200 Woongelegenheden aan het Viergemeet

ImageBEVEREN. Van aan de N70 heb je er geen kijk op maar aan de Vesten achter de huizen van de noordkant (kant De Vlieghere) ligt nog een heel mooi woonuitbreidingsgebied van 4,8 ha, dat wordt ingesloten door de reeds bestaande verkaveling Viergemeet, de Luitenant Van Eepoelstraat, de N70 en het Pareinpark. Hier wordt een nieuw woongebied uitgebouwd, dat zeker de stempel van wijk zal krijgen. Rond een centrale groene zone van 1 ha komen maar liefst 200 woongelegenheden. Het is een project waar Hof ter Vesten bvba de private partner is maar wel samenwerkt met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas of kortweg het ICW.

Het wordt een verkaveling met plaats voor vele doelgroepen en typologieën met kavels, private appartementen en sociale koop- en huurwoningen. Een eerste ontwerp van inplanting ligt reeds op de tekentafel maar het moet nu nog verder uitgewerkt worden. In 2010 kan de verkavelinsgaanvraag gebeuren en in 2011 zullen de infrastructuurwerken aanvangen zodat de eerste kavels eind van 2011 wel zullen gekocht kunnen worden.
Dat maakt dat de bouw van de woningen in 2012 kan starten.

In het gebied ligt een vijver en vloeien ook wat waterlopen die worden behouden en zullen worden geïntegreerd in een centrale groene ruimte. Dat maakt dat de bewoners er later zicht zullen hebben op een stukje mooie natuur met parkachtige aanleg. Daar is bewust voor gekozen. Publiek groen, niet alleen voor de bewoners van die wijk maar ook voor deze uit de omliggende straten.

Ze gaan er ook op toekijken dat de inplanting en de keuze van de woningtypes én doorlopende bomenrijen, zullen beletten dat in de aanpalende woningen en tuinen die aan de nieuwe wijk grenzen, niet zal kunnen binnen gekeken worden. Aan de rand van de verkaveling zullen eengezinswoningen worden gebouwd  terwijl de appartementen meer inwaarts komen. De aandacht  voor de aanpalende woningen wordt ook bewezen door de aanleg van een garagedienstweg achter de woningen in de Van Eepoelstraat.

Image
Het ontwerp van de nieuwe wijk. De N70 loopt rechts. Links onderaan de Luitenant Van Eepoelstraat waar de achter de huidige bewoning de eengezinswoningen komen. Bovenaan links de Pareinlaan die verder loopt naar het Pareinpark. In blauw de waterpartij en de waterloopjes.

Het is nu ook al een vast gegeven dat de verscheidenheid aan aanbod voor een sociale mix zal zorgen in bewonersgroepen. Er is plaats voor gezinnen, alleenstaanden, gehandicapten, ouderen om zich in het nieuwe Viergemeet te vestigen. Vanuit Melsele komende, zal de wijk via de N70 kunnen worden ingereden. Uitrijden zal enkel in de richting van Beveren mogelijk zijn. Verder is er ook een ontsluiting langs de Hoge Eiken en de Luitenant Van Eepoelstraat.
Positief is zeker dat het gemotoriseerd verkeer langs de rand van de verkaveling zal moeten rijden zodat de centrale open ruimte verkeersvrij blijft. Wie er komt wonen zal zijn wagen op eigen grond parkeren en stallen. Wie op bezoek komt zal ook op een parking aan de rand van de wegen moeten plaatsnemen.
Kortom, het zal een autoluwe wijk worden gekoppeld aan georganiseerd parkeren. Dat moet dan ook de verblijfskwaliteit ten goede komen.

Aan de zwakke weggebruiker is ook extra aandacht gegeven want doorheen de verkaveling zal een fietspad worden aangelegd dat Melsele verbindt met de N70 en zo naar Cortewalle en het Station zal leiden.
Het volledige ontwerp moet nu verder uitgewerkt worden.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

We keken eens achterom en vroegen ons af hoe het nu was met bepaalde nieuwsonderwerpen. renovatie oorlogsmonumentHet oorlogsmonument op het pleintje aan de Broederschool in de Stationstraat te...

Het gebied waarin de verkaveling Viergemeet is afgetekend. Onderaan de N70 en het rondpunt aan Cortewallle, links de Van Eepolestraat en uiterst rechts de zone van het Pareinpark.BEVEREN. De grootse...

Achiel De Witte, die het initiatief nam tot de inrichting van de gronden, en schepen Peter Deckers die namens de gemeente Beveren het project opvolgt.BEVEREN. In de Collegezaal van het gemeentehuis...