Subsidies voor plattelandsprojecten

REGIO. Zo’n 23 plattelandsprojecten krijgen subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan 9 in het Waasland. In totaal trekt het LEADER-programma 2,56 miljoen euro uit voor projecten dien een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland geven. 

Het project ‘Buren zonder muren’ van Zorgpunt Waasland is een van de goedgekeurde projecten. Met dat project wil Zorgpunt Waasland het wegtrekken van het dienstverlening- en activiteitenaanbod in Vrasene, Kieldrecht en Kallo een halt toeroepen door een netwerk van samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren gericht op de noden van kwetsbare doelgroepen. Nog in Beveren gaat er geld naar een nieuw reglement voor trage wegen, de buurtbus en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.  Met de buurtbus wil de gemeente Beveren bewoners ten noorden van de E34 die beperkt zijn in hun verplaatsingen, helpen bij het verplaatsingen. Het project rond  vrijetijdsparticipatie is gericht op mensen met beperkte financiële middelen die door middel van een Uit-Pas korting zullen krijgen bij evenementen.

Verder gaat er geld naar het grenspark Groot-Saeftinghe - Linieland van Waas , een nieuw toeristisch knooppunt De Kaai in Stekene, de Wase korte keten en de vrijwilligers in ezelopvangcentrum Anegria. (mb)

 

Lees ook:

Stekene verdubbelt subsidie aan oudercomités

STEKENE. Het Stekense schepencollege heeft beslist om dit jaar de subsidie voor alle oudercomités van de Stekense basisscholen te verdubbelen van 3,5 naar 7 euro per leerling. De beslissing komt er...

Renovatiepremies voor Oost-Vlaamse scholen

REGIO. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan 1,5 miljoen euro in 36 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen, waarvan 12 in het Waasland.  De projecten in het Waasland...

Drie Wase scholen krijgen geld voor cultuur

REGIO. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft 37 scholen in Oost-Vlaanderen financiële steun voor meer cultuur in de klas. Van die 37 scholen zijn er drie in het Waasland gevestigd. Het gaat...

Vlaams geld voor Wase sociale economie

REGIO.  Vlaams minister voor sociale economie Hilde Crevits heeft 111 investeringsprojecten goedgekeurd in het kader van twee projectoproepen voor maatwerkbedrijven. Daarvan zijn er zes uit het...