"Overstromingen Barbierbeek waren te voorkomen"

KRUIBEKE/BAZEL. De zware overlast van half november was ook voor gemeenteraadslid Jos Stassen (Groen!) aanleiding om de problematiek van de Barbierbeek met als pijnpunt de kruising met de gewestweg, naderbij te bekijken. De intense neerslag drukte volgens Stassen, iedereen weer met de neus op de feiten, alle pijnpunten in het gebrek aan waterbeleid werden weer eens bloot gelegd: te snelle waterafvoer naar beken en rivieren, riolen met te klein volume, bewoning in waterzieke gebieden,..."Ondanks al deze ellende kon je de facto vaststellen dat op die plaatsen, waar de voorbije jaren doordachte maatregelen en ingrepen, die passen in een echt integraal waterbeleid, werden uitgevoerd, er geen of nauwelijks sprake was van overstromingen. Tot mijn grote verwondering en boosheid deelde Kruibeke - wat de overstromingen van  de Barbierbeek  in de Oude Kruibekestraat en het begin van de Barbierstraat betroffen – ook in de miserie.  Want deze overstromingen op 13 november hadden daar nooit mogen plaatsvinden!", aldus Stassen.

Voor Jos Stassen, die zeker heel wat kennis heeft van dit dossier en ervaring omdat hij als gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger deze problematiek jaren opvolgde, waren de overstromingen aan de Barbierbeek te voorkomen indien burgemeester Denert sneller had opgetreden. In de eerstvolgende gemeenteraad zal hij de burgemeester daarover ondervragen. Stassen verklaarde zich ook nader.

"Om dit te begrijpen dienen we terug te gaan naar de zware overstromingen van september 1998, waardoor er grote problemen waren in de stroombekkens van de Demer,de  Nete en andere rivieren, en ook aan de Barbierbeek.  Uit deze miserie werden belangrijke lessen getrokken en begon men in Vlaanderen eindelijk aan een integraal waterbeleid. Vooral onder impuls van de toenmalige paarsgroene Vlaamse regering werden een reeks studies uitgevoerd, beslissingen genomen  en vooral een aantal maatregelen en werken uitgevoerd. Mede daardoor bleef dit jaar de miserie weg  in Diest en omgeving. Ook over Kruibeke nam diezelfde Vlaamse regering een aantal belangrijke beslissingen: samen met de beslissing over de  bouw van de potpolder werd opdracht gegeven om een oplossing te zoeken voor de problemen met het overtollige regenwater in het bekken van de Barbierbeek, om miserie zoals in september 1998 voor eens en voor altijd te voorkomen."

En daar lag dan een studie van het Waterbouwkundig Laboratorium over de Barbierbeek bij en werden een paar beslissingen genomen.  Bij zware regenval dient de potpolder als overstromingsgebied van de Barbierbeek. In de potpolder wordt de Barbierbeek verlegd naar de sluizen in Kruibeke. Gezien er geen dijken meer zullen zijn aan de verlegde Barbierbeek kan alle overtollig water vrij de Kruibeekse polder in stromen.

De twee duikers van de Barbierbeek onder de Oude Kruibekestraat en de gewestweg  zijn veel te klein. Daarom wordt er een brug voorzien met voldoende debiet voor de Barbierbeek aan de gewestweg. Wat er met de Oude Kruibekestraat gebeurt is een beslissing voor het gemeentebestuur van Kruibeke. Stroomopwaarts aan beide zijden van der E17 (ook Haasdonk)  wordt er meer ruimte gegeven aan de Barbierbeek. 
Aan de sluis van de Barbierbeek en de dijk van de potpolder wordt een overstromingsgebied voorzien dat enkel dienst doet in de zeer uitzonderlijke situatie dat zeer zware regenval gepaard gaat met overstroming van de Schelde door springtij en Noordwesterstorm.  Het overtollige regenwater van de Barbierbeek wordt door een zware pomp van dat overstromingsgebied over de ringdijk in de potpolder gepompt.
Zolang de potpolder niet volledig gerealiseerd is dient bij zware regenval de dijk van de Barbierbeek in de potpolder tijdig worden doorgebroken om te voorkomen dat het water door de te kleine duikers onder de Oude Kruibekestraat en de gewestweg zou ophopen in de Barbierstraat.

Stassen: "Deze beslissingen dateren van 2002, ruim acht jaar geleden dus, maar wachten voor het grootste deel nog op de realisatie of afwerking. Zo is er nog geen enkele beslissing genomen over de werken aan de duikers van de Barbierbeek en het overstromingsgebied aan de sluis van de ringdijk.  Ook het gemeentebestuur van Kruibeke bleef in gebreke. In plaats van strijd te voeren tegen de potpolder had men op de tijdige uitvoering van de werken aan de Barbierbeek moeten aandringen, zeker wat de duikers betreft."

Daarbij komt nog dat, volgens Jos Stassen, de burgemeester op 13 november te laat heeft beslist om de dijk van de Barbierbeek in de potpolder door te steken.  Alle weervoorspellingen waarschuwden voor zware regenval in de nacht van 12 op 13 november.  Iedere betrokkene weet dat de Barbierbeek door zijn korte loop en de structurele problemen gevoelig is voor overstromingen bij overtollige regen. 

"Daarom is het echt niet te verstaan waarom de burgemeester niet de opdracht heeft gegeven de dijken van de Barbierbeek  - preventief - door te steken op vrijdagavond 12 november.  Dan zou Kruibeke niet mee in het overstromingsnieuws hebben gezeten en dan zouden vooral de huizen aan de Barbierbeek niet getroffen geweest zijn, met alle gevolgen van dien. Gezien de gevoeligheid van deze kwestie wou ik pas reageren op het moment dat de grootste miserie opgelost is, in de hoop dat men in de toekomst sneller zou ingrijpen.", zo besloot het gemeenteraadslid van Groen! (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Gisteravond is in Beveren het gemeentelijk rampenplan afgekondigd om de waterellende in deelgemeenten Vrasene en Melsele te lijf te gaan. Eerder liet de gemeente al ruim 2000 zandzakken...

SINT-GILLIS-WAAS. Vanmorgen kreeg Sint-Gillis-Waas op vier plaatsen in de gemeente te maken met zware wateroverlast. De Loever-, Vrasene-, Blokstraat- en Zwarte Beek traden buiten hun oevers. De...

KRUIBEKE. Door de aanhoudende regen kreeg de Barbierbeek in Kruibeke een enorme hoeveelheid water te verwerken. Te veel, zo bleek zaterdagochtend. Net als in de jaren ’90 trad de beek buiten haar...

Een beeld van de werken rechtover het klooster langs de N70. Een stuwconstructie met noodoverlaat wordt er gebouwd aan de Molenbeek. Het overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 14.000...

BEVEREN. Dit najaar gaat de provincie de beek tussen de Galgstraat en de Mosselbank in Vrasene op vraag van schepen van leefmilieu Luc Maes ruimen. Dat is nodig want de oevers is op verschillende...

Tien jaar geleden: Hoek Tassijnsstraat en BurchtsestraatZWIJNDRECHT. Open VLD dat specifieke aandacht schenkt aan de kernpunten (verkeers)veiligheid, mobiliteit, gemeentelijke financiën en...