Mysterie sirenes opgelost

BEVEREN. Begin deze maand werd Beveren opgeschrikt door sirenes. Niemand kon de sirenes thuisbrengen. Ook de veiligheidsdiensten van de gemeente hadden geen idee vanwaar het verontrustende lawaai vandaan kwam. Er was immers geen melding van een noodsituatie binnengekomen. Na onderzoek bleek het om een sirenetest te gaan van een bedrijf uit de Waaslandhaven.

 

Donderdagavond 3 juli 2008 was in Beveren rond 22 uur minutenlang het geluid van luide sirenes te horen. Ongeruste mensen overstelpten de hulpdiensten met vragen maar die moesten het antwoord schuldig blijven. Geen enkel bedrijf had een noodsituatie of sirenetest gemeld bij brandweer of politie. Eerst werd gedacht aan een luide test van de civiele bescherming. Zij hadden die ochtend ook al hun sirenes getest maar dat bleek nu niet het geval. Ook de kerncentrale had geen alarm geactiveerd.

 

Het gemeentebestuur werd getipt dat een bedrijf in de Waaslandhaven, dat veiligheid hoog in het vaandel draagt, op dat moment een luide sirenetest had uitgevoerd. Inderdaad, alle noodknoppen, noodtelefoons en sirenes werden er langdurig getest. Dat de sirenes hoorbaar waren in Beveren is volgens het rapport van de gemeente te wijten aan een (on)gunstige windrichting. Het bedrijf zelf, blijkt verrast te zijn, omdat medewerkers bij vorige testen hadden gesignaleerd dat de sirenes nauwelijks hoorbaar waren.  Een probleem dat nu duidelijk is rechtgezet. Het bedrijf had wel de havenautoriteiten en de naburige bedrijven gewaarschuwd maar was de Beverse hulpdiensten vergeten.

 

Het bedrijf verontschuldigt zich voor het ongemak en belooft in de toekomst wel de juiste instanties te verwittigen. Het gemeentebestuur van zijn kant wees het bedrijf op het belang van dit incident: "Onze inwoners hebben in de loop der jaren leren leven met de risico’s die zich op ons grondgebied bevinden, maar zij zijn wel extra gevoelig aan dit soort incidenten. Het is belangrijk dat zij inzake noodplanning kunnen blijven vertrouwen op de overheid en de hulpdiensten. Dergelijke incidenten kunnen dit vertrouwen schaden wat ten allen tijde vermeden moet worden."

 

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden heeft het gemeentebestuur een werkgroep opgericht die structurele oplossingen moet uitwerken voor problemen met alarmsignalen. In deze werkgroep zijn, naast de gemeente Beveren, brandweer en politie, ook de stad Antwerpen, CEPA, de havenautoriteiten, de bedrijven zelf en de FOD Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd. "Zo moet er gestreefd worden naar uniformiteit in de alarmsignalen zelf, de testprocedures en de kennisgevende meldingen. Het resultaat zal een gezamenlijke campagne zijn in 2009.", omschrijft Beveren de werkgroep. Ondertussen wordt aan de bedrijven gevraagd om alle testen te melden via het meldpunt van gemeente Beveren via de website beveren.be. (mb)

 

Lees ook:

REGIO. De Civiele Bescherming test donderdag, 2 juli, haar sirenes in risicozones rond nucleaire centra en Seveso-bedrijven. Zo'n tests worden dagelijks uitgevoerd met de zgn stille testen maar...