Tijdelijk eenrichtingsverkeer in centrum Sint-Gillis-Waas

SINT-GILLIS-WAAS. Vanaf maandag 26 februari worden nutswerken uitgevoerd aan de pare zijde van de Kerkstraat tussen de school De Klimop en de bibliotheek. Om veilig verkeer te garanderen wordt er tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Het verkeer komende vanuit de richting kerk en rijdende in de richting van de Kronenhoekstraat kan passeren. Het verkeer, komende vanuit de Kronenhoekstraat zal via een omleiding naar Sint-Niklaas kunnen rijden. De omleiding gaat via de Stationstraat, G. Van Landeghemstraat en Pompstraat. De werken zullen vermoedelijk 3 dagen duren.

 

De werken kaderen in de voorbereiding op komende rioleringswerken in het centrum van de gemeente, welke na het bouwsverlof zullen starten. De aannemer werkt momenteel aan fase 7, aan de pare zijde in de Kasteelstraat, tussen de Kerstraat 103 en de onpare zijde van de Bosstraat. Deze werken zullen vermoedelijk rond 9 maart voltooid worden.


Tijdens de laatste en achtste fase zullen sleufwerken uitgevoerd worden in de Stationstraat tussen de Kerkstraat en Burg. G. Van Landeghemstraat (De Post) aan de pare zijde van de straat en in de Kerkstraat tussen huisnummer 103 en de Stationstraat aan de pare zijde.


Deze werken zullen vermoedelijk 2 weken duren. Tijdens de werken wordt er éénrichtingsverkeer en een omleiding ingevoerd. Deze fase kan worden afgewerkt na de afbraak van de gebouwen Kerkstraat 103 en 105. De datum van afbraak is nog niet bekend. (mb)

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De werken die het centrum van Sint-Gillis-Waas een nieuw uitzicht moeten geven, gaan in augustus onverminderd verder. Daardoor zal de verkeersstroom tussen De Klinge en...

SINT-GILLIS-WAAS. Vanaf 18 augustus mag in de Nieuwstraat maar in één richting worden gereden. De maatregel komt er omdat de straat te smal is voor verkeer in beide richtingen,...

SINT-GILLIS-WAAS. Op maandag 14 april 2008 start fase 12 van de centrumwerken in Sint-Gillis-Waas. De start van deze fase brengt een aantal veranderingen in het verkeer met zich mee: vanaf maandag...

Als alles volgens plan verloopt, ziet het centrum van Sint-Gillis-Waas er vanaf september 2009 zo uit.SINT-GILLIS-WAAS. Donderdagochtend heeft burgemeester Audenaert aan de Zwanenhoekstraat het...

Schepen Lippens bij een van de drie dynamische bordenSINT-GILLIS-WAAS. Deze voormiddag plaatste aannemer Reganijs drie dynamische borden aan de kerk, in de Reepstraat en in de Blokstraat. Op...

SINT-GILLIS-WAAS. Op 1 februari 2008 start de heraanleg van het centrum van Sint-Gillis-Waas. De werken zullen ruim twee jaar duren en zullen ongetwijfeld heel wat ongemakken met zich meebrengen. Om...