Versoepeling voorzorgsmaatregelen COVID-19: wat mag en wat niet

BEVEREN. De veiligheidscel Corona van Beveren wijst er op dat een nieuwe opstoot van het coronavirus nog steeds mogelijk is en roept de bevolking op om de veiligheidsvoorschriften te blijven naleven.  

De versoepeling van de algemene regels hebben ook gevolgen voor Beveren. Vanaf 1 juli zullen alle marktkramers terug aanwezig zijn op de dinsdagmarkt. De éénrichtingscirculatie blijft van kracht. Lago De Meerminnen opent 1 juli terug de deuren. Zwembad Kriekeputte blijft voorlopig dicht omdat het nog niet klaar is om alles volgens de geldende veiligheidsmaatregelen te laten verlopen.

Massa-evenementen en dansfeesten blijven verboden. Omdat het in de praktijk heel moeilijk blijkt om grote evenementen te organiseren en tegelijkertijd alle opgelegde maatregelen na te leven, besliste de gemeente eerder al om een aantal feesten te verbieden. Daar komt nu nog bij dat alle jaarmarkten en Meilsen Koers niet toegelaten zijn. Kermissen zijn vanaf 1 augustus terug toegestaan.

algemene regels

We geven nog een overzicht van de algemene regels die opgelegd zijn door de Nationale Veiligheidsraad:
    • Was uw handen regelmatig en nies of hoest in uw elleboog.
    • Buitenactiviteiten krijgen de voorkeur. Verlucht voldoende.
    • Wees voorzichtig met mensen die tot een risicogroep behoren.
    • De veiligheidsafstand blijft ten allen tijde gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot 12 jaar en binnen uw bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
    • Vanaf 1 juli kunt u wekelijks nauwer contact hebben met 15 verschillende personen, bovenop de eigen gezinsleden (die onder hetzelfde dak wonen). Deze 15 personen mogen elke week veranderen.
    • Groepsactiviteiten zijn beperkt tot 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buiten plaatsvinden.

Horeca-zaken moeten het zogenaamde nationaal horecaprotocol blijven naleven. Dat stelt dat:
    • Tafels op minstens 1,5 meter van elkaar, tenzij gescheiden door een plexiglazen wand.
    • Alleen zitplaatsen toegestaan zijn.
    • Elke klant aan zijn of haar tafel moet blijven zitten.
    • Het personeel een mondmasker moet dragen.
    • Er geen bediening aan de bar toegestaan is.
    • Restaurants en cafés tot één uur ’s nachts open mogen blijven.

Vanaf 1 juli komen er een aantal versoepelingen voor sportactiviteiten:
• Vanaf die dag mogen de zogenaamde contactsporten hervatten.
• In plaats van 20 deelnemers mogen er nu 50 sporters deelnemen.
• Competities mogen georganiseerd worden voor alle sporten.
• Een zittend publiek van 200 toeschouwers binnen/ 400 toeschouwers buiten is toegestaan, mits naleving van het protocol dat voor de specifieke sport van toepassing is. Toeschouwers mogen per bubbel van maximaal 15 personen samen zitten met 1,5 m afstand per bubbel.

feesten

Een feest thuis organiseren mag, met een maximum van 15 personen (inclusief kinderen) bovenop de eigen gezinsleden. Deze 15 personen mogen elke week veranderen.

In feestzalen, kantines en gemeentelijke deelinfrastructuur mogen vanaf 1 juli feesten georganiseerd worden met een maximum van 50 genodigden volgens  het strikte protocol voor feestzalen: maximum 15 personen per tafel,  afstand van 1,5 m  tussen de tafels respecteren en voldoen aan alle andere opgelegde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. De handhaving van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen  is de verantwoordelijkheid van organisatie.

De bediening dient aan tafel te gebeuren. Barbecues en buffetten zijn verboden. Dansfeesten kunnen ten vroegste vanaf 1 september.

evenementen

Massa-evenementen en dansfeesten blijven verboden. Voor de organisatie van evenementen zijn er versoepelingen maar het opgelegde veiligheidsprotocol blijft  zeer strikt. Vanaf 1 juli is het mogelijk om via de tool covideventriskmodel.be na te kijken of de plannen voor een evenement coronaproof zijn.

Vanaf 1 juli zijn evenementen met maximaal 200 aanwezigen binnen en 400 buiten weer toegelaten, op voorwaarde dat ze een handhaving van de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen kunnen garanderen. Dat zou vanaf 1 augustus  400 aanwezigen voor evenementen binnen en 800 aanwezigen voor evenementen buiten kunnen worden, als de gezondheidssituatie dat toelaat. Het publiek mag in groepjes van maximum 15 personen staan met 1,5 meter afstand tussen de groepen. 

De handhaving van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen  is de verantwoordelijkheid van organisatie. Het wordt sterk aangeraden om te werken met een systeem van inschrijvingen en een afbakening van het terrein voor evenementen buiten. Op evenementen mag geen eten geserveerd worden. Bediening van drank gebeurt aan tafel. Eventueel kan gewerkt worden met drankverkooppunten. (mb)

 

Lees ook:

COVID-19 Update (25.01.2021)

SINT-NIKLAAS/LOKEREN. Er zijn momenteel 62 personen met COVID-19 opgenomen in AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Zeven personen worden behandeld op de dienst intensieve zorgen. Drie personen wachten nog op...

COVID-19 Update (23-24.01.2021)

SINT-NIKLAAS/LOKEREN. Het aantal patiënten met COVID-19 in AZ Nikolaas en AZ Lokeren is dit weekend vrij stabiel gebleven. Zaterdag waren het er 58, zondag 59. Dat zijn er drie minder dan vrijdag....

COVID-19 Update (22.01.2021)

SINT-NIKLAAS/LOKEREN. Er zijn momenteel 62 personen met COVID-19 opgenomen in AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Zeven personen worden behandeld op de dienst intensieve zorgen. Een persoon wacht nog op het...

Vlotte vaccinatie bij Zorgpunt Waasland

BEVEREN. Zorgpunt Waasland heeft de eerste vaccinatieronde vlot kunnen afronden. Vorige week maandag, 11 januari, werden alle 143 bewoners van WZC De Notelaar in Beveren ingeënt. Dankzij de goede...