Kinderopvang Kruibeke in vakantie strenger

KRUIBEKE. Kinderopvang is op gemeentelijk  vlak een belangrijke dienst aan het worden. Het huishoudelijk reglement moet alles in goede orde doen verlopen. Voor de buitenschoolse kinderopvang heeft de gemeentelijke adviesraad 'Lokaal Overleg Kinderopvang' voorgesteld om het reglement wat aan te passen in het kader van de vakantieperiode. Het gaat om een goede manier van werken rond inschrijvingen.

 

Kinderen moeten al voor de vakantieperiode ingeschreven worden. Daar zijn speciale formulieren voor. Wanneer het nu gebeurt dat er na de inschrijving blijkt dat er toch geen opvang nodig is, dan moeten de ouders schriftelijk annuleren en dat volgens een speciaal formulier, of via e-mail. Dat moet gebeuren maximum 10 dagen voor de opvangdag. Wie later annuleert heeft een administratieve extra kost van 1 euro per kind per dag.

 

Tenzij natuurlijk bij ziekte van kind of ouder. Maar dan moet wel een doktersbriefje worden voorgelegd. Dus, de ouders moeten hun administratie ook verzorgen. De kinderopvang werkt aldus omdat de wachtlijsten lang zijn en er dus grote nood is aan mogelijkheden. Het is dus best dat de ouders de annulaties melden zodat de plaatsen door wachtenden worden ingenomen. Gebeurt het niet dan zullen de gereserveerde uren toch worden aangerekend.

 

In Kruibeke werd reeds in 1987 de buitenschoolse kinderopvang gerealiseerd. Dit onder de vorm van vrijwilligerswerk. De opvang ging toen door op school zelf. Vanaf 1989 werd de vrijwilligers een contract aangeboden en in 1992 werd een regelgeving opgelegd door ‘Kind & Gezin’. Sindsdien wordt de kinderopvang ook gesubsidieerd.

 

Er werd dan ook gezocht naar locaties om de kinderen onder te brengen. Daarbij golden ook regels waarbij de afstand van de school niet te groot mocht zijn omdat de kinderen meestal te voet aan school werden afgehaald. In elke deelgemeente is er een locatie voor kinderopvang die gecoördineerd worden vanuit het gemeentehuis. Omdat de lokalen enkel en alleen worden gebruikt voor de opvang, zijn ze hiervoor passend ingericht.

 

Ook in de schoolvakanties werkt BKO en staat open voor alle schoolgaande kinderen van kleuter- en lager onderwijs. Er worden dan bijzondere activiteiten georganiseerd en de buitenschoolse kinderopvang centraliseert dan. Dat was altijd met succes in ’t Krinkelding, de kleuterschool van Bazel.


Er is ook de speelpleinwerking die door de jeugddienst wordt georganiseerd in samenwerking met de dienst voor buitenschoolse kinderopvang.(R.D.)