Aantal boetes per agent niet bepaald

ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad heeft raadslid Guy Van Criekinge de burgemeester eens gevraagd of er in de politiezone Zwijndrecht de agenten verplicht worden een minimum antal boetes uit te schrijven. Burgemeester Minnebo had er zijn eigen mening over en die komt neer op, het volgen van de weg dat, als een politieagent een overtreding ziet, hij die ook bekeurd.

Hij praatte met een collega die behoorde bij de groep die het op tv en in de krant kwam verklaren dat er een minimum aantal pv’s moet worden binnen gebracht. Blijkt dat dit alles fel overtrokken is. Maar als een agent op een paar jaar tijd geen enkele boete uitschrijft, dan roept dat wel een vraagteken op. "De politie heeft hier bij ons opdracht, en niet alleen wat betreft de interventieploegen maar alle politiemensen, als ze een overtreding zien dat ze die dus ook bekeuren. Dat is toch één van de hoofdtaken van politiemensen? Ik denk dat wij hier bij ons op jaarbasis, heel wat bekeuringen uitschrijven."

Een minimumnorm is echter in Zwijndrecht niet opgelegd. "Maar", zegt burgemeester Minnebo, "als je tot de vaststelling komt dat van twee hulpagenten de ene 500 boetes uitschrijft op jaarbasis en de andere slechts 20, dan is er wel wat te vermoeden. Er is dan zeker iemand die met zijn ogen dicht rondloopt, om zo te zeggen. En dan zal er wel een gesprek zijn met de korpschef in verband met die verhouding." (Rolf Duchamps)