Beverse politie met gerichte acties rond drugs

Image
Com Patrick Boons leidt het drugsproject bij de Beverse politie.
BEVEREN. De lokale politie zet nooit aflatend de strijd tegen drugs verder en de resultaten blijven niet uit. Dat bleek uit het jaarverslag 2007 dat commissaris Patrick Boons voorlegde. 72 % van de vaststellingen die de politie deed gingen naar bezit en gebruik en 28 % naar de verkoop. Wie er winst uit haalt wordt wel meer gesnapt dan vroeger. Maar volgens Boons zit ‘drugs’ zodanig in de maatschappij verweven, dat het probleem een permanent karakter heeft.

 

De lokale politie richt zijn doelstellingen naar preventie, repressie door gerichte acties en naar nazorg. Aan de scholen werden beperkte vaststellingen gedaan met 4 gram marihuana en 1 joint. Aan cafés en dancings werden 48 PV’s opgesteld waarvan nog 25 destijds in de Creamm en 23 in Beveren-centrum. Op fuiven werden 3 PV’s opgemaakt en 7 gram marihuana en 2 joints in beslag genomen. In het Mega-project waren 15 scholen of 430 leerlingen betrokken. Voor 2008 wil de politie het aantal scholen dat deelneemt bestendigen.


De politie participeerde in 5 Hazeldonkacties omdat de landsgrens vlakbij is.De drugstoeristen/runners-problematiek is in 1990 in het publieke debat gekomen. Bij de grensovergang Hazeldonk, in Zeeuws-Vlaanderen en in Rotterdam raakten weggebruikers en buurtbewoners zeer geïrriteerd door de overlast, vervuiling en criminaliteit terzake drugs.


Het probleem oversteeg het lokale niveau en werd nationaal en zelfs internationaal. Het werd tijd voor een grootschaliger aanpak en actie van bestuur, justitie en politie. Er ontstond behoefte aan nationaal en internationaal overleg. Een en ander heeft geleid tot het ontstaan van het Hazeldonkoverleg, genoemd naar de grensovergang bij Breda.Het doel van dit overleg is de problematiek van drugsrunners, drugstoeristen en de handelaren die deze groepen bevoorraden aan te pakken. Dit kan worden bereikt door een brede justitiële en politiële samenwerking tussen de landen Nederland, België, Frankrijk en inmiddels ook Luxemburg.


Het doel van de Hazeldonkacties is niet alleen om zoveel mogelijk drugmisdrijven direct aan te pakken, maar het gaat er ook om te laten zien dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt aan de overlast van drugstoerisme.
In Beveren zal in 2008 aan elke vraag om info vanuit de bevolking, gevolg gegeven worden door preventievoordrachten en/of gepersonaliseerd advies. De politie zal trimestrieel minstens 1 gerichte actie uitvoeren naar dealing in dancing, café, openbare weg of housedealing en ook zal er 1 gerichte actie zijn in het kader van de grensoverschrijdende drugsproblematiek in Kieldrecht.


Ook zal telkens een fuiflocatie worden onder de loupe genomen met bijzondere aandacht voor loodsfuiven en fuiven in het Jeugdcentrum Togenblik en in Sabot Melsele. Tijdens de schoolmaanden is er maandelijks minimum 1 gerichte actie naar druggebruik of -dealing rond de schoolomgeving. Daarbij zal afwisselend aandacht zijn voor wat het tijdstip betreft. Zo kan de actie vóór, tijdens of ná de lessen zijn.


Aan elke drugsactie van de federale politie, die invloed op Beveren kan hebben, zal de Beverse politie participeren. Het project 'drugs' zal driemaandelijks tussentijds worden geanalyseerd, geëvalueerd. (Rolf Duchamps)