Energiekosten Sint-Niklaas swingen de pan uit

SINT-NIKLAAS. Op amper zeven jaar is de energiefactuur van Sint-Niklaas 75% gestegen tot bijna 2 miljoen euro. Het zwembad en het stadhuis zijn de grootverbruikers binnen de stadsdiensten. De stad vindt het hoog tijd voor een aantal besparingen die ze onderbrengt in een nieuw opgericht lokaal energiefonds. 

 

Sint-Niklaas betaalde in 2009 1.974.000 euro aan gas en elektriciteit. Dat is een flinke hap uit het budget. En het doet bovendien geen goed aan het lokaal kyotoprotocol dat de stad in 2007 ondertekende. Met dat protocol wil de stad het energieverbruik tegen 2012 met 7,5% doen dalen. Om besparingsmaatregelen te financieren heeft Sint-Niklaas een energiefonds opgericht. Het fonds zal in 2011 140.000 euro bedragen, wat overeenkomt met reeds gerealiseerde besparingen.  De stad heeft begrepen dat, wil ze haar eigen kyotodoelstelling halen, ze een tandje bij moet steken want het energieverbruik is de jongste jaren gestegen in plaats van gedaald.

Opstekers voor de stad zijn de relightingprojecten in de Parklaan en de Koninging Elisabethlaan. Daarbij zijn traditionele lampen vervangen door energiezuiniger exemplaren. Die actie leverde de stad al een energiebesparing van 4,3%. Ook de installatie van zuiniger verlichtingssysteem in de hoofdbibliotheek zorgde voor een derde minder elektriciteitsverbruik.  (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente heeft haar milieubeleidsplan aangevuld met een energiebeleidsplan. Daarmee wil de gemeente werk maken van energiebesparing in haar gebouwen. Door energie te besparen...

BEVEREN. Tot en met vorig jaar konden gezinnen samen energie besparen in de zogenaamde Klimaatwijken. Dat initiatief van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu heet voortaan 'Energiejacht'. Het...

SINT-NIKLAAS. Strenge winters kunnen de energiefactuur ferm de hoogte injagen. Wie zich de koude en een energieverslindende winter wil wapenen kan bij InterWaas goedkoper lenen. Let wel, de lening...

ZWIJNDRECHT. De sp.a wil in de komende gemeenteraad de meerderheid vragen om te zorgen dat in de gemeente ook de mogelijkheid komt om goedkope leningen aan te gaan voor mensen die werken willen...

ZWIJNDRECHT. Om mensen gemakkelijker te laten overstappen naar milieuvriendelijke energie, organiseert het Antwerpse provinciebestuur een groepsaankoop 100% groene stroom. Meer dan 60 gemeenten,...

Goedkoop lenen voor energiezuinige investeringen dankzij InterwaasKRUIBEKE. Het gemeentebestuur brengt ter kennis van de inwoners dat vanaf mei 2010 inwoners van het Waasland tegen een zeer lage...