Stedelijke Sportraad vernieuwt en zoekt sportliefhebbers

SINT-NIKLAAS. De sportraad van Sint-Niklaas gaat na 42 vernieuwen. Om die vernieuwing vorm te geven, zoekt de stad 12 gedreven sportliefhebbers. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op sinsport.be.

De werking van de sportraad was al 42 jaar onveranderd en werd al een poos in vraag gesteld. De functie van de sportraad als kanaal om vragen en behoeften van het Sint-Niklase sportleven te laten doorstromen naar het stadsbestuur, werd vaak niet herkend aan de basis. Ook andere zwaktepunten werden gedetecteerd. Zo bleek de reguliere sportclubs een dominante invloed te hebben op de adviesverlening. Daarnaast maakt de grootte van de vergadergroep het moeilijk om intensief en diepgaand van gedachten te wisselen met voldoende inspraak van alle leden.

Om die probleem het hoofd te bieden, is beslist om de oude structuur neer te leggen en een nieuwe start te nemen. De kern wordt herleid tot een groep van maximum 12 personen. Deze groep van twaalf moet zo divers, in alle betekenissen van het woord, worden samengesteld met respect voor de decretale genderverhouding. Twaalf personen die niet worden afgevaardigd vanuit sportdisciplines en dus sportclubs, maar vanuit de sportief geëngageerde bevolking. 12 personen met een ruime kijk op het sportweefsel van de stad. De sportraad wil in samenwerking met het stadsbestuur éénmaal per jaar een breed open sportforum organiseren, waarop specifieke thema’s kunnen worden toegelicht en besproken door alle geïnteresseerde burgers. Tenslotte wil de sportraad de werking van tijdelijke en permanente satellietgroepen bevorderen en uitbreiden.

De nieuwe statuten van de stedelijke sportraad zijn reeds goedgekeurd. Om twaalf gedreven sportliefhebbers voor de kern te vinden, lanceerde de stad een wervingscampagne met de slogan ‘Nieuwe sportraad zoekt frisse spelverdelers (m/v)’. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op sinsport.be. (mb)

 

Lees ook:

LOKEREN. De stedelijke sportraad van Lokeren bestaat in 2009 veertig jaar en die verjaardag wordt gevierd met een hele reeks (sportieve) aktiviteiten. Het feestjaar start morgen, zaterdag 27,...

De omgeving van het zwembad in Lokeren is het strijdtoneel voor Superteam 2009.LOKEREN. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Lokerse Sportraad gaat deze op zaterdag 6 juni op zoek naar...

KRUIBEKE De gemeentelijke sportraad houdt op dinsdag 15 december een verplichte algemene vergadering voor alle Kruibeekse clubs en verenigingen.  Het dagelijks bestuur nodigt een afvaardiging...

STEKENE. De sportraad heeft hulde gebracht aan een bekende sportfiguur uit de gemeente. Hij was de speciale eregast bij de huldiging van de sportlaureaten van de gemeente. In heel veel sporten heeft...

Sportschepen Réno Martens kan op een efficiënte sportdienst rekenen.STEKENE.Ter gelegenheid van de hulde van de Stekense sportlaureaten heeft sportschepen Réno Martens een soort...