SP.a Waasland ijvert voort afschaffing onderhoudsplicht

WAASLAND. De sp.a  -Waasland doet een dubbele oproep om het systeem van de onderhoudsplicht door de kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven, aan te passen en zelfs af te schaffen. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer zal daarvoor in het parlement de nodige stappen zetten. Ze stuurt ook een oproep naar de OCMW-bestuurders van Temse, Lokeren, Beveren, Stekene en Sint-Gillis om het voorbeeld van Sint-Niklaas en Kruibeke te volgen en de onderhoudsplicht niet meer uit te voeren.

Bovendien wijst de volksvertegenwoordiger er op dat de socialisten vinden dat het handhaven van de onderhoudsplicht leidt tot menselijke drama's zoals familieruzies, bejaarden die hun kinderen niet in de kosten willen jagen en daarom niet naar een rusthuis willen, financi?le achterpoortjes  via inkomens die worden verstopt op spaarboekjes van ouders/kinderen. En dan is er nog de grote ongelijkheid tussen onderhoudsplichtigen. Deze uit Kruibeke en Sint-Niklaas hebben geluk terwijl van anderen in het waasland kan gezegd worden dat ze "dikke pech" hebben. Zo bekeek de sp.a uit het Waasland het.

Reeds in december 2000 legde sp.a volksvertegenwoordiger Magda De Meyer samen met haar collega Jan Peeters een wetsvoorstel neer tot afschaffing van de onderhoudsplicht van kinderen bij opname van bejaarden in een rusthuis. De sp.a steunt op heel wat argumenten om de onderhoudsplicht af te schaffen. Zo is  de opbrengst van deze terugvorderingmaatregel eigenlijk beperkt in vergelijking met de grote administratieve - en juridische inspanningen die door het OCMW moeten worden geleverd om de kosten terug te vorderen. En dan is er de schaamte bij de rusthuisbewoner omdat ze afhankelijk zijn van hun kinderen om nog te zwijgen van ruzies die kunnen ontstaan tussen broers en zussen. De sp.a vraagt zich ook af waarom voor alle andere vormen van bejaardenhulp zoals thuishulp, klusjesdienst, maaltijden aan huis e.d. de kinderen niet moeten tussenkomen. Enkel voor een noodzakelijke rusthuisopname wel. Het wordt een "middeleeuws principe" genoemd. Er is ook een discriminatie tussen gezinnen met kinderen en zonder kinderen. Ook op fiscaal vlak roert er wat: de kinderen kunnen het onderhoudsgeld gedeeltelijk inbrengen in hun belastingen maar het geld wordt wel bij het inkomen van de bejaarde geteld zodat deze nu ineens belastingplichtig wordt.

Elk OCMW volgde een eigen invorderingsschaal zodat de kinderen,afhankelijk van de stad of gemeente waar ze woonden een verschillend bedrag moesten bijpassen. Hier was dat laag en daar was het 10 keer zo veel. Het is minister Dupont die nu voor eenvormigheid zorgde, na jaren discussie. Hij voerde een keuze in voor de OCMW's: ofwel de onderhoudsplicht afschaffen, ofwel een eenvormige terugvorderingschaal hanteren. In het Waasland koos de gemeente Kruibeke en de stad Sint-Niklaas voor het goede voorbeeld van Oostende, Herentals, Zelzate en nog andere gemeenten, om de plicht gewoon af te schaffen.

Maar in de meeste Wase gemeente bleef de onderhoudsplicht. De sp.a ging na wat de nieuwe uniforme invorderingsschaal van Dupont betekende voor de onderhoudsplichtigen in het Waasland en vergeleken met de situatie zoals die tot voor kort geldig was. Ze kwamen tot opvallende vaststellingen. Vele onderhoudsplichtigen zullen de komende maanden een teleurstellende nieuwe regeling in hun bus vinden.
Vooral in Lokeren is de nieuwe situatie ontstellend. Zowat alle onderhoudsplichtigen in Stekene en ook een aantal inkomenscategorieën in Sint-Gillis en Temse zullen door het nieuwe systeem Dupont minder moeten betalen. Er werd wel vastgesteld dat het oude - en het nieuwe systeem vergelijken in vele gevallen moeilijk is. Zo paste het OCMW van Beveren een hele reeks sociale bijsturingen toe bij het terugvorderingsysteem. Wanneer onderhoudsplichtigen een hypothecaire lening hadden lopen of een auto afbetaalden, dan werd dat verrekend met het netto belastbaar inkomen. Ook mensen met een hoge huishuur of hoge studiekosten voor de eventuele kinderen mochten dit in Beveren laten mee tellen. Nu zit  Beveren plots in nesten en weet niet hoe het verder moet, want die sociale correcties mogen in het nieuwe systeem niet meer toegepast worden.

Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer besloot dat het systeem van terugvorderingen in de Wase gemeenten bijzonder ingewikkeld is. Bijna elke gemeente hanteerde tot de invoering van de nieuwe wet Dupont, een eigen systeem, waarbij al dan niet sociale correcties werden toegepast. De OCMW's die de kostenbatenanalyse maken, zullen merken dat het sop de kolen echt niet meer waard is. (F)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Sp.a Waasland ijvert al sinds begin 2005 voor de afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven. Het systeem zou leiden tot menselijke...

KRUIBEKE. Voorzitter Marc Verbraecken van de SP.a Kruibeke heeft de visie van zijn partij kenbaar gemaakt rond het al dan niet uitvoeren van de onderhoudsplicht waarbij bedragen door het OCMW worden...