Provincie schenkt aandacht aan wandelen

Image
De provincie maakt werk van een wandelnetwerk Oost-Vlaanderen.
REGIO. De provincie Oost-Vlaanderen heeft al een paar jaren geleden het initiatief genomen om het fietstoerisme intens te promoten. Vroeger was fietsen en wandelen eerder gelijkwaardig uitgebouwd en gestimuleerd. Het bestaande fietsnetwerk uitbouwen heeft heel wat investeringen gevraagd. Het gevolg is dat zowat gans de provincie goed is bedeeld. Maar daar stond nu toch het wandelnetwerk in een hoekje.

Katia Versieck, afdelingshoofd Productontwikkeling en regiowerking Toerisme Oost-Vlaanderen, kent nu het probleem en wil dat er wat wordt gedaan om nu ook de wandelliefhebber wat beters aan te bieden.  Ze belooft het ontwikkelen van knooppuntennetwerken  omdat werd vastgesteld dat het voor fietsroutes perfect werkt. Dus, nu op zoek naar zo’n systeem voor wandeltochten. Katia Versieck: "Wandelnetwerken en de uitbouw er van zullen niet identiek zijn aan die voor fietsen. Zo zullen de wandelnetwerken veel kleinschaliger zijn en niet de volledige provincie beslaan. Dat ligt aan het feit dat de wandelaar een veel kleinere afstand per tocht aflegt dan een fietser. Bovendien moet een wandelzone aan strenge landschappelijke eisen voldoen."
 
Inderdaad, wandelen gebeurt vooral in een rustige omgeving langs aantrekkelijke onverharde paden. De zogeheten ‘trage paden’ moeten opnieuw worden open gesteld. Heel wat Wase gemeenten hebben daar al werk van gemaakt.  Er zal nog wel moeten onderhandeld worden met eigenaars van private domeinen om daarop bepaalde doorsteken te realiseren.
Afdelingshoofd Versieck wees ook op het verschil met de fietsnetwerken waarvoor in fasen werd gewerkt en waarbij de bewegwijzering van groot belang was. Bij het wandelnetwerk zal ook de weg- en randinfrastructuur worden aangepakt: voldoende rust- en picknickplaatsen en in drassige gebieden zelfs zorgen voor knuppelpaden. "De uitbouw van de wandelnetwerken zal dus kleinschaliger maar intensiever zijn", aldus Versieck.
Op het financiële vlak kan betroep gedaan worden op een tussenkomst van INTERREG, een subsidieprogramma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De provincie zal uiteraard ook heel wat investeren. 
Dit jaar wordt al aandacht besteed aan de Aalterse bossen met een netwerk naar West-Vlaanderen. In het najaar wil men het zuiden van de Vlaamse Ardennen aanpakken. Ook in het Waasland, betrokken bij Scheldeland, zijn er op vrij korte termijn plannen voor een initiatief langs de Schelde, opgenomen in het Sigmaplan. In elke regio wil de provincie dus het wandelnetwerk mogelijk maken. "Met die aanpak hoopt de provincie niet alleen de Oost-Vlamingen aan het wandelen te krijgen, maar wandeltoeristen naar hier te lokken", zo besloot Katia Versieck van Toerisme Oost-Vlaanderen.

Wat de ‘trage wegen’ betreft wekt Oost-Vlaanderen al sinds 2008 aan de uitbouw van een beleid. De gemeenten worden ondersteund bij de opmaak van hun trage-wegenplan. De provincieraad keurde in december 2009 de participatie goed aan de trage –wegenstudie die door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) was opgezet. Die studie zal dit jaar uitgevoerd worden om zo gegevens te verzamelen om toe te laten concrete herstel- en onderhoudsplannen te weten te komen.
De provincie heeft een budget klaar van 63.000 euro voor subsidies van lokale initiatieven op vlak van mobiliteit, fietsen en trage wegen. Zo zullen ook initiatieven in Hamme worden ondersteund. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De parkenwandeling in Lokeren is 5 km lang en duurt ongeveer 2 uur.LOKEREN. Tussen de drukte van de winkelende massa of de slierten auto's die zich een weg banen door het centrum van Lokeren kan...

REGIO. StapAf, het gratis fiets- en wandelmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen, is vernieuwd. Het blad zet de achtste jaargang in met een frisse look, nieuwe rubrieken en een handiger routeboekje....

SINT-NIKLAAS. Sint-Niklaas breidt aan haar aanbod aan met toeristische wandelingen op zondag. Die komen er op vraag van toeristen. De wandelingen zijn gebundeld in de folder 'Zondagskuieren 2017'....

REGIO. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe bundel uit met 5 fietsroutes en 3 wandelkaarten in de bloemenregio. De bundel 'Bloeiend Oost-Vlaanderen' neemt je mee langs kleurrijke velden, serres...

SINT-GILLIS-WAAS. Nu heel wat fruitbomen in bloei komen, vond de gemeente Sint-Gillis-Waas het een mooi moment om een nieuwe fiets- en wandelroute tussen de fruitbloesems voor te stellen.

LOKEREN. Met zogenaamde Buurt-op-de-beenwandelingen wil Lokeren het buurtleven bevorderen. Vanaf april zijn er maandelijks op zondagnamiddag wandelingen langs buurtroutes. In juli komen er...