Hoeveel Vlaamse vrijwilligers zijn er?

REGIO. Zonder de vele vrijwilligers zou het verenigingsleven dood zijn. Dat is wat heel veel wordt gezegd. 2011 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Dit initiatief zet het werk van vrijwilligers in de kijker en schenkt aandacht aan de bijdrage die ze in de samenleving leveren. Maar hoeveel vrijwilligers zouden er in Vlaanderen actief zijn? Een vraag waarop moet geantwoord worden dat er geen duidelijkheid is hoeveel. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) aan Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Vlaanderen krijgt van Europa goede punten voor de wettelijke omkadering die onze regio voorziet rond het vrijwilligerswerk. Tegenover dat goede rapport staat echter een groot vraagteken. Volgens de belangenverenigingen van vrijwilligers zijn in Vlaanderen geen precieze cijfers over vrijwilligerswerk beschikbaar.
 
Aan minister-president Kris Peeters werd de vraag gesteld of hij overweegt cijfergegevens over het Vlaamse vrijwilligerswerk op te nemen in VRIND 2011 (Vlaams Regionale Indicatoren) en zodoende het beleid op exacte cijfers af te stemmen. Danielle Godderis-T’Jonck vindt een duidelijke monitoring noodzakelijk: "Vooral gezien de noodzaak van vrijwilligers in de samenleving en de toegevoegde waarde die ze creëren, moet er duidelijkheid komen over het aantal Vlaamse vrijwilligers. Alleen als we een zicht hebben op de evolutie van de cijfers kunnen we een adequaat beleid voeren en kan vrijwilligerswerk in Vlaanderen ten volle worden naar waarde geschat."

In zijn antwoord gaf de minister-president toe dat het te raadplegen materiaal tot op vandaag eerder summier was. Daarnaast beklemtoont hij dat de Studiedienst van de Vlaamse Regering wel degelijk aandacht heeft voor het Vlaamse vrijwilligerswerk. Peeters kondigde naar aanleiding van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk aan dat in Vlaams Regionale Indicatoren 2011 (VRIND) extra aandacht zal gaan naar een vollediger overzicht van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. De oplijsting van te gebruiken indicatoren zal gebeuren in overleg met de koepelorganisaties zoals het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is op zoek naar een vijftal vrijwillige brandweermannen-ambulanciers. Daarvoor komen zowel mannen als vrouwen in aanmerking. Wie zich...

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas zoekt wandelvrijwillgers om te gaan wandelen met bewoners van Woon- en Zorgcentrum 'De Kroon'.SINT-GILLIS-WAAS. Het OCMW van Sint-Gillis-Waas is aktief op zoek naar...

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas zoekt verenigingen en vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken tijdens minstens vier evenementen. Zo zoekt de stad voor het Na-Tourcriterium...

TEMSE. Het is een jaarlijkse traditie dat tijdens de Week van de Vrijwilliger hulde wordt gebracht aan de vrijwilligers & PWA-ers van de Temsese rusthuizen. Het zijn zij die een ...

SINT-NIKLAAS. Sint-Niklaas start met een vrijwilligersproject voor en door senioren. Het is de bedoeling dat vrijwilligers senioren andere senioren informeren over de reeks tegemoetkomingen die de...

Deze folder bundelt informatie over vrijwillgerswerk bij 54 organisaties.SINT-NIKLAAS. Vrijwilligers zijn de draaiende motor van heel wat organisaties en evenementen. In Sint-Niklaas werd het...