Herinneringen aan Anton van Wilderode

Image
Eredoctor Anton Van Wilderode als redenaar
MOERBEKE/SINT-NIKLAAS.Het is dit jaar 90 jaar geleden dat in Moerbeke Cyriel Paul Coupé werd geboren en het is 10 jaar geleden dat hij in Sint-Niklaas overleed. Hij had nog een tweelingbroer Filemon Piet. Nadat hij klassieke filologie aan de Universiteit van Leuven had gestudeerd en in 1946 leraar werd aan het College van Sint-Niklaas, werd hij als auteur bekend onder zijn pseudoniem Anton van Wilderode. In 1939 debuteerde hij al als schrijver met de novelle 'Dis al'. Van Wilderode bleef tot 1982 op post in het Sint-Jozef Klein-Seminarie. In 1975 werd hij reeds eredoctor aan de K.U. Leuven en kreeg in 1980 de Driejaarlijkse Gemeenschapsprijs voor Poëzie en in 1986 nogmaals de Staatsprijs voor zijn hele schrijversloopbaan. Tien jaar geleden, op 15 juni 1998, overleed Anton van Wilderode te Sint-Niklaas.

 

Niet te vergeten is dat van Wilderode talrijke gelegenheidsgedichten schreef en zelfs massaspelen en TV-scenario’s. Op de jaarlijkse IJzerbedevaart werden tussen 1950 en 1985 bindteksten van hem voorgelezen. In 1970 werd hij lid van het IJzerbedevaartcomité. Het Waasland bleef bij hem een aparte plaats innemen in zijn hart. Vooral met zijn geboortestreek Moerbeke tot Sint-Niklaas, had hij een sterke band.


In Moerbeke ging hij naar de lagere Vrije school en in dat dorp was vader Edmond zowat de dorpsdichter. En hoeveel studenten uit het College in Sint-Niklaas hebben geen goede herinnering aan hun prof Cyriel Coupé? Hij gaf er les van 1946 tot 1975. Toen hij ouder werd bleef hij in de Wase hoofdstad in het rusthuis 'Het Hof'. Cyriel Coupé 'Van Wilderode' was zo Waas als raap.
Zijn pseudoniem groeide uit Anton naar Antonius, de patroon van Moerbeke en 'van Wilderode' haalde hij uit de telefoongids omdat hij dat een poëtische naam vond!
Als student was hij wel begonnen op internaat bij de Broeders in Oostakker in 1932. Doch het jaar nadien volgde hij de lessen al in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van Sint-Niklaas. En daar had hij de flamingant Maurice Coppieters als klasgenoot. Coppieters die later voor de Volksunie een vooraanstaand kopstuk werd. Hij woonde nog in de De Meesterstraat te Nieuwkerken.

 

In 1940 ging hij theologie studeren aan het Groot-Seminarie in Gent. Vier jaar lang en dan kon hij op 21 mei 1944 priester gewijd worden in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Twee dagen later konden de Moerbekenaars fier zijn eremis bijwonen in de Sint-Antoniuskerk.

Image
Het beeld van Anton Van Wilderode aan het college te Sint-Niklaas. Het werd in december 1998 ingehuldigd door Minister President Van den Brande. Het is gemaakt door de bekende Antwerpse beeldhouwer Wilfried Pas die ook het standbeeld maakte van Koning Boudewijn aan de voetgangerstunnel op Linkeroever, en in de stad de beelden van Willem Elsschot en Gerard Walschap.
Na nog een paar jaar klassieke filologie in Leuven kon E.H. Cyriel Coupé les beginnen geven in de poësies van het College en Nederlands en antieke cultuur in de retorica en aan de meisjes van de Heilige Familie eveneens in Sint-Niklaas. Van 1971 tot 1980 gaf hij ook literatuurgeschiedenis aan de Stedelijke Kunstacademie van Sint-Niklaas. Zijn algemene leraarsloopbaan eindigde in het schooljaar 1982 - 1983.

 

Van Wilderode stond bekend als een Vlaamsgezind man. In Sint-Niklaas in de Normaalschool van de Kasteelstraat, had hij aan professor priester-toondichter Ignace De Sutter, een zeer goede Vlaamse vriend. Twintig jaar geleden, in mei 1988, werd Van Wilderode aangesteld tot ereburger van de stad Sint-Niklaas.

 

Schrijver Anton van Wilderode gaf ontelbaar veel voordrachten in gans het Vlaamse land. Hij kwam vertellen over zijn reizen, over kunst en over literatuur. Ook tentoonstellingen leidde hij in. Naast het schrijven van scenario’s voor radio en TV, verzorgde hij ook een 200-tal uitzendingen voor de schoolradio.

 

Negentig jaar na zijn geboorte en tien jaar na zijn overlijden, gaat het Land van Waas Anton van Wilderode herdenken.


Op zondag 20 april om 14u30 begint in het Sportpaleis van Antwerpen het Vlaams Nationaal Zangfeest en hier zal een speciale herdenking worden gehouden van Anton van Wilderode.

 

Zondag 11 mei vindt de Jaarlijkse literaire wandeltocht langs het Anton van Wilderodepad in Moerbeke-Waas.

Op 6 juni opent in de Triestzaal van het kasteel Cortewalle te Beveren, een retrospectieve tentoonstelling met werk in verband met de dichter, gemaakt door de leden van de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode. Ze loopt tot zondag 15 juni.

 

Op zondag 15 juni wordt in de collegekerk te Sint-Niklaas een herdenkingsmis gehouden gevolgd door een receptie in de Van Wilderodezaal van het College. Het is een organisatie van het Davidsfonds, de Marnixring AvW het herdenkingscomité en het Sint-Jozef-Klein-Seminarie.

 

De jaarlijkse Herdenkingsavond van het comité AvW komt op zaterdag 28 juni in Moerbeke. Om 18u is er een Eucharistieviering, om 19u30 een toespraak en voordracht bij het graf en aansluitend wordt verzameld rond het huis van van Wilderode voor de onthulling van een bas-reliëf. In de voortuin wordt een receptie aangeboden en wordt de ‘herdenkingsprijs’ uitgereikt. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

MOERBEKE. Op zondag 26 april wordt in Vlaanderen en Brussel de negende erfgoeddag georganiseerd. Het thema is dit jaar 'Uit vriendschap'. In Moerbeke staat de vriendschap tussen dichter...