Tom Steels centraal in Wielerhappening voor 'Het Veer'

Image
Wielerkampioen Tom Steels en zijn dochter Lobke die ook in Het Veer verblijft.
WAASLAND. Op zondag 27 april wordt een wielerhappening opgezet die zeker bij de unieke sportieve activiteiten kan gerangschikt worden. Er is niet alleen het feit dat uit drie verschillende  locaties in het Waasland allerhande wielertochten zullen van start gaan, maar ook dat profwielrenner Tom Steels zelf de organisatie op zich heeft genomen in samenwerking natuurlijk met de mensen van het kinderdagverblijf Het Veer uit Sint-Niklaas is niet alledaags. Het hele gebeuren is immers ten voordele van dit therapeutisch kinderdagverblijf.

 

Mountainbikers kunnen hun hartje ophalen in de 5e rit van de Ronde van het Waasland op een parcours van ofwel 33 km, ofwel 66 km. Vertrekplaatsen voor deze tocht zijn KSK De Klinge, Buitenstraat (De Klinge) of sporthal Het Gelaag, Sparrenlaan 25 (Steendorp). Inschrijven kan tussen 8u en 10u30 en kost 5 euro. Onderweg zijn verschillende bevoorradingen voorzien.

 

Image
Tom Steels tijdens de Stercross rond de jaarwisseling, toen ook al een actie werd gevoerd om Het Veer te steunen.
Maar ook alle wielertoeristen uit de regio worden aangesproken en kunnen een pracht van een tocht doorheen het Waasland meemaken Zij kunnen kiezen uit 60, 71 of 85 km. De startplaatsen en de uren waartussen kan ingeschreven worden, zijn dezelfde als die voor de mountainbikers, dus in De Klinge of Steendorp maar er is ook een extra mogelijkheid om in te schrijven aan Het Veer, Kazernestraat 35A te Sint-Niklaas. Ook voor de wielertoeristen zijn er bevoorradingen voorzien. En deelnemen kost 3 euro. De ritten op de weg zijn volledig toegankelijk voor volgwagens.

 

De gezinsfietstocht loopt parallel met die voor de handbikers. Zij volgen een parcours van 25 km langsheen de oude spoorweg Mechelen - Terneuzen tot aan De Klinge, waar ook een bevoorrading voorzien is. Inschrijven voor deze tocht kan tot 14u, maar dan enkel in Het Veer, Kazernestraat (Sint-Niklaas). Volwassenen betalen 3 euro, kinderen rijden gratis mee.

 

Op de parking van Het Veer is er doorlopend een braderij met kinderanimatie voorzien! Iedereen kan er terecht voor een hapje en een drankje. Voor wie Luik - Bastenaken - Luik niet wil missen zal de koers kunnen volgen op een TV-scherm in de in de cafétent.

 

Iedereen krijgt nu ook de kans om eens met Tom Steels zelf mee te fietsen op zondag 27 april want de wielerkampioen rijdt mee vanop de parking van Het Veer. Alle wielertoeristen, handbikers, familiefietsers en andere sportievelingen die samen met hem door het Waasland willen rijden, worden rond 9u30 op Het Veer verwacht. De officiële start wordt om 10u gegeven.

 

De opbrengst van de hele wielerhappening gaat naar De Loods. Dat is een uitbreidingsproject van het therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer, waar niet-schoolgaande kinderen en jongeren met een mentale en/of motorische  handicap worden opgevangen. Maar voor de bouw is er veel geld nodig.

 

De keuze voor een wielerhappening als winstgevend project lag voor de hand. Een van de kinderen die in Het Veer verblijven is Lobke Steels en dat is de dochter van Tom voormalig Belgisch wielerkampioen bij de elite en meervoudig ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk. Dankzij zijn naamsbekendheid en betrokkenheid bij het project, hopen ze in Het Veer heel wat mensen over de streep te trekken om deel te nemen aan de wielerhappening.

 

Het Veer


Image
De vreugde van en om een kind.
Het Veer is een 'Centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen'. In feite gaat het om een samenwerking tussen een revalidatiecentrum en een therapeutisch kinderdagverblijf. Het Veer ontstond 22 jaar geleden vanuit het revalidatiecentrum en een groepje ouders, die voor hun kind, buiten de therapeutische hulp, ook een opvangmogelijkheid binnen de regio wilden zien.

 

Het Veer werd officieel erkend door het Vlaams Fonds op 1 januari 1986 en is feitelijk gestart op 1 februari 1986 als 'Semi-internaat voor 30 niet-schoolgaande jongens en meisjes', met ofwel een matig tot diep mentale handicap en/of een motorische handicap (én autisme vanaf 1999).

 

Het kinderdagverblijf biedt het ganse jaar door dagopvang aan en intense pedagogische en therapeutische begeleiding aan niet-schoolgaande kinderen met een ernstige handicap. Als kinderdagverblijf heeft Het Veer vooral deskundige kennis en ervaring met jonge kinderen. Tot op heden richtte Het Veer zich op heel jonge kinderen tot 6 jaar.

