Fietspad langs de N16 verdwenen, Groen! wil een alternatief

TEMSE. De mooiste fietstijd van het jaar komt er aan. Tijd dus om ortde op zaken te stellen en de wegen te effenen. Op 11 juni komen de verantwoordelijke schepenen uit Temse, Sint-Niklaas en Bornem samen met de provincie Oost-Vlaanderen om de fietsknelpunten te bespreken. Dit overleg komt er op vraag van de Fietsersbond Temse en na allerlei fietsacties.

 

Groen! met Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Stassen als gangmaker, rekent op duidelijke initiatieven na dat intergemeentelijk overleg. Groen! met  volgt het ‘fietsdossier’ van Temse al een hele tijd op de voet en rekent op duidelijke initiatieven na het overleg.

 

Er gebeuren heel wat grote wegenwerken in Temse en er staan er nog meer op het programma. Fietsen in Temse: Hoe het beleid stokken in de wielen kan steken, zo noemt Jos Stassen het en hij heeft er bedenkingen bij: "De dag van vandaag zouden we mogen verwachten dat bij het uittekenen van plannen rekening wordt gehouden met alle weggebruikers en ook fietsers veilige, comfortabele en snelle fietsverbindingen voor de wielen krijgen.  Jammer genoeg bewijzen de huidige werken en plannen het tegendeel. De Vlaamse ministers  en administraties van openbare werken en mobiliteit stemmen blijkbaar hun plannen, visies en budgetten niet op elkaar af."

 

De N16 krijgt 2x2 rijstroken. Het fietspad - dat zeker veiliger gemaakt moest worden - is zelfs verdwenen. Al op 28 oktober 2005 stelde Jos Stassen hierover vragen aan toenmalig minister van Openbare Werken Kris Peeters. Om een gevaarlijk punt weg te werken, verdwijnt het fietspad, klonk het in het antwoord. En door het verdwijnen van het fietspad waren er bovendien geen onteigeningen nodig voor de werken aan de N16. Dat vond minister Peeters een 'gunstig neveneffect'.

 

Op 20 november 2007 werd aan minister van Mobiliteit Van Brempt opnieuw een vraag gesteld over de werken aan de N16 en het slechte fietsalternatief door het centrum. 


Uit het antwoord bleek eens te meer dat de middelen van Mobiliteit en fietsbeleid niet prioritair worden ingezet op de plaatsen waar functionele fietsverbindingen verdwijnen. Op de vraag of wordt onderzocht hoe alsnog voor een directe, snelle, comfortabele en veilige fietsverbinding langs de N16, tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen kan worden gezorgd, was het antwoord duidelijk:  "Er zijn geen verdere onderzoeken gepland".

Het ontwerp voor de Tweede Scheldebrug oogt mooi en modern, maar fietsen op een houten ondergrond is niet altijd een pretje en wandelaars en fietsers mengen, is ook niet altijd evident. Op 19 maart 2008 stelde Jos Stassen hierover vragen aan minister van Openbare Werken Hilde Crevits.
 
Stassen: "Uit het antwoord blijkt inderdaad de grote aandacht voor architectuur, esthetiek en functionaliteit, maar op onze vraag of ook fietsdeskundigen  zoals de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond, … werden betrokken, was het antwoord jammer genoeg negatief."


Hierdoor had de discussie met de aannemer of het gebruik van hout wel een goed idee was, waarschijnlijk vermeden kunnen worden. Het alternatief voor het verdwenen fietspad langs de N16 en voor andere fietsknelpunten in Temse, zou een fietspad langs spoorlijn 54 kunnen zijn. Op 18 april 2008 stelde Jos Stassen daarover een vraag een minister van Openbare Werken Hilde Crevits. Maar ook dit antwoord zorgde niet echt voor een goed gevoel. In het dossier van de oostelijke tangent van Sint-Niklaas is een vrijliggend dubbelrichtingfietspad opgenomen tussen N70 en Eigenlostraat. Maar de verdere aanleg van fietsinfrastructuur langsheen het tracé is niet voorzien.

Sterker nog, de verantwoordelijkheid voor een fietspad langs spoorlijn 54 (Sint-Niklaas - Mechelen) wordt doorgeschoven naar de provincie (aanleg fietspaden over lange afstand) en de gemeenten (verwerven grond). Het Vlaamse Gewest is er, door het schrappen van het fietspad langs de N16, voor verantwoordelijk dat gezocht moet worden naar een alternatieve vlotte, veilige en comfortabele fietsverbinding, maar komt niet met plannen of geld over de brug.

 

Groen! rekent erop dat de gemeenten en de provincie hun verantwoordelijkheid nemen, ook financieel, om de ontbrekende fietsinfrastructuur aan te leggen en te zorgen voor vlotte, veilige, comfortabele en snelle fietsverbindingen. "Maar Groen!", aldus Kruibekenaar Jos Stassen, "verwacht ook een duidelijk signaal naar de Vlaamse ministers Crevits (CD&V) en Van Brempt (sp.a).  Zij slagen er niet in om een gecoördineerd beleid te voeren en ervoor te zorgen dat bij openbare werken ook de fietsers op goede infrastructuur mogen rekenen. Groen! roept de gemeenten en provincie op om samen bij de Vlaamse Regering aan te dringen op extra inspanningen, bijvoorbeeld met het Fietsfonds, om recht te trekken wat door een gebrek aan visie, planning en afstemming op Vlaams niveau is scheefgegroeid."

 

Groen! zet dan samenvattend ook de eisen nog eens bijeen:
Comfortabel afgescheiden fietspad langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Temse: langeafstandsfietspad.
Een slipvrij (dus niet in hout), afgescheiden fietspad over de 2e Scheldebrug.
Snel en veilig fietspad door Temse. (Rolf Duchamps)