Een fietsverbinding langs de Laarbeek en ’t Zwen

ZWIJNDRECHT. De gemeente gaat werk maken van een mogelijkheid om een nieuwe fietsverbinding aan te leggen langs de Laarbeek van aan de Statiestraat richting Constant Van Goeystraat en via het natuurgebied(je) ‘t Zwen aan de Jan Baptist Tassijnsstraat. De Laarbeek, die uit de Fortlaan komt ter hoogte van de Forisbak; loopt dan een lange groene strook in.In de begroting 2010 is een bedrag voorzien van 15 000 euro voor het laten uitvoeren van een studie voor de herinrichting van da educatief reservaat 't Zwen én de aanleg van een fietsverbinding.

Raadslid de Wulf wees er op bij de bespreking in de gemeenteraad, dat dit geen nieuw plan was want er werd er al één voorbereid een jaar of zes, zeven terug. Hij vroeg of dat verdwenen was. Die studie was nochtans afgewerkt met een fietspad tot aan de Van Goeystraat. "Bestaat ze niet meer?", vroeg hij zich af. Schepen Irene Hoppe keek vreemd op want ze kende de vorige studie niet. Ze is ook maar drie jaar op post in het college maar zal zeker navraag doen.
Wat nu voor ligt gaat over een opdracht die uit twee fasen bestaat om de volledige opdracht war te maken. De uitvoering van het Zwengedeelte met fietspad tussen de Statiestraat en de verbinding naar de Jan Baptist Tassynsstraat zal eerst gebeuren. Nadien volgt mogelijk het oostelijk gedeelte.

In verschillende overlegmomenten tussen schepen Hoppe, de gemeentelijke diensten en een vertegenwoordiging van de Milieuraad en Natuurpunt werden voorwaarden uitgewerkt die in het bestek voor de studieopdracht voor de herinrichting van 't Zwen opgenomen werden. Het gebied is verwaarloosd  nadat het vroeger door een leerkracht van De Krinkel wat werd onderhouden maar die is verhuisd en er gebeurde maar weig meer. Langs de Tassijnsstraat is er een poortje langswaar men ’t Zwen binnen kan. De gemeenteraadsleden konden het bestek in het dossier raadplegen. Sommigen vroegen zich af of het wel een noodzaak was om een nieuwe fietsverbinding aan te leggen. Zeker nu de Tassijnsstraat een nieuw fietspad heeft gekregen.
In het ontwerp dat voorligt moeten voor de herinrichting van ’t Zwen toch enkele aandachtspunten in ’t oog worden gehouden. De aanleg van het gebied moet zodanig ontworpen worden dat er later een minimum aan onderhoud volstaat om het terrein in goede staat te houden. Het beheersplan zal daarover meer zeggen. De heraanleg moet kaderen in het harmonisch park- en groenbeheer. Het fietspad moet comfortabel zijn maar niet te breed en lopen langs langs ’t Zwen aan de kant van de Laarbeek. Het wandelpad met een educatieve route hoort thuis in het natuurgedeelte van 't Zwen.

Het fietspad, met fietssluis aan de kant van de Statiestraat, moet ook door wandelaars kunnen gebruikt worden. Het is niet de bedoeling dat het wandelpad in 't Zwen ook door fietsers wordt gebruikt. De toegang tot dat deel van 't Zwen wordt best ontoegankelijk of moeilijk toegankelijk gemaakt voor fietsen. Het wandelpad in het natuurdeel slingerend maken, liefst niet als een lus omdat dit te veel plaats inneemt.

De verbinding met de school Het Laar moet maximaal bekeken worden maar de school zal zelf moeten zorgen voor een tweede schooluitgnag langs dat pad. De haag tussen de aanpalende percelen aan de Jan Baptist Tassynsstraat moet bewaard blijven om zo de aanpalende privétuinen af te schermen. Er worden geen toegangen vanuit 't Zwen naar de privéwoningen toegestaan. Bewoners klagen nu al aan dat zij niet vooraf werden geïnformeerd. Zij hadden ook al lang gevraagd om de Laarbeek beter te onderhouden maar dat gebeurde niet. Nu kan ze wel gereinigd, verbreed en verstevigd worden. Dat de privéwoningen goed beschermd worden is een must want zij zien dat als een anti-inbraakmiddel.

De gemeente bekijkt nu ook of nog andere zaken in het ontwerp kunnen worden opgenomen ; Daar horen bij: Speelaanleidingen aan de helling aan de Statiestraat en een contactmogelijkheid met het water van de Laarbeek, een vispaaiplaats eventueel geïntegreerd in de bestaande vijver, een brug over de verbinding tussen de Laarbeek en de vispaaiplaats voor het fietspad, een vlonder ter hoogte van de vispaaiplaats. Aan de Statiestraat kan een zithoek worden ingericht. Er wordt ook voorgesteld om educatieve constructies te voorzien zoals bijvoorbeeld: een schuilhut en/of een vogelkijkplaats, houtstapels, een bloemenweide, nestkastjes in houtbeton, omgekeerde hangende bloempotten met hooi (voor oorwormen die bladluizen eten), voorzieningen voor solitaire bijen, educatieve en niet onbelangrijk ook vandalisme bestendige infoborden.
Het is de bedoeling om de aanpalende eigenaars en de scholen te betrekken bij het ontwerp.

Deze studieopdracht wordt geraamd op 15 000 euro.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

STEKENE. Het dossier rond de aanleg van een fietspad in de Koebrugstraat zit geblokkeerd. Dat meldt gemeenteraadslid Christophe Creve (sp.a). Hij ijvert al een paar jaar voor een fietspad in die...

STEKENE. Het fietspad langs de Brugse Heirweg en de Koebrugstraat dat de gemeente Stekene wil aanleggen, zal deels door de provincie betaald worden. Omdat het fietspad deel uitmaakt van het ...

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen neemt 40% van de kosten voor een nieuw fietspad van de Haasdonkbaan tot de Consciencestraat, langs de spoorlijn, voor haar rekening. Het fietspad maakt deel uit...

Marc Fuytier (sp.a Stekene) bij het fietspad dat stopt en fietser op de autoweg stuurt. STEKENE. Er komt (eindelijk) een nieuw fietspad over de Koebrug dat Klein-Sinaai met Sinaai moet...

TEMSE. De mooiste fietstijd van het jaar komt er aan. Tijd dus om ortde op zaken te stellen en de wegen te effenen. Op 11 juni komen de verantwoordelijke schepenen uit Temse, Sint-Niklaas en Bornem...

Einde fietspad, begin gevaar. Marc Fruytier, van sp.a Stekene, wil dat er snel werk van wordt gemaakt om het fietspad door te trekken. STEKENE/SINAAI. De sp.a van Stekene en Sinaai hebben...