Vlaamse huurpremie voor 175 Sint-Niklase gezinnen

SINT-NIKLAAS. De nood aan een betaalbare woning is hoger dan het aanbod. Daarom heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor de invoering van de Vlaamse huurpremie. De huurpremie is een financiële tegemoetkoming van maximum 120 euro voor gezinnen met een laag inkomen die reeds 5 jaar of langer wachten als kandidaat-huurder op een sociale huurwoning. Per kind in het gezin komt er 20 euro bij. 

Ook in Sint-Niklaas is de nood aan betaalbare woningen hoger dan het aanbod. Er staan meer dan 1.900 gezinnen op het inschrijvingsregister van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH), terwijl de capaciteit slechts 1.565 woningen is. Dat zorgt voor een wachttijd van minstens 4 tot 5 jaar voor een woning met 1 of 2 slaapkamers. Voor woningen met drie of meer slaapkamers loopt de wachttijd op tot 6 jaar en langer. De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting bouwt de komende jaren ruim 400 sociale woningen maar dat vraagt tijd, waardoor gezinnen op de wachtlijst langer zijn aangewezen op de duurdere private huurmarkt. Omdat die huurprijzen een te grote hap uit het budget nemen, dreigen die gezinnen in armoede te verzeilen of er nog dieper in weg te zakken.

Op voorstel van minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven voor de invoering van de Vlaamse huurpremie. Die huurpremie is een financiële tegemoetkoming van maximum 120 euro voor gezinnen met een laag inkomen die reeds 5 jaar of langer wachten als kandidaat-huurder op een sociale huurwoning. Per kind in het gezin komt er 20 euro bij. Door een maximum huurprijs vast te leggen, zou de druk van de woonkost op het gezinsbudget lichter moeten worden en zouden mensen met een laag inkomen de kans krijgen om een betere woning te huren op de privémarkt. De huurpremie wordt maximum 6 jaar lang toegekend. Als er in die zes jaar géén sociale huurwoning wordt aangeboden, wordt de huurpremie langer toegekend. Echter als een kandidaat-huurder geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister of een aanbod voor een sociale huurwoning weigert, wordt ook de huurpremie geschrapt.

Samen met de invoering van de huurpremie verstrengt de Vlaamse regering de keuzevrijheid van een kandidaat-huurder bij het vastleggen van zijn voorkeur qua ligging, type en maximale huurprijs van een sociale huurwoning. De kandidaat-huurder kan zijn keuze enkel verfijnen in functie van volgende overwegingen: financiële draagkracht, gezondheidsredenen, fysieke mobiliteit, bereikbaarheid van school, werk en sociaal/familiaal netwerk en mantelzorg.

In Sint-Niklaas komen 175 gezinnen van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie of ongeveer 1 op 11 kandidaathuurders.  (mb)

 

 

Lees ook:

REGIO. Momenteel zijn er in Oost-Vlaanderen 29 verschillende sociale verhuurders. Daar komt vanaf 1 januari 2023 verandering in. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele hervormt de sector...

REGIO. De sociale huisvestingsmaatschappijen Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, WoonAnker en Waasse Landmaatschappij willen fuseren en in aanloop van een mogelijke fusie hebben ze alvast...

SINT-NIKLAAS. De Sint-Niklase Maatschappij voor de huisvesting (SNMH) heeft bouwplannen voor een nieuwe verkaveling tussen de spoorlijn, de Nieuwe Molenstraat en Vijfstraten. In eerste instantie...

TEMSE. De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) en de dienst beschemd wonen van De Klokke willen personen met een verstandelijke beperking de kans geven op een betaalbare woning...

TEMSE/HAMME. De sociale huisvestingsmaatschappijen van Temse en Hamme sloten op woensdag 9 maart een samenwerkingsakkoord dat een latere fusie moet vergemakkelijken. Die fusie kadert binnen een...

De 7 appartementen in de G De Cremerstraat te Rupelmonde.RUPELMONDE/VRASENE. Gemeenteraadslid Franky Van Havere (sp.a Kruibeke) vernam van Vl aams minister voor Wonen, Freya Van den Bossche dat er...