OCMW investeert in betere dienstverlening

ImageSINT-NIKLAAS. Het OCMW van Sint-Niklaas investeert om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarnaast komen er in 2010 meer middelen voor financiële steun. Dat is nodig want sinds oktober 2008 is er een flinke stijging in het aantal steunaanvragen. Ondanks de investeringen blijft de gemeentelijke bijdrage onveranderd op bijna 15,6 miljoen euro.

Om haar dienstverlening te kunnen verbeteren trekt OCMW Sint-Niklaas 628000 euro uit om haar infrastructuur te vernieuwen of herstellen. Op informaticavlak trekken zowel stad als OCMW de kaart van virtualisatie en een glasvezelverbinding tussen alle departementen.

Dit jaar lanceerde het OCMW een klachtenmeldingsprocedure. In februari moet de klachtenbehandelaar zijn eerste verslag klaarhebben. Wat daar uit voortvloeit moet het OCMW helpen haar dienstverlening te verbeteren. Wel is al bekend dat er in 2010 ruim 60.000 euro wordt uitgetrokken om de onthaalbalie en de gelijkvloerse verdieping van het OCMW in de Lodewijk De Meesterstraat klantvriendelijk te vernieuwen.

Achter Den Azalee in de Heistraat gaat het OCMW een opleidings- en oriëntatiecentrum bouwen. Dat moet het OCMW in staat stellen mensen beter te screen en te begeleiden in een aangepast opleidings- en arbeidstraject. Het centrum moet in 2011 klaar en wordt gefinancieerd door Den Azalee, van wie het OCMW het gebouw zal huren.

sociale dienstverlening

In 2010 legt het OCMW ook focus op preventie. Zo komt er een sensibilisatie-actie om jongeren te behoeden voor een zware schuldenproblematiek, zal een team de problematiek van de huurwaarborgen aanpakken en krijgen mensen met minder financiële middelen hulp bij het besparen van energie. 

Wie een kansenpas heeft kan 80% vermindering krijgen op alle kosten verbonden aan het lidmaatschap van een aantal sportclubs, jeugdverenigingen en culturele organisaties met wie het OCMW een overeenkomst heeft. Wie daarvan gebruik wil maken, hoeft enkel een participatieattest af te halen bij de sociale dienst van het OCMW.  (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Stad en OCMW gaan op een nieuwe manier samenwerken en dat zal ook zichtbaar zijn aan de nieuwe stadswerkplaatsen, die worden ondergebracht in de voormalige kantoor- en magazijnruimte...

SINT-NIKLAAS. Vanaf maandag komen de warme maaltijden voor de bewoners van de Sint-Niklase woonzorgcentra en dienstencentrum De Wilg uit de nieuwe centrale keuken in de Azalealaan. In de keuken, die...

BELSELE. In Belsele is de site van het woonzorgcentrum al ruim een jaar een werf. Rond het reeds bestaande woonzorgcentrum wordt immer het nieuwe centrum Herfstrust gebouwd. Het OCMW meldt dat de...

Het vernieuwde woonzorgcentrum Herfstrust krijgt een S-vorm.BELSELE. Vorige week woensdag, 21 april, legde waarnemend OCMW-voorzitter Freddy Van Gasse de eerste stenen van de eerste fase van het...

Ali Salhi legde op 11 januari de eed af als nieuw OCMW-raadslid. (foto: Delro)SINT-NIKLAAS. Begin deze week, op maandag 11 januari 2010, legde Ali Salhi (kartel SP-a - Groen! -Spirit) de eed af als...

Vooraanzicht van het nieuwe woonzorgcentrum op de hoek van De Lodewijk De Meesterstraat en de Lamstraat.SINT-NIKLAAS. Het OCMW Sint-Niklaas plant in 2010 drie grote bouwprojecten: twee nieuwe...