Project Viergemeet kan definitief starten

Image
Achiel De Witte, die het initiatief nam tot de inrichting van de gronden, en schepen Peter Deckers die namens de gemeente Beveren het project opvolgt.
BEVEREN. In de Collegezaal van het gemeentehuis van werden de officiële documenten ondertekend waardoor de realisatie van het nieuw groots bouwproject 'Viergemeet' op gang kan worden gebracht. Gastheer was Schepen Peter Deckers. Voor de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting warene voorzitter Louis Engels en directeur Guido Joos aanwezig. Voor de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW), zat voorzitter Jef Foubert aan tafel en voor het private luik in de samenwerking waren Achiel De Witte en ontwerper Michel Lambin aanwezig. De private partner is Hof ter Vesten.

Het idee van de nieuwe wijk werd door Achiel De Witte op gang gebracht. Hij was als eigenaar van een mega-fruitgroothandel, al erg lang in contact met de familie Thieleman die daar aan het Viergemeet een ruime boomgaard laagstamfruitbomen hadden. Achiel zag daar wel wat in en de verkop van de gronden werd een feit. Er kwam ook nog een stuk bij van mevrouw Maurice Dierickx notaris, en nog een deeltje van de familie Bosman. Zo verkreeg men bijna 5 ha om de wijk uit te bouwen.

Achiel De Witte, een bekende figuur uit de wielrennerij waar hij sponsor is, nam als ontwerper Michel Lambin onder de arm. En daarmee had hij meteen de man die het gebied kende want hij was het die ook het aangrenzende Parein onder handen had genomen en de afbraak ervan leidde. Lambin wist onmiddellijk waar het hem om te doen was in dat mooie gebied dat hij een 'vergeten parel' noemde.

Image
De juridische documenten worden ondertekend: vlnr Achiel De Witte, Pter Deckers, Jef Foubert, Louis Engels en Guido Joos.

Als architect wist heel goed hoe de mens uit de 21ste eeuw, meer dan ooit veel belang hecht aan openbaar groen en na 2 jaar voorbereiding kon hij nu en ontwerp voorleggen dat verrassend knap is. We stelden het op Waaskrant.be reeds in zijn geheel voor.

Image
Voor de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting: voorzitter Louis Engels en directeur Guido Joos.
Nu kan, na de ondertekening van de overeenkomsten en de juridische documenten tussen de verschillende partijen, in rechte lijn worden gewerkt naar de verdere uitwerking.

Reeds op de infovergadering bleek dat er grote belangstelling was van de omwonenden. Schepen Peter Deckers loofde Achiel De Witte  voor het nemen van de optie om daar te gaan bouwen. De schepen noemde het ontwerp ook positief omdat het past in de tijd waarin de prijzen voor woningen de pan uit swingen. "Mensen met een gemiddeld inkomen én jonge mensen moeten ook aan hun trekken komen", zei Deckers, "Daarom dat het zo waardevol is dat bijna de helft kan aangewend worden als een sociaal project."
Voor de gemeente zal het project Viergemeet worden voorbereid door het hoofd van de dienst Stedenbouw, Luc Anné. Een man met enorme ervaring. Hij is nu met de voorbereiding bezig.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

We keken eens achterom en vroegen ons af hoe het nu was met bepaalde nieuwsonderwerpen. renovatie oorlogsmonumentHet oorlogsmonument op het pleintje aan de Broederschool in de Stationstraat te...

Het gebied waarin de verkaveling Viergemeet is afgetekend. Onderaan de N70 en het rondpunt aan Cortewallle, links de Van Eepolestraat en uiterst rechts de zone van het Pareinpark.BEVEREN. De grootse...

BEVEREN. Van aan de N70 heb je er geen kijk op maar aan de Vesten achter de huizen van de noordkant (kant De Vlieghere) ligt nog een heel mooi woonuitbreidingsgebied van 4,8 ha, dat wordt ingesloten...