 

Tot enige tijd terug verlieten de kinderen van 6 jaar Het Veer en verhuisden naar een school of voorziening die naar logistiek of organisatie het best aan de noden voldeed. Evenwel uit contacten tussen ouders onderling bleek heel vaak het gemis aan adequate opvang in de regio, heel in het bijzonder bij ouders die bewust kozen voor semi-internaat en dit voor kinderen die reeds ontheven werden uit de leerplicht omwille van een zeer laag ontwikkelingsniveau en bijkomende medische problematiek.

 

Image
Het Veer in de Kazernestraat te Sint-Niklaas.
Het betreft hier dus ouders die er actief voor kiezen hun kind zoveel mogelijk bij hen thuis te kunnen hebben in de familie, in de warme beschermende omgeving van het gezinsleven. Zodoende bundelden enkele ouders hun krachten en stelden de directie de vraag om de huidige werking uit te breiden.

 

De Raad van Bestuur van Het Veer heeft op deze vraag toegezegd om een uitbreiding aan te vragen bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor een uitbreiding van z’n werking met 10 kinderen. De Raad van Bestuur engageerde zich zodoende om zich in te zetten voor het welslagen van dit nieuwe doel.

 

Inmiddels werd er vanuit het regionaal overleg een positief advies gegeven omtrent de uitbreiding van Het Veer, een hoopgevend signaal in de lange procedure tot goedkeuring die ons nog te wachten staat. Het gaat om een uitbreidingsaanvraag voor jongeren tussen 6 en 21 jaar, meer specifiek kinderen met een complexe zorgvraag, een ernstige tot diepe mentale handicap gepaard met een ernstige motorische en medische problematiek.


Die jongeren zullen worden opgevangen in kleine leefgroepen, begeleid door opvoed(st)ers en therapeuten. Kleine groepjes met voldoende tijd voor verzorging, waar korte activiteiten worden afgewisseld met de nodige therapie (ergo, logo en kine), waar tegelijk ruimte is voor rust en time-outs en voldoende respect voor het volgen van het ritme van het kind, rekening houdend met de gezondheids- en gemoedstoestand van het kind.

 

Teneinde tegemoet te komen aan de doelstellingen die voorgaand geformuleerd werden, is er in hoofdzaak nood aan een nieuw gebouw. Grotere kinderen en een uitbreiding van het aantal kinderen vraagt immers meer ruimte en een aangepaste accommodatie. Ook het revalidatiecentrum heeft nood aan meer ruimte. Daarom zal er opnieuw 'samen' gebouwd worden.

 

Er zal gebouwd worden op de huidige parking in 2 fasen. Momenteel zit het eerste gebouw in een ontwerpfase. Een 2e aansluitend gebouw wordt gepland in de komende jaren. De architect en alle betrokken partijen praten druk over en weer over de oprichting en de inrichting van het nieuwe gebouw. Uit ramingen blijkt dat er veel geld zal nodig zijn en dat hopen ze deels te bekomen met een wielerhappening.

 

Image
de nieuwbouw
Het kinderdagverblijf zal zijn uitbreiding realiseren op het gelijkvloers. De bouwwerken zullen in twee fasen gebeuren. In eerste fase gaat het om een uitbreiding van een dikke 200m². In een tweede fase zal het kinderdagverblijf nog met 400m² worden uitgebreid.


De geraamde totaalprijs voor de eerste fase bedraagt 290.000 euro, die voor de tweede 580.000 euro.

Bij het vorige bouwproject werden er subsidies toegekend door het Vlaams Agentschap voor sociale integratie van personen met een handicap, de provincie Oost-Vlaanderen en de Nationale Loterij voor ca. 60% van de totale kostprijs. Dat wil zeggen dat nog 40% zal moeten betaald worden via eigen middelen, eventuele gemeentelijke toelages en niet in het minst sponsoring. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Op de voorstelling van het Mapei-team in Tielt. Tom en de Italiaan Michele Bartoli.NIEUWKERKEN. Aan het einde van een carrière van een sportman is het goed om een volledig palmares te...

Tom SteelsNIEUWKERKEN. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een ruim aandeel in het afscheidsfeest van Tom Steels. Schepen Urbain Vercauteren bracht in herinnering dat de stad niet heeft...

Tom Steels bekijkt zijn ganse carrière en zag dat het 'schoon' was.NIEUWKERKEN. Tom Steels neemt op vrijdag 15 augustus definitief afscheid van het wielrennen en dat zal gebeuren door een grandioos...

Tom Steels viert z'n afscheid op 15 augustusWAASLAND/NIEUWKERKEN. Bijna heel Europa weet het, Tom Steels stapte uit de wielersport en geeft op vrijdag 15 augustus een groots afscheidsfeest in zijn...

Het zegegebaar dat Tom Steels zo dikwijls maakte. Vierkeer mocht hij een jaar lang in de kampioenentrui fietsen bij de profs. Hij koerst nu het laatste seizoen en zal in augustus worden gehuldigd in...

vlnr: Tom Steels, Luc Rooms en Ronald Van Schuylenbergh, die vanuit Sint-Niklaas het boekje 'Sneller Sprinten' naar de wielerwereld brachten.WAASLAND.Het boek 'Sneller Sprinten' dat in 2006...