Collectorwerken Melsele starten vroeger

MELSELE. Vanaf maandag 19 maart wordt in de Kalishoekstraat, tussen Hennenneststraat en Bergmolenstraat, en in de Koolputstraat, tussen de Broekstraat en de Dijkstraat, een werfzone ingericht  Dat is vroeger dan gepland. De werf komt er omdat door de hoge grondwaterstand in de Koolputstraat en de Kalishoekstraat de nutsmaatschappijen nog niet alle huisaansluitingen hebben kunnen overkoppelen.

 

Om de nutsmaatschappijen de kans te geven dit wel te doen, zal de droogzuiging nodig om de riolering aan te leggen vroeger dan verwacht geplaatst worden. Tegelijkertijd zal de grote omleiding in dienst genomen worden. Deze omleiding loopt over de N70 en N450 (Schoolstraat - Dijkstraat - Melseledijk).

 

In de werfzones zal doorgaand verkeer onmogelijk worden. Er worden plaatselijke omleidingen ingericht. De omleiding voor de werfzone van de Koolputstraat loopt via de Gaverlanddam, Meersenweg, Gaverlandstraat en Dijkstraat. De omleiding voor de werfzone in de Kalishoekstraat loopt via de A.Van Puymbroecklaan en de Bergmolenstraat.

 

De werken, noodzakelijk voor het plaatsen van de bronbemaling, omvatten het breken van de betonverharding en het vrijmaken van een beperkte zone in de rijgoot. Vanaf maandag 26 maart starten de effectieve rioleringswerken. Voor de Kalishoekstraat betekent dit dat vanaf die dag op het kruispunt met de Hennenneststraat zal gegraven worden. Voor de Koolputstraat zal er op die dag begonnen worden met de voorbereidingswerkzaamheden voor de overstortconstructie ter hoogte van huisnummer 29.

 

Voor de volgende fases kan nog geen concrete planning worden voorgelegd omdat ze afhankelijk is van de vooruitgang van de werken en de weersomstandigheden. Uiteraard zijn de eerder vermelde data onder voorbehoud van weerverlet en onvoorziene omstandigheden.

 

Lees ook:

MELSELE. De grootschalige collectorwerken in Melsele zitten op schema. Twee weken geleden zijn de laatste rioolbuizen gelegd. Voor fase A zijn de de Koolputstraat en de Brielstraat, op het inzaaien...

De rioleringswerken in Melsele duren iets langer dan voorzien als gevolg van de winterperiode.MELSELE. De Beverse schepen van openbare werken, Luc Maes, kreeg opmerkingen over de vordering der...

In de Kalishoekstraat te Melsele vinden ingrijpende rioleringswerken plaatsMELSELE. De grote collectorwerken in Melsele vorderen. In de Kalishoekstraat is gestart met de riolering vanaf de Hulstraat...

MELSELE. Maandag 8 oktober start de aannemer met de rioleringswerken in de Spoorweglaan en Perzikenlaan. De Spoorweglaan wordt ter hoogte van de Kerkenhoek afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Er...

MELSELE. De werken aan de kruispunten Koolputstraat - Dijkstraat en Gaverlandstraat – Schoolstraat zitten op schema. Zonder weerverlet zal de N450 terug open zijn op vrijdagavond 1 september....

MELSELE. De collectorwerken in Melsele zitten op schema. Vandaag, woensdag 6 juni, wordt de dekplaat van het overtstort in de A. Rodenbachlaan gegoten. Hierdoor zijn de stembureaus in sporthal...