Linkeroever wil geen tramuitbreiding

ANTWERPEN-LO. Nadat reeds in 1990 door de Lijn werd voorgesteld om op Linkeroever het tramnet uit te breiden, werd in juni 2004 vernomen dat een mogelijke tramuitbreiding weer actueel is. Bij de Lijn althans toch, want de bewoners zelf, met als spreekbuis het Actiecomit? Linkeroever ALO, zijn er niet voor te vinden. De vraag wordt gesteld waarom de Lijn er nu weer mee uitpakt want in 199O gaf een enqu?te reeds een duidelijke negatieve uitslag.

 

Lees meer...

Beveren telt 231 culturele verenigingen

De Gemeentelijke Culturele Raad van Beveren telde op het einde van het werkjaar 2003-2004, 231 aangesloten verenigingen. In dat jaar werden 6 verenigingen geschrapt. Omdat ze gedurende twee opeenvolgende jaren geen activiteitenverslag binnen brachten, werden Volksdansgroep Lange Stien Beveren en Middenstand Haasdonk geschrapt.  Gezinsbond Doel, NKB Kieldrecht en Vriendenkring Civiele bescherming Doel zijn gestopt en de Vrije Fuchsiavrienden Beveren verdwenen bij de GCR, omdat hun zetel niet meer in de gemeente was.
Langs de andere kant kwamen er dan toch weer 5 verenigingen bij met VZW Werkgroep Traditie Kieldrecht, Yogagroep Prana Kieldrecht, Sint-Pauluskoor Kallo, KBG O.-L.-Vrouwparochie Beveren en de Molenmenners Haasdonk.

 

Lees meer...

Vlaams Minister Peeters ontving Zwijndrechts actiecomit

Het Actiecomit? voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" ijvert al meer dan twee jaar om te voorkomen dat de inplanting van de “Oosterweelverbinding”, de leefbaarheid van de gemeente niet aantast. Het wil een oplossing van het gezonde verstand waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen mens, natuur en economie. Het actiecomit? kreeg deze week de gelegenheid, deze verzuchtingen voor te leggen aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor leefmilieu en openbare werken.

 

Lees meer...

Resultaten snelheidscontroles Beveren

BEVEREN. De lokale politie Beveren flitste donderdag 28 oktober 14 voertuigen in de Gentseweg in Beveren.
Vrijdag hield de politie aan de Provinciale baan snelheidscontroles. Er werden tussen 13 en 14 uur 612 voertuigen gecontroleerd. Niemand reed te snel. (mb)

 

Rode Kruis Beveren klopt record aantal bloedgevers

BEVEREN. Tijdens de voorbije  bloedinzamelingen in Melsele probeerde Rode Kruis Beveren een record te kloppen. Daarin zijn de bloedgevers van Melsele geslaagd. Op maandag 18 oktober telde men 103 bloedgevers. Dit zijn 12 bloedgevers meer dan op 20 oktober 2003 waarop 91 bloedgevers kwamen opdagen. Dit is een stijging met 13 %. De opkomst op woensdag 27 oktober lag heel wat lager. Er waren toen 68 bloedgevers in de zaal van Kafee "De Kadans", Grote Baan 181 in Melsele. Gespreid over de twee afnamedagen telde men 18 nieuwe bloedgevers, wat op ??n afnameperiode (april 2000 met 21 bloedgevers) het beste resultaat ooit is.

 

Zwijndrecht behoudt boomgaarden

ZWIJNDRECHT. Nabij de kerk van Zwijndrecht heeft de gemeente een aantrekkelijke boomgaard liggen. In het kader van het BPA Dorpscentrum, heeft de gemeenteraad nu een akte goedgekeurd voor het in bezit komen van nog een boomgaard aan de Kerkhofstraat.  In de hoogstam boomgaard; nabij de tramsporen achter de kerk, staan oude fruitbomen en de bevolking kan er vrij al eens een kersje of peertje meepikken. Maar raadslid Bruno Bijl heeft in de gemeenteraad er op gewezen, dat er schade wordt aangericht aan de bomen, door het 'publiek' dat fruit komt plukken. Hij drong aan om de bomen daartegen te beschermen.

 

Lees meer...

Logo- en slagzinwedstrijd gemeente Beveren een groot succes

BEVEREN. Van 15 juni tot 1 oktober konden ontwerpen ingezonden worden voor de logo- en slagzin-wedstrijd. Dat  bleek een groot succes. Er werden maar liefst 216 logo-ontwerpen en 99 slagzinnen geteld. Uit alle inzendingen zal een bekwame jury de 10 beste ontwerpen per categorie bepalen.

 

Lees meer...

Succesvolle tentoonstelling 'Geschilderd Gebonden Geschikt' van Davidsfonds Kruibeke

KRUIBEKE. De tentoonstelling 'Geschilderd, Gebonden, Geschikt', georganiseerd door het Davidsfonds in De Brouwerij te Kruibeke, kreeg heel wat bezoekers.  Elk jaar op nieuw stelt deze vereniging zich voor aan het grote publiek. Als grootste Vlaamse, neutrale en Christelijk geïnspireerde vereniging, wil zij cultuur dichter naar de mensen brengen. Dit jaar was het thema van hun tentoonstelling: 'Bloemen'.

 

Lees meer...

Sint-Gillis-Waas wil Kluizenmolen uitbreiden

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur werkt aan een bijzonder plan van aanleg voor de uitbreiding van het bestaande lokaal bedrijventerrein 'Kluizenmolen'. Momenteel is er geen ruimte meer voor bijkomende bedrijvigheid op het bestaande bedrijventerrein 'Kluizenmolen'.  Met de opmaak van het bijzonder plan van aanleg wil de gemeente tegemoetkomen aan de dringende behoefte van herlokalisatie en economische groeimogelijkheden van de lokale bedrijven. Geïnteresseerde bedrijfsleiders kunnen tot 1 november 2004 hun kandidaatstelling indienen. Het gemeentebestuur doet hierbij een laatste oproep. Invulformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeentelijke administratie, sector Grondgebiedzaken, afdeling Ruimtelijke Ordening.  

 

Lees meer...

Wegdek in Kapelstraat in Steendorp wordt vervangen

TEMSE. Momenteel wordt het nieuwe wegdek in de Kapelstraat in Steendorp aangelegd. E?n deel ervan is reeds gebetoneerd. Het tweede deel, in de rijrichting Kruibeke, zal op dinsdag 2 november worden aangelegd. Door de werken zal het verkeer in richting Kruibeke worden omgelegd via de Hospitaalstraat - Magnolialaan - Eglantierlaan - Salvialaan - Narcissenlaan en Hemelrijckstraat. (mb)