Herinrichting Nieuwstraat goedgekeurd

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad heeft het bestek en de raming van het dossier 'Rioleringsnet Dorpsbeek renoveren (herinrichting Nieuwstraat)' goedgekeurd. Hierdoor kan werk gemaakt worden van de aanleg van een hemelwaterriool in de Nieuwstraat tussen Kerkstraat en Blokstraatbeek en de heraanleg van waterlopen ten zuidwesten van het dorpscentrum. 

"In het begin gingen we uit van een opbraak en heraanleg van de asfaltrijbaan in de Nieuwstraat in functie van de nieuw aan te leggen hemelwaterriolering. Hiervoor werd een budget in de begroting voorzien voor het gemeentelijk (financieel) aandeel.", steek schepen Harry De Wolf van wal. "Eind 2014 bleek dat het voorgestelde project volledig ten laste van Aquafin NV zou vallen. Het college van burgemeester en schepenen besloot op 13 april 2015 het vrijgekomen budget in te zetten voor de vernieuwing van de riolering en rijbaan in het resterend deel van de Nieuwstraat, tussen de Blokstraatbeek en de Blokstraat." Het ontwerp werd in december 2015 goedgekeurd. De raming van de kosten was midden juni klaar en dat is nu dus goedgekeurd door de gemeenteraad. (mb)

 

Lees ook:

BURCHT. Op de atletiekpiste aan De Wallen moet een rioolrenovatie worden uitgevoerd. Een tijd na de renovatie van de atletiekpiste 'De Wallen' stelde de technische dienst vast dat, ter hoogte van de...

BEVEREN. Door studiegroep Irtas werd een ontwerp opgesteld voor de aanleg van drukriolering in delen van de  Vliegenstal, Klaasdekkerstraat, Broeckstraat, de Nerenhoek en de Achterhoek. Dus een...

NIEUWKERKEN. Aquafin gaat een nieuwe collector aanleggen in Nieuwkerken. Naast de aanleg van de collector krijgen een aantal straten een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel of wordt de bestaande...

SINT-NIKLAAS. Aquafin startte in maart met werken op de Singel voor de aanleg van een collector. Die collector moet het regenwater van de bedrijven in het Europark-Oost afvoeren. De aannemer bereidt...

STEKENE. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de Bormte te Stekene. De gemeente heeft hiervoor een ontwerper aangesteld. Nog voor de plannen de tekentafel verlaten hebben, is er...

SINT-GILLIS-WAAS. De invoering van éénrichtingsverkeer in de Nieuwstraat is uitgesteld. Die maatregel zou normaal gezien maandag 18 augustus actief worden maar op vraag van de...