Dag van de Landbouw zette creativiteit in de kijker

Image
Schepen Dirk De Ketelaere van Kruibeke leidde 'De dag van de Landbouw' in.
KRUIBEKE/ WAASLAND De Dag van de Landbouw die onlangs werd georganiseerd heeft toch enkele klemtonen kunnen leggen waardoor de tuin- en landbouwbedrijven beter bekend werden gemaakt bij het brede publiek. Dit jaar ging extra aandacht naar het creatieve karakter van de agrarische sector. Ook de voorzitter van de boerenbond, Piet Vanthemsche, zette zich achter die bedoeling.

Namens de gemeente Kruibeke voerde toen ook schepen Dirk De Ketelaere het woord. Hij dankte de landbouwers die bereid werden gevonden om hun bedrijf open te stellen: "Ik weet dat dit veel inspanningen heeft gevraagd op voorhand."

 

De medewerkers aan de Dag van de Landbouw waren, Luc Vennens en Jan Tindemans met hun varkensbedrijven in Bazel. Groenteteelt kreeg men te zien bij Hilaire Vandenbranden in Beveren. In Melsele bij Gerry Van de Ven was er wel iets aparts met een chrysantenbedrijf. En tot slot was er het bedrijf van Raymond Van Landeghem, waar de dag van start ging bij een portie lekkere aardbeien.

 

De schepen sneed ook een plaatselijk probleem aan toen hij zei: "Iedereen weet dat er met de werken in de Potpolder veel landbouwgrond verdwijnt. Er zijn grote onteigeningen gebeurt. Maar de omvang van de gevolgen is naar mijn mening niet correct ingeschat. Uit informele bron weet ik dat één en ander in de pijplijn zit, toch wil ik duidelijk vragen, om dringend werk te maken van maatregelen die de niet vergoede last compenseren."

 

Volgens Piet Vanthemsche zijn creativiteit en innovatie vandaag de sleutelwoorden in de land- en tuinbouw. Vooral het terugbrengen van energiekosten is belangrijk. Hij getuigde daarover: "Verantwoord energiegebruik heeft ervoor gezorgd dat de totale CO2-uitstoot in de Vlaamse land- en tuinbouw in 2006 liefst 14% lager lag dan in 1990. Geen enkele andere sector doet beter voor het behalen van de Kyoto-norm."

 

Meer en meer boeren en tuinders produceren tegenwoordig zelf energie met zon, wind, warmtekrachtkoppeling, biomassa, enz. Toch heeft de ganse sector het vandaag de dag moeilijk om rendabel te zijn. Volgens Vanthemsche is de conjunctuur momenteel heel slecht door lage prijzen voor sommige producten in combinatie met de hoge energieprijzen. Oplossingen zijn groei, overschakeling op andere teelten of alternatieve teelttechnieken. Opnieuw dus zijn creativiteit en innovatie nodig.

 

Toekomst is er wel op vlak van natuurbeheersing, recreatie en toerisme. De Boerenbond wil in de zeer nabije toekomst plaatselijke groepen landbouwers verenigingen in agro-beheersgroepen. Een andere dienstverlening vanuit de landbouw is de zogenaamde groene zorg. Vandaag zorgen al meer dan 300 erkende zorgboerderijen voor opvang van mensen met een fysieke of mentale handicap, jongeren met schoolmoeheid of psychische patiënten. De vraag is echter nog altijd groter dan het aanbod.

 

Tijdens de ‘Dag van de Landbouw’ wordt ook aandacht gevraagd voor het dossier van de trage wegen. Alle bezoekers krijgen een brochure mee die werd opgesteld in samenwerking met de vzw Trage Wegen. Het is een oproep tot wederzijds respect tussen landbouwer en recreant voor het gebruik van deze plattelandswegen en ook een eerste resultaat van een overleg tussen beide partijen. (r.d.)

 

Lees ook:

REGIO. Zondag 21 september is dag van de landbouw. Dit jaar staat het creatieve karakter van de boerenstiel in de kijker. Zoeken naar nieuwe manieren van produceren, nieuwe energie, omgaan met...

LOKEREN. Zondag 20 september is dag van de landbouw. En dat is altijd de ideale gelegenheid om landbouwbedrijven van dichterbij te leren kennen. Ruim 40 landbouwbedrijven zetten zondag hun deuren...

LOKEREN.  Op zondag 15 september wordt de 37ste editie van de Dag van de Landbouw georganiseerd. Het aardbeienbedrijf Vervaet-Van Eetvelde in de Lokerse deelgemeente Doorslaar zet dan de deuren van...

REGIO. Morgen, zondag 18 september, zetten opnieuw talrijke land- en tuinbouwers de deuren van hun bedrijf open voor het publiek. Drie bedrijven uit Sint-Niklaas, één uit Tielrode en één uit...