243 Nieuwe sociale woongelegenheden voor Lokeren

LOKEREN. Op verschillende plaatsen in Lokeren wordt gewerkt of zullen binnenkort werken starten. Met de opmaak en uitvoering van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) creëert 243 sociale woongelegenheden.

 

De cv Tuinwijk heeft heel wat projecten op haar aktief staan. In de Heirbrugstraat  bouwt ze 20 koopwoningen met 3 slaapkamers en 28 huurwoningen met 3 slaapkamers.  In Hoedhaar is het sloopdossier nog in voorbereiding maar men plant er de bouw van ongeveer 30 woningen met 2 slaapkamers. In de Lokerhoutstraat komen 10 huurwoningen met 3 slaapkamers.  In de Luikstraat komen, waar nu garage De Smet staat, 13 woningen. Het project Sterrestraat omvat 9 woningen met 2 slaapkamers en 11 duplexwoningen met 3 slaapkamers. En in de Stationsstraat zijn 12 appartementen en 1 winkelruimte voorzien.

 

De buurt Brugstraat - Zelestraat krijgt een opfrissing: oude krotten zijn of worden opgekocht en de buurt wordt gesaneerd. Na afbraak van een aantal gebouwen komt er een nieuwbouwproject waarbij 19 huurwoningen zullen worden gebouwd. Er komt ook een doorsteek tussen de Brug- en Zelestraat. De buurt maakt ook deel uit van de projecten van Tuinwijk. 

 

Zand

 

Naast de Brug- en Zelestraat vormt de sanering van het Zand en omgeving een prioriteit. Het pand Zand 13 is reeds door de stad gekocht. Nu wordt werk gemaakt om ook Zand 15 aan te kopen. De aankoop kadert in de realisatie van sociale huisvestingsdoeleinden. De stad denkt er aan om een doorsteek naar de Molenstraat te maken. Ook werd gezegd dat warenhuis Colruyt uit de buurt zal verdwijnen. Het warenhuis wil uitbreiden en ook de parking wordt te klein. Verder vindt men bij Colruyt dat het af- en aanrijden van vrachtwagens in het centrum storend is. De verhuis met mogelijke nieuwbouw zit nog in de ontwerpfase maar zeker is dat het warenhuis de rand van de stad gaat opzoeken.

 

Kouter - Roggemansdreef

 

Na jaren van voorbereiding en onteigening is de cv Tuinwijk op de Kouter gestart met de realisatie van het sociaal woonproject. Momenteel wordt de infrastructuur aangelegd.  In een eerste fase worden 34 woningen gebouwd waarvan 24 huur- en 10 koopwoningen. In de praktijk komen er 10 koop- en 10 huurwoningen met 3 slaapkamers, 7 appartementen met 1 slaapkamer en 7 appartementen met 3 slaapkamers.  In een tweede fase volgen nog eens 5 koopwoningen. Daarvan is het type nog niet gekend.

 

ARGO - Eksaarde

 

Het engagement voor een sociaal huisvestingsproject op de ARGO-gronden, in het binnengebied tussen Eksaardedorp en de Kasteeldreef, is bijna 5 jaar oud. De plannen zijn nu klaar en alle nodige panden/gronden zijn aangekocht. Hier komen 10 sociale koopwoningen, 28 sociale huurwoningen en 30 aanleunwoningen voor bejaarden. Deze laatste zijn via een passerelle verbonden met het rustoord.

 

Cole

 

Het grootste deel van het woonuitbreidingsgebied tussen de Muylaertstraat en Eksaardedorp in Eksaarde is grotendeels uitgevoerd. Het resterende deel wordt voor het grootste stuk ingepalmd door het bedrijf, Cole. Het bedrijf is momenteel zonevreemd gelegen. Dat het verkrijgen van noodzakelijke stedenbouwkundige- en milieuvergunning onmogelijk. Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een RUP voorzien waarbij aan het bedrijf rechtszekerheid wordt verleend en de resterende percelen ingekleurd worden als woongebied. Het woonuitbreidingsgebied zou verder ingevuld worden door de Intercommunale Land van Waas. (MB)

 

Lees ook:

Het voormalige bedrijfsterrein Matchap maakt plaats voor woningen.LOKEREN. De verbreding van de N70, die voorzien was in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kopkapel, komt er niet. De gebouwen die...