Burgemeester Denert legt klemtonen voor veilige Barbierbeek

KRUIBEKE. Jos Stassen heeft een reactie kenbaar gemaakt op het genomen initiatief van burgemeester Denert, bij de wateroverlast van november. Stassen zei o.a. dat Denert te laat had beslist om de dijk van de Barbierbeek door te steken. Er waren ook een reeks beslissingen, genomen in 2002, die nog altijd niet gerealiseerd werden. De burgemeester reageerde op de visie van Jos Stassen en legde klemtonen op wat is verwezenlijkt en hoe het nu verder moet. "Ik zal de pers ook eens uitnodigen en dan zullen we zien dat kleuters het wel snappen en grote mensen niet. Het is zo simpel als pompwater. Ik kan een tas vol koffie gieten en dan kan er geen melk meer bij. Dat is toch simpel! Als in de potpolder het Scheldewater zit dan kan het Barbierbeek water er niet meer bij."

Er werd gezegd: "Geluk dat hij de potpolder heeft" maar dat telt voor de burgemeester niet want vroeger, voor de potpolder er was werd toch hetzelfde systeem al toegepast. Hij wees op een kaart aan waar er water van de Barbierbeek stond en keek dan in de polder waar er een plaats was vóór de ringdijk om zo’n volume, zo’n debiet in onder te brengen. Dat het voor Kruibeke zelf allemaal goed verliep wordt volgens Denert bewezen door het feit  dat er geen schadeclaims waren binnen gekomen. Tenzij een beetje water over de vloer en kelders die waren ondergelopen.
De dijk werd doorgestoken op bevel van de burgemeester. Niet de mensen van Waterwegen en Zeekanaal.
"Die waren er nog niet omtrent", weet hij, "Meneer Govaert, die de werf leidt, was er wel. We hebben de dijk op eigen initiatief doorgestoken en zeker met nog wat schrik want die polder is niet meer van ons. Vroeger moesten we onderhandelen met de dijkgraaf, nu met de Zeeschelde."

De doorgang van het Barbierbeekwater in de duikers onder de Gewestweg aan ’t Houtenkruis, zou volgens Jos Stassen moeten vergroot worden. Daarmee is Antoine Denert het ook niet eens. Wanneer het water daar regelmatig kan doorstromen is er geen probleem. De doorgang wordt maar te klein als het water er achter blijft staan, als er gelijke stand is. "De weg die ze nu gaan volgen om dat gat aan de gewestweg te vergroten aan de twee bruggen, dat is gewoon show want dat is voor niets nodig. Het water moet gewoon regelmatig kunnen stromen. Als het omhoog komt in de potpolder en dan trager begint te stromen, dan is er een probleem." Daarom besloot Denert om de dijk door te steken en hij wees naar garage Maes in de Babierstraat waar nu geen schade was en vroeger wel.

Dat Jos Stassen nu met commentaar komt, noemde Denert dan ook ‘onder de gordel’. De dijk moest al eerder zijn doorgestoken? Denert zei dat dit ook geld kost en dat hij het maar deed als het echt nodig was. "Als ik het al eerder had gedaan dan had men misschien gezegd, daar zie, hij brengt weer show, hij heeft een dijk doorgestoken. Ik geef toe dat we het op het nippertje deden. Hadden we het een kwartier vroeger gedaan, dan had de Blauwe Gaanweg wél onder gestaan. Het water is zomaar niet weg. Jos Stassen spreekt daar van pompen om water van de Barbierbeek naar de potpolder te pompen. Maar er is momenteel niets voorzien van pompen in het lastenboek, er is niet de minste sprake van. Ze geven het nu toch toe dat er pompen nodig zijn."

Voor de ringdijk zullen bufferbekkens gemaakt worden om de massa water van de barbierbeek te stockeren. Die bufferbekkens zijn putten en die zitten zo meteen vol van het grondwater. "Moet je er dan betonnen bakken van gaan maken waar geen grondwater in kan?", vroeg Denert zich af. "Een bufferbekken moet in feite leeg zijn. In een visput moet water staan en daar kan dan geen meer bij."
Hij bekeek ook de eerste plannen van de potpolder tegen deze van nu. Van al wat al gebeurde waren al veel dingen bij die een gevolg waren van de opmerkingen die Denert in al die jaren maakte en dat geeft men bij de Zeeschelde zelfs toe. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

een beeld op de werken vanuit de luchtKRUIBEKE. De toekomst van de Kruibeekse polder wordt thans zeer goed voorbereid. Deze week kwamen Nederlanders en Britten meedenken over de toekomst van het...

Informatie is steeds te bekomen in de Infokeet die is gebouwd aan de Scheldelei, vlakbij de veerdienst naar Hoboken.KRUIBEKE. Dat het Gecontroleerd Overstromingsgebied of de zogeheten...

TEMSE/TIELRODE. Het is nog niet veilig om te schaatsen in de potpolder van Tielrode. Dat heeft het polderbestuur laten weten. Het ijs is er nog niet dik genoeg om schaatsers te kunnen dragen. Ook de...

De optocht in de Langestraat met vooraan de reddingsband die om een stormstuw vraagt.KRUIBEKE. Dinsdagavond werd voor de 300ste keer betoogd tegen de aanleg van het overstromingsgebied...

Burgemeester Denert tussen zijn trouwe medebetogers.KRUIBEKE. Wie echt iets wil beleven dat uniek is in ons land komt vanavond (dinsdag 7 oktober) tegen 18 uur naar het gemeentehuis van Kruibeke...

KRUIBEKE. De tegenstanders van het Gecontroleerd Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde of gewoon de potpolder, hebben voor de 125ste keer betoogd tegen de aanleg van dat gebied in de...