Open Vld niet enthousiast bij de gemeenterekening 2009

Image
gemeenteraadslid Walter De Wulf
ZWIJNDRECHT. Bij het voorleggen van de gemeenterekening krijgen de fracties de gelegenheid om in de gemeenteraad hun zegje te doen. Voor Open Vld was het Walter De Wulf, de vroegere schepen en veel ervaring in de gemeentepolitiek. "Als men de cijfers in vetjes gedrukt in dit verslag leest, is men geneigd te denken dat alles goed gaat en we kunnen stellen dat het een rustig jaar was. Doch bij het verder inkijken is van een gezond en financieel resultaat geen sprake. De tegenspraak van de tevreden bureaucraat  en de financieel manager die in de toekomst wel zal bijsturen, zijn hiervoor kenmerkend", zo begon De Wulf.

Een antwoord formuleren naar de kiesbeloften van deze meerderheid zou volgens hem misschien al opheldering brengen naar het ontstaan van dit resultaat en naar de toekomstige resultaten. Hij wees naar te stellen vragen zoals: waar zijn de beloofde investeringen, wordt er gespaard om een mooi financieel resultaat te boeken? Wordt er resultaatsgewijze gewerkt om de werkingskosten in hand te houden?
De Wulf: "De laatste vraag wordt met een ja bevestigd. Als men alleen de cijfers leest tegenover 2008 is er overschot van 674.276 euro en dit is een positief gegeven. Maar dit overschot komt niet van een strikt en correct financieel beleid rond de werkingskosten maar van de meer -inkomsten van belastingen op onroerende goederen met 449.719 euro en van een onverwachte bonus van distrigas met 507.750 euro"

Ook het aangekondigde verlies van de bedrijfsbelasting door de economische crisis, is beperkt gebleven tot 188.930 euro maar werd ruimschoots gecompenseerd door de onroerende voorheffing.
Geen goed nieuws is volgens Open Vld de stijging van de uitgave met 736.137 euro met de daarbij horende werkingskosten met 225.941euro waardoor de eenmalige bonus van distrigas reeds herleid is tot nul.
Maar in de kassa is alles welkom, van de vorige jaren komt 609.078 euro door een boekhoudkundige rechtzetting en het ongebruikt krediet. De reservefondsen stijgen dank zij belasting op water en grond.

"Na het derde jaar van de sabbat is de vraag: kan men investeren of wil men het niet? Van het oorspronkelijk bedrag in 2009 van 7,37 miljoen werd 2,13 miljoen gebruikt en dan nog in niet voorziene investeringen maar hoofdzakelijk voor financiële transacties. Nochtans was de markt rijp om met aannemers en leveranciers goede financiële overeenkomsten te sluiten."

Walter De Wulf vraagt zich ook af of de verhoging van inkomsten uit de saneringsbijdrage en onroerende voorheffing in de toekomst de bestaande dienst verlening verder in staand moeten houden.  Bij een  vergelijk van ontvangsten in 2008 met andere gemeenten per inwoner zijn we  koplopers, behalve de personenbelasting van1%,  met een gemiddelde meerontvangst van 304 euro per inwoner.
-"En in het uitgeven zijn we zelfs kampioen als we de vergelijkingen maken . Met stijgingen voor het algemeen bestuur stijgen we van 215  euro in 2006 naar 339euro in 2009. En voor personeelsuitgave van 340 euro naar 379 euro. Een vergelijk van totaaluitgave is het in Zwijndrecht 103 euro per persoon meer tegenover het gewest. Enkel onze schulden zijn iets lager en dalen in 2009 zonder investeringen naar 115 euro", zo zette de het Open Vld -raadslid alles op een rij.

Voor De Wulf lijkt het ook duidelijk dat de bureaucraat - boekhouder het anders zal bekijken dan de financieel bedrijfsleider en de meerderheid met de schepen van financiën op kop ook anders dan de oppositie.
-"Maar beide zullen uit  de cijfers  moeten toegeven", aldus De Wulf "Dat we veel  ontvangen en we veel uitgeven. Maar of de meerderheid er ook aan denkt het engagement , de organisatie en dienstverlening te moeten aanpassen naar het financieel resultaat, is de een open vraag. En bij een belastingdruk van  801 euro en een voorheffing 421 euro per persoon is het paradijs niet meer in Zwijndrecht." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. De gemeente heeft de gemeenterekening 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. Vlaams Belang-VLOTT heeft bij monde van Ronny Dobbeleir, dankwoorden gestuurd naar de gemeenteontvanger en...