet nog leren kennen. Eens hij zich volkomen ‘thuis’ voelt mag hij wel los lopen maar er moet wel op gelet worden dat hij niet buiten kan en wegloopt. In de Regenboog zal Zander op alle afdeling worden gebracht.

De instellingshonden moeten van bepaalde hoogte zijn omdat ze toch een deur moeten kunnen open doen. Ook als ze iets oprapen moeten ze dat aan hun baasje kunnen afgeven.
Zander kon in het centrum niet voldoen als hulphond om bepaalde redenen maar was wel perfect te plaatsen in een instelling waar ze eveneens mooi en nuttig werk kunnen verrichten voor alle inwoners van het rusthuis. Een hulphond daarentegen werkt voor één persoon, één baasje. Hier in de Regenboog maakt Zander 120 of 180 mensen blij.

Directeur Schoenaers wees er op dat er reeds vier, vijf jaar geleden mee gestart werd. –"Het was de verantwoordelijke voor de animatie  die naar aanleiding van de jaarlijkse dierendag, zag dat het ongelooflijk aansloeg bij de bewoners. De waarde van de aanwezigheid van een dier zoal een hond, een poes of zelfs een vogel was zo overweldigend, dat we er’ over nagedacht hebben, zouden we geen dier in huis halen?"
Er zijn  u heel wat bewoners die eraan denken om een eigen dier mee te brengen. Maar dat is, buiten een vogeltje, niet toegelaten. Er mag wel met een dier op bezoek gekomen worden.

Image
Ludwina Van Havere die een grote inbreng had in het initiatief en zelf ook een opleiding ging volgen.
"Een hond of een kat hier te houden door de bewoners, wordt moeilijker", aldus de directeur, "Er is ook nog geen regelgeving van de overheid. Wel voor deze instellingshond. Die zijn ook goed opgeleid maar als een bewoner zijn hond mee brengt weten we dat niet. Ook de verzorging kan niet meer door het baasje. Toch zien we hoe gelukkig mensen zijn wanneer ze een dier in hun buurt hebben."

Zo heeft Zander zijn intrede gedaan in De Regenboog maar de bewoners werden toch gewezen wat op wat mag en niet mag. Ze mogen hem geen eten geven en Marc, de afgevaardigde van Hachico wees er vooral op geen chocolade te geven en hem ook niet de rest van een eetmaal te laten opeten. Het gewicht van Zander is heel belangrijk. Als dat verkeerd gaat dan moeten ze hem terug naar het centrum in Merelbeke brengen en wanneer het erger is, zelfs hem weghalen.
"’t Is een hond die manieren heeft, die luistert als je hem dingen in hondentaal vraagt", aldus Marc.

Image
De leden van het hondenteam Zander met directeur Schoenaers.

Zander mag zeker ook een pootje geven. Maar aan de bewoners werd gevraag de poot nooit vast te houden, dat wil hij niet. Het personeel geeft de commando’s en de bewoner moeten hem wel met rust laten. Het moet ook steeds duidelijk zijn wie er de baas is. Wie schrik heeft van een hond, moet gewoon doen alsof hij Zander niet ziet, alsof hij er niet is. Hij weet dan snel dat hij niet welkom is. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Directeur Luc Schoenaers is tevreden met het resultaat.ZWIJNDRECHT. Voor wie het een tijd geleden is dat hij het centrum van Zwijndrecht bezocht, zal de nieuwbouw van het Woon- en Zorgcentrum De...

ZWIJNDRECHT.  Een van de meest bekende gebouwen van Zwijndrecht wordt afgebroken. Het kloostergebouw, in de bekende bocht van Dorp Oost, moet plaats maken voor een nieuw Woon-en Zorgcentrum van...

ZWIJNDRECHT. Vanaf 4 augustus zal in het Woon-en Zorgcentrum De Regenboog gestart worden met de voorbereidende werken in het kader van het bouwen van een nieuw centrum. De huidige gebouwen zullen...

ZWIJNDRECHT. In het Rust-en verzorgingstehuis De Regenboog te Zwijndrecht wordt weldra een groot bouwproject uitgevoerd. In afwachting daarvan werden langs de Regenbooglaan voorlopige prefab...

ZWIJNDRECHT. De laatste weken werd er werk gemaakt van de afbraak van het voormalig klooster in de bocht van Dorp Oost in het centrum van de gemeente. Het maakt nu plaats voor een nieuw Woon-en...

ZWIJNDRECHT. In de Regenbooglaan werden in het kader van de nieuwbouwwerken in het Woon ?en Zorgcentrum De Regenboog, 60 tijdelijke kamers ondergebracht in units. In de volksmond wordt wel eens van...