Vlaamse Boogsport Federatie huldigt de laureaten

BEVEREN. Naar jaarlijkse gewoonte worden op 6 maart 2010, aansluitend op de Algemene vergadering, de Federale sportprijzen 'Boogschieten  liggende wip' van het jaar 2009 uitgereikt in de Vlaamse Boogsport Federatie ‘Liggende Wip’ vzw. De vergadering en de uitreiking de prijzen vindt plaats in het CC Ter Vesten waar de federatie al meermaals te gast was. Dit jaar komen 5 individuele winnaars uit sector Beveren aan de beurt en ook de sector zelf is   genomineerd voor de prijs 'Sector van het jaar'. Het is al de 7de uitreiking NFLW/VBFlW Trofee voor de sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en de sportclub van het jaar.

Om 8u30 worden de leden verwacht en om 9u begint de algemene vergadering die enkel toegankelijk is voor leden van de VBFlw. Om 10u30 worden de eregasten, genodigden en de genomineerden van de BNFLW/VBFlw  verwacht op de koffie. Om 11u spreekt Secretaris-Generaal Rita Audenaert het openingswoord  gevolgd door gelegenheidstoespraken door de Voorzitter BNFLW/VBFlw Eric Wittewrongel en door de afgevaardigde van het gemeentebestuur. Daarna volgt de bekendmaking van de namen van de laureaten 2009 met een passende huldiging. Om de jaarlijkse vergadering af te sluiten wordt nog een receptie aangeboden.

Wie er in Ter Vesten ook weer bij zal zijn is het monument in de boogsport, voorzitter Eric Wittewrongel. Bij deze gelegenheid kunnen we hem zeker eens in de kijker stellen. Hij was het die we in loop der jaren telkens weer konden ontmoeten op manifestaties bij dewelke hij steeds ijverde om de prachtige volkssport die het boogschieten toch is, bestaanszekerheid te geven of zelfs naar een hoger niveau te helpen. Eric is niet alleen, al vele jaren, de voorzitter van de Vlaamse Boogsport Federatie 'liggende wip', maar eigenlijk tevens de ziel van de federatie. Het is in feite zijn levenswerk. Niet vergeten dat hij al in 1972 bij de stichting van de vzw op de eerste rij stond. Maar nooit uit zijn buurt was toch ook de Melselenaar Guido Maes. In 1983 tijdens het congres te Leuven werd hij voorzitter van de EULW en het jaar nadien startte hij samen met Guido Maes de scheidsrechters cursus. Eric werd administratief directeur in 1977 en later, in 1997, voorzitter van de Federatie Liggende Wip. Hij was de drijvende kracht achter vele mooie Kampioenschappen en in Blankenberge werd de jeugdwerking opgestart. En dan waren er de sportkampen te Oordegem, Mechelen, Oostenrijk en nog veel meer. En anno 2010 doet Eric dat nog steeds. En zo kunnen we nu zeggen, de boogsport is niet dood maar springlevend.

Secretaris-generaal Rita Audenaert weet het wel wat Eric Wittewrongel heeft betekend en nog steeds: "Toen de subsidies van de overheid wegvielen, wie is er op zoek gegaan naar financiële middelen om de werking van de Federatie te garanderen?  Juist, weer Eric. Dagen en soms nachten is hij nog steeds bezig alle dossiers in orde te krijgen voor BLOSO, BOIC, de Provincies en nog veel meer, en steeds krijgt hij het voor elkaar."
 
Het is ook dank zij zijn inzet dat de VBFlw de status "sportfederatie" kan behouden. Ondanks de beruchte 'sporttakkenlijst'. "De laatste jaren hebben we ernstig te kampen met ledenverlies", aldus nog Rita Audenaert. "Allerlei redenen liggen daar aan de basis, verdwijnen van schutterslokalen, overlijdens maar ook en spijtig genoeg de vele ruzies.  En toch blijft Eric met hart en ziel doorgaan, niet voor zichzelf maar voor alle leden en zijn geliefde boogsport."

Vorig jaar is hij 65 jaar geworden en hij was van plan zijn voorzitterschap, voor mandaat 2010-2013, niet meer te verlengen. Hij heeft nog heel wat andere taken te vervullen maar hij houdt de beslissing nog ion beraad tot zaterdag 6 maart op de Algemene Vergadering in Beveren. Tot op heden heeft niemand een kandidatuur ingediend als nieuwe voorzitter. Zo wordt de bijeenkomst van de leden van de Vlaamse Boogsport Federatie in CC Ter Vesten te Beveren een belangrijk gebeuren. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Waar boogschieten eeuwenlang het voornaamste jacht- en oorlogswapen was, is het nu vooral een sport. Jaarlijks organiseert de vzw Vlaamse Traditionele Sporten het Vlaskampioenschap, of...

Het secretariaat van de schieting berust bij twee ‘gepensioneerde ‘ dames. BURCHT. In de zaal van Ons Huis aan de Antwerpsesteenweg organiseert de plaatselijke schuttersvereniging Ons...