Acrosoma is Meest Verdienstelijke Lokeraar 2013

LOKEREN. Tijdens een speciale huldezitting werd op maandag 28 januari in het Lokers stadhuis bekendgemaakt wie verkozen werd tot Meest Verdienstelijke Lokeraar 2013. De avond werd muzikaal opgeluisterd door het Boss Ross Quintet, huisorkest van de Lokerse jazzclub, ooit zelf uitgeroepen tot meest verdienstelijke Lokeraar.

In totaal waren er 8 genomineerden: Cecile Blot (dichteres), Roger Lambrecht (voorzitter Sporting Lokeren), Fernand Van den Keybus (Vlaamse Vereniging voor Watersport), Acrosoma NV (producent van composietmaterialen), de Lokerse zorgboeren (integratie van zorgbehoevende jongeren), de Moazoart (sociaal ontmoetingshuis), voetbalclub Sporting Lokeren, en ’t Compostjen (wijkcomposteringsproject, winnaar “meest BuitenGewone Buurt” 2012 van de koning Boudewijnstichting).

Als winnaar kwam de N.V. Acrosoma uit de bus. Zaakvoerder Jan Verhaeghe ontving uit handen van burgemeester Anthuenis een beeldje, gemaakt door de Lokerse kunstenares Sofie Muller. De burgemeester noemde de keuze van Acrosoma – in deze woelige economische tijden – een signaal van waardering voor een bedrijf dat gelooft in kansen door innovatie, en zodoende hoopvolle perspectieven biedt voor de toekomst van onze regio.

NV Acrosoma

De acrosoma is een spin die een uiterst licht maar uitzonderlijk sterk net weeft. Het Lokers bedrijf, dat composietmaterialen vervaardigt, nam daarom die naam over, en ook de afbeelding van die spin in zijn logo. Composiet is namelijk een combinatie van koolstofvezels en specifieke harsen. Door de juiste mix ontstaat een product, dat heel licht is en toch bijzonder sterk. Een nog jonge technologie, die al toepassingen kent in de vorm van trailers voor vrachtwagens. De NV Acrosoma is hierin een pionier op wereldniveau.
Acrosoma werkt ook voor de vliegtuigsector. Jan Verhaeghe, zaakvoerder, legt uit:” We werkten bijvoorbeeld aan een demonstratiebalk in composiet. Die is dertig meter lang en drie meter hoog en moet een belasting van 20 ton aankunnen. Die balk moet dienst doen als frame voor de vleugel van de nieuwe Airbus 350 die in volle ontwikkeling is. Nu gebruiken de Britse (vliegtuig)vleugelbouwers daar een stalen balk voor die vier maal zwaarder weegt”.
Het Lokers bedrijf is daarmee het eerste ter wereld dat voor de vleugels van de Airbus A350 XWB een transportkader kan maken dat vijf keer lichter is dan normaal en dus kosten bespaart. Het levert hiermee één van de grootste composietcomponenten ooit voor de bouw en het correct positioneren van de vleugels van een Airbus. Het frame heeft een lengte van 33 meter, is 9 meter breed en weegt (slechts) 3,5 ton.

De Franse vliegtuigbouwer gaf het Lokers bedrijf opdracht om zes dergelijke transportkaders te maken. Twee daarvan gaan naar de Airbusfabriek in Hamburg, drie naar Illescas in Spanje en één naar Airbus in het Britse Brighton.
Het Acrosoma paneel is volledig ontwikkeld in het bedrijf te Lokeren, en is gepatenteerd. Het bedrijf is het enige ter wereld dat al zo ver staat in de driedimensionale paneeltechnologie. Andere bedrijven hebben dus de Lokerse technologie nodig om ook zulke kaders te maken.
Het bedrijf zal in de toekomst voor Airbus nog andere opdrachten verzorgen. Ook de panelen voor de romp van de A30X mogen ze maken. Als tussenstap ontwerpen en bouwen ze eerst de deurpanelen voor het neuswiel van de A350-1000.
Zij zijn ook nog actief op andere terreinen: onderdelen voor de wieken van windturbines, matten om landingsplaatsen voor helikopters te creëren, beveiligingspanelen, enz…
Acrosoma, dat 30 werknemers telt, is het typevoorbeeld van een bedrijf dat gelooft in innovatie, gelooft in hun product en er volop voor gaat.

Ir. Jan Verhaeghe, zaakvoerder van het winnende bedrijf, dankte iedereen voor de betoonde waardering. Toen hij op zoek was naar een geschikte bedrijventerrein, was hij bijzonder gecharmeerd door wat Lokeren te bieden had. “En”, voegt hij eraan toe, “de regelgeving was weliswaar strikt en correct, maar niet overdreven bemoederend”. De beslissing tot aankoop van de nodige industriegronden was toen al snel genomen.
Verhaeghe zit ondertussen niet stil: hij denkt aan de mogelijkheid dat op de as Lokeren – Gent een “pool” zou ontstaan van bedrijven die allen actief zijn in composietmaterialen. En met VTI-Lokeren heeft hij reeds contacten ivm een specifieke opleiding, gericht op composietverwerking. Misschien kan reeds in september gestart worden met deze unieke opleiding.
Acrosoma zal dit jaar ook deelnemen aan de Open Bedrijvendag, en hoopt op die wijze ook de aandacht te vestigen op de kansen, geboden door innovatieve technieken rond composietverwerking. Wie meer wil vernemen over het bedrijf, kan terecht op acrosoma.com.

Op onze vraag hoe hij ertoe gekomen was om composietconstructies te gaan produceren, vertelde ir. Verhaeghe, dat hij zijn ideeën daarrond reeds geformuleerd had in de bedrijven waar hij vroeger werkte. Maar daar kreeg hij steevast als antwoord “Stop ermee, want daar zit geen toekomst in”. Toen de kans zich aanbood, heeft hij zelf een bedrijf opgericht om zijn ideeën uit te werken. Met het gekende resultaat. De zaakvoerder wist ook nog te vertellen hoe een reusachtig bedrijf als vliegtuigbouwer Airbus bij een Lokers firma met 30 werknemers terechtgekomen is: zij hadden positieve artikels gelezen over Acrosoma en namen gewoon zelf contact op met de geavanceerde Lokerse composietbouwer. (jdw)