Cultuurprijzen uitgereikt in Bazel

Image
Niels Meytjens sprak namens Repmond Rock een dankwoord uit. Naast hem Cultuurraadvoorzitter Herman De Graef.
BAZEL. In het kasteel Wissekerke heeft de Gemeentelijke Culturele raad de cultuurprijzen 2007 uitgereikt. De eerste prijs ging ditmaal, eigenlijk voor het eerst, naar een vereniging van jongeren die zich verzamelen rond Repmond Rock, dat in mei 2007 het 15-jarig bestaan vierde met een tweedaags evenement. De tweede prijs was voor de Heemkundige Kring Wissekerke, voor de tentoonstelling 'Trouwen is houwen'. De individuele cultuurprijs ging naar Cecile Martens, dirigente van het koor Jubilate. Tenslotte was er nog de aanmoedigingsprijs voor archeoloog Jeroen Van Vaerenbergh.

 

Het was Cultuurraad voorzitter Herman De Graef die de uitreiking inleidde. Hij schetste de evolutie rond de cultuurraad die 40 jaar geleden in Bazel ontstond en na de fusie der gemeenten logischer wijze naar de nieuwe gemeente overging.Hij wees op de manier hoe destijds de subsidies werden toegekend op basis van de activiteiten die dan door de raad moesten worden becijferd. Daarna ging meer aandacht naar de logistieke steun waarop de verenigingen konden rekenen. De subsidies bleven wel maar ’t was maar een peulschil dat naar de verenigingen ging. Er waren ook extra subsidies voor verenigingen die iets bijzonders deden en ook projectsubsidies ontstonden. Maar uit dat alles kon worden besloten dat het vooral om geld te doen was.

 

De Cultuurprijzen opende wel een ander beeld. Men wilde een man of vrouw of vereniging in de schijnwerper zetten die veel gedaan had voor cultuur. Gewoonlijk waren dat mensen die al heel lang bezig zijn in cultuur. Nu besloot de Culturele Raad meer aandacht te schenken naar realisaties van jongeren. Dat uitte zich bij de laureaten voor 2007. Een verjonging die ook naar de toekomst toe een motivatie betekent voor jongeren in de cultuur.

 

Zo mocht voorzitter Herman De Graef bij de 2de prijs de Heemkundige Kring lauweren omwille van de tentoonstelling in het heemkundig museum rond ‘Trouwen is houwen’. Die liep er van april tot

Image
De prominenten met vlnr Marcel Schelfhout, Schepen Dirk De Ketelaere, schepen Stijn Bogaert, burgemeester Antoine Denert en schepen Pia De Monie.
oktober 2007. Het was een thematentoonstelling die een groot succes kende omdat er heel wat trouwfoto’s uit vroeger jaren konden bekeken worden. Velen werkten er aan mee en zelfs tijdens de loop van de expo kon de heemkundige kring nog fotomateriaal in ontvangst nemen en aan de tentoonstelling toevoegen en daarna opslaan in het archief.

 

Huwelijksfoto’s zijn populair, dat bleek ook nu weer. De positieve reacties die de heemkundige kring in ontvangst mocht nemen waren deugddoend. De speciale brochure die werd samengesteld rond ‘Trouwen is houwen’ is een schat voor het erfgoed dat de gemeenschap interesseert. Zelfs uitgeweken inwoners van Kruibeke kwamen nog eens terug naar het museum om trouwfoto’s van hun ouders of grootouders te bekijken. Het toekennen van de 2de prijs aan de Heemkundige Kring Wissekerke was dan ook terecht.

 

De winnaars waren de organisatoren van Repmond Rock die in 2007 op het Mercatoreiland een grote massa muziekliefhebbers in hogere sferen bracht. Het was een volmaakt programma dat op vrijdag begon met de traditionele quiz en dan op zaterdag een pop/rock en dancefestival kon aanbieden om ‘U’ tegen te zeggen. Knap daaraan was wel dat er een breed publiek bij betrokken was.
Repmond Rock brengt absolute topacts met daarbij, zeker niet onbelangrijk, een beste geluidsleverancier IMEC. Professioneel werken is voor Repmond Rock een must en daar gaan ze elk jaar opnieuw voor. De bezoekers kunnen optimaal genieten van deze muzikale vorm van cultuur. De belangstelling liegt er niet om.
Niels Meyntjens mocht de prijs in ontvangst nemen en De culturele raad is er van overtuigd dat Repmond Rock aan de gemeente Kruibeke heel wat uitstraling geeft. Meyntjens zei dat het bekomen van deze Cultuurprijs een motivatie zal zijn om in 2009 het nog beter te doen. Aan voorzitter Herman De Graef overhandigde hij een collage over Repmond Rock.

