Vlaanderen heeft nood aan overstromingsrisicobeheer

GENT. Na het natte weekend van 13 en 14 november was Vlaanderen in de ban van wateroverlast én waterbeheersing. Ondanks alle maatregelen die gemeenten hebben genomen heeft Vlaanderen vooral nood aan overstromingsrisicobeheer. Dat beweert het ingenieurs- en adviesbureau Soresma. Samen met de universiteit van Gent voert het bureau onderzoek naar de manier waarop mensen met overstromingen omgaan.

Volgens Soresma is de manier waarop Vlaanderen overstroming tracht te beheersen onvoldoende en moeten overheden zich dringend bezinnen hoe ze overstromingscalamiteiten kunnen beheren. "Tot op heden kijken overheden hoofdzakelijk en te eenduidig naar structurele beheersmaatregelen zoals de aanleg van wachtbekkens, inrichting van overstromingsgebieden, aangepaste dijken, waterbuffering en ruimtelijke reservaties en zo verder. Allemaal zeer terechte en absoluut noodzakelijke maatregelen om overstromingen te beperken, maar er is méér.", laat Dr. Ir. Marc Huygens van Soresma weten. "Ook niet-structurele maatregelen leveren een wezenlijke bijdrage tot een verbeterd toekomstig overstromings-risico-beheer." Daarmee doelt Huygens op de bevolking die zich gepast op een overstroming kan voorbereiden.

Het probleem zit 'm vooral in het ontbreken van de nodige kennis. "Toch is er tot op heden weinig tot geen kennis van de werkelijke behoeftes van de bevolking voor, tijdens en na een overstroming.", gaat Huygens verder. "Er werd weinig aandacht besteed aan het bewustmakingsproces, de training, een geschikte voorbereiding, de zelfredzaamheid of de veerkracht van zowel individuele mensen als organisaties. En toch liggen juist hier directe mogelijkheden om morgen een beter operationeel overstromings-crisisbeheer te ontwikkelen." Concreet ijvert Soresma ervoor dat iedereen actief meewerkt aan overstromingsrisicobeheer, waarbij bevolking en overheid elkaar aanvullen. Hoe dat precies moet gebeuren, is niet meteen duidelijk.

Een onderzoek dat Soresma en de universiteit van Gent voeren moet duidelijkheid scheppen. In dat onderzoek peilen Soresma en de unief naar hoe inwoners denken over overstromingen en hoe ze ermee omgaan. Dat doen ze middels een enquête bij de inwoners van Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem van de Demervallei. Maar ook wie buiten die regio woont, kan z'n stem kwijt in de enquête. Via de vragenlijst willen Soresma en Ugent weten hoe vaak u schade geleden heeft, hoe goed u zich voorbereidt op een overstroming of welke extra maatregelen kunnen genomen worden door de overheid. 
Wie de vragenlijst wil invullen, kan terecht op de website overstrominganders.be. (mb)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. Vanmorgen kreeg Sint-Gillis-Waas op vier plaatsen in de gemeente te maken met zware wateroverlast. De Loever-, Vrasene-, Blokstraat- en Zwarte Beek traden buiten hun oevers. De...

KRUIBEKE. Door de aanhoudende regen kreeg de Barbierbeek in Kruibeke een enorme hoeveelheid water te verwerken. Te veel, zo bleek zaterdagochtend. Net als in de jaren ’90 trad de beek buiten haar...

Een beeld van de werken rechtover het klooster langs de N70. Een stuwconstructie met noodoverlaat wordt er gebouwd aan de Molenbeek. Het overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 14.000...

In Zwijndrecht krijgen de senioren regelmatig mogelijkheden om te sporten in hun vrije tijd.ZWIJNDRECHT/BURCHT. De Seniorenraad, gemeentelijke adviesraad die zich buigt over thema's die senioren...

BEVEREN. Dit najaar gaat de provincie de beek tussen de Galgstraat en de Mosselbank in Vrasene op vraag van schepen van leefmilieu Luc Maes ruimen. Dat is nodig want de oevers is op verschillende...

Tien jaar geleden: Hoek Tassijnsstraat en BurchtsestraatZWIJNDRECHT. Open VLD dat specifieke aandacht schenkt aan de kernpunten (verkeers)veiligheid, mobiliteit, gemeentelijke financiën en...