Tekort aan kinderopvang

SINT-GILLIS-WAAS. Er zijn 176 plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang in Sint-Gillis-Waas maar dat blijkt niet voldoende. Na de schooluren en tijdens schoolvakanties is er een overbezetting en bovendien kampt de Landelijke Kinderopvang Stekelbees met een aanhoudend personeelstekort.

Het gemeentebestuur doet heel wat inspanningen om de problemen op te lossen. De overbezetting van de kinderopvang in de centrumgemeente wordt aangepakt met IBO Light, sport en spel in sporthal De Gavers. Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, ingeschreven bij Stekelbees, kunnen tussen 16 en 17 uur voor 1 euro deelnemen aan IBO Light. De respons is echter te laag over de overbezetting op te lossen. De gemeente wil kinderen uit het 5de en 6de leerjaar niet meer toelaten bij Stekelbees en doorverwijzen naar IBO Light.  Nog volgens het voorstel zullen de kinderen na 17 uur opnieuw worden toegelaten bij Stekelbees.

Kinderopvang De Stekelbees kampt ook met een personeelstekort. De vier openstaande vacatures geraken niet ingevuld. Dat heeft rechtstreekse gevolgen voor het aantal kinderen dat opgevangen kan worden want wettelijk moet er 1 begeleider per 14 kinderen zijn. Momenteel zijn er 15 begeleiders aktief. Jobstudenten, PWA-ers en vrijwilligers mogen volgens Kind & Gezin als extra kracht helpen maar mogen geen begeleiders vervangen. In de praktijk gebeurt dat wel om het personeelstekort op te vangen.

Door het personeelstekort kunnen er ook minder kinderen opgevangen worden tijdens de schoolvakanties. Sint-Gillis-Waas is erkend om 100 kinderen, gespreid over de centrumgemeente, De Klinge en ’t Kalf, op te vangen tijdens vakanties. Maar door het personeelstekort konden er tijdens de jongste paasvakantie slechts 70 kinderen opgevangen worden. Om het probleem enigszins op te vangen, werd begin 2007 voor alle vakanties voorrangsregels opgesteld: categorie 1 (kinderen woonachtig in Sint-Gillis-Waas), categorie 2 (kinderen van gemeente-, ocmw- en politiepersoneel), categorie 3 (kinderen lopen school in de gemeente maar wonen buiten de gemeente), categorie 4 (kinderen wiens ouders werken in de gemeente maar wonen buiten de gemeente) en categorie 5 bevat alle anderen.  Daarmee zijn de problemen niet opgelost want de vraagt stijgt continue.

Om de problematiek aan te pakken, lanceerde de gemeente een aantal voorstellen. Het gemeentebestuur streeft naar 100% opvang voor kinderen waarvan tenminste één van de ouders in de gemeente gedomicilieerd is. Bij overbezetting worden de voorrangsregels gebruikt en indien nodig kunnen deze verfijnd worden. De gemeente herhaalt haar voorstel om bij overbezetting van de naschoolse opvang de oudste kinderen door te verwijzen naar IBO Light. De gemeente gaat ook onderzoeken of ze meer initiatieven kan nemen om het tekort aan opvangplaatsen in de schoolvakanties weg te werken. De gemeente wil de inschrijvingsmodaliteiten, en vooral de annuleringsperiode, herbekijken en dat kan wel eens een niet te onderschatten invloed hebben. De tendens van de afgelopen jaren is dat ouders hun kind snel inschrijven en op het laatste nippertje annuleren. Hierdoor blijven plaatsen onbenut. Aan deze tendens wil het gemeentebestuur een einde maken. (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. In Sint-Gillis-Waas zorgen gemeente en de Landelijke Kinderopvang Stekelbees al ruim tien jaar voor buitenschoolse kinderopvang. Die is danig populair dat de gemeente regelmatig...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft beslist om de formulie IBO-Light volgende schooljaar, 2009-2010, wordt verdergezet. IBO Light is in het leven geropen om de...

SINT-GILLIS-WAAS. In de eerste helft van dit jaar organiseerde de gemeente het proefproject Ibo Light. Daarin kregen kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaa,r die anders werden opgevangen...

SINT-GILLIS-WAAS. Geheel in het teken van Rerum Novarum plant de Christelijke Arbeidersbeweging een lindeboom, als symbool van verbondenheid. Elke afdeling legt haar eigen accent.

WAASLAND. De groei van de Waaslandhaven en Deurganckdok en de groeiende tewerkstellingsmogelijkheden in de regio Sint-Niklaas - Lokeren - Beveren - Temse heeft volgens het Waas Overleg...