 

de individuele prijs

 

De individuele cultuurprijs  werd toegekend aan de 67-jarige Cecile Martens die al 32 jaar dirigente is van het koor Jubilate. En dat is al van bij de stichting in 1976 door onderpastoor Hebbelinck en schooldirecteur Leo Peirsman en de toenmalige koster Albert De Maeyer. Dat Cecile Martens toen werd gevraagd het koor te leiden was wel merkwaardig want egenlijk was dat toen een mannenaangelegenheid. Met 39 leden werd toen gestart maar momenteel zingen ze nog met 17. Marcel Schelfhout, het oudste bestuurslid van de Culturele Raad, die Cecile voorstelde zei: "Voor het ogenblik zijn de mensen niet meer zo happig aangaande verenigingen, spijtig."


Marcel wees er op dat Cecile heel wat koorwerk op haar nam. Ze verzorgde 32 jaar lang 52 weken de hoogmis en met Kerstmis en Pasen was er de dienst voor zieken. Hij had het eens opgeteld en kwam tot besluit dat Cecile Martens al 1768 keer aan de dirigentlessenaar had gestaan. En zeggen dat dit slechts een klein deel is wat ze met het koor Jubilate doet. Ze zingen op aanvraag ook in huwelijksmissen en op begrafenissen.

 

Het koor nam ook tweemaal deel aan een Lourdesbedevaart met KWB en KAV. Een van de hoogtepunten was ook het optreden bij de diakenwijding van Pierre Van Wolvelaer en nog niet zo lang geleden deze van André De Slovere in de kathedraal van Gent. In het verleden was er ook samenwerking met het kasteelkoor De Notelaar en Cantatile en er was een optreden met het Antwerps Kamerorkest, bij het Pausbezoek aan Sint-Denijs-Westrem, de deelname aan 'Lied van mijn land' op de vroegere BRT.

 

De koorleidster zelf sprak dankwoorden uit naar haar koorleden die bij een vraag telkens 'ja' zeggen. Maar ook haar gezin betrok ze er bij met haar man zaliger en haar kinderen die altijd achter haar stonden. Ze hoopt dat ze met Jubilate als één grote familie te kunnen verder werken en vooral verder zingen.


aanmoedigingsprijs


De aanmoedigingsprijs ging naar de 28-jarge archeoloog Jeroen Van Vaerenbergh uit Rupelmonde, werkzaam bij de Wase Archeologische Dienst. Hij werd voorgesteld door Kurt Van de Graaf. Jeroen heeft al heel wat opgezocht in Bazel en meert bepaald rond het kasteel, de kerk en de polders. Hij werkt ook mee aan de uitgave van een boek over de Bazelse kerk. Hij is lid van 'De Ghesellen van Sint-Pieter', de vereniging die de bouwkundige historiek van de Sint-Pieterskerk heeft gereconstrueerd. Bezoekers aan het kasteel Wissekerke worden ook door hem begeleid.
De jonge archeoloog bedankte de Culturele raad en het Gemeentebestuur en ook de veel grotere groep der voorouders die zorgden dat hij zijn beroep kon uitoefenen.Hij zet zich ook in voor het erfgoed in het algemeen, in het Waasland maar vooral rond zijn voorouders in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. "Deze aanmoedigingsprijs maakt dat ik wel moet verder doen", zo besloot hij.

 

Image
De groep laureaten van de Cultuurprijs 2007:vlnr op eerste rij: Jeroen Van Vaerenbergh, Cecile Martens, afgevaardigden van Repmond Rock en Marcel Schelfhout. Op de tweede rij nog afgevaardigden van Repmond Rock, en rechts de afgevaardigde van de Heemkundige kring. Helemaal rechts Herman De Graef en achteraan schepen Stijn Bogaert.

 

Cultuurschepen Stijn Bogaert was vooral verheugd omdat er zoveel mensen de huldiging bijwoonden. Voor hem is cultuur niet veel meer dan verbondenheid die zich afspeelt midden in de gemeenschap. De laureaten bewezen dat: het koor Jubilate, de Heemkundige Kring, Repmond Rock verwijzen naar die lokale gemeenschap en Jeroen Van Vaerenbergh keert dan weer terug naar de vroegere gemeenschap. 

 

De schepen zei dat de Culturele Raad al twee jaar goed op weg is en dat op vraag van de burgemeester nu ook een cultureel beleidsplan op komst is. Zo zal er meer duidelijkheid en overleg komen en de bevolking zal er ook meer bij betrokken worden.(Rolf Duchamps)