Volksvertegenwoordiger Marc Van de Vijver ijvert voor veilige afrit E34

STEKENE/KEMZEKE. Wie de afrit van de E34 naar Stekene, Kemzeke of Nederlandse grens, op drukke momenten tijdens de spits reeds heeft genomen weet dat het daar aanschuiven is en bovendien ontstaan er gevaarlijke toestanden. Het  verkeer op de E34  naam ook voortdurend toe.  De verkeersstroom komende van Antwerpen is vooral niet meer binnen de perken te houden. Dat veroorzaakt in drukke periodes files van soms bijna 1 km lang. Gevolg is dat veel auto’s en vrachtwagens noodgedwongen moeten aanschuiven op de veel smallere pechstrook. Bovendien willen sommige voertuigen deze file omzeilen door pas later in te voegen en komen daardoor tot stilstand op de rechterrijstrook. Aanpassingswerken aan het afrittencomplex moeten hierin beterschap brengen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marc Van de Vijver wil dat die aanpassing van de bestaande wegeninfrastructuur er komt. Ook het gemeentebestuur van Stekene en de bevoegde schepen hopen op een snelle aanpak.
Van de Vijver polste hierover bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Daar bevestigen ze dat het dossier in volle voorbereiding is en dat de aanbesteding nog dit jaar zal gebeuren. "Afhankelijk van andere dossiers zullen de werken nog dit jaar of ten laatste in 2011 van start gaan maar we stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk uit te voeren", luidt het bij het Agentschap.

De afslagstrook voor het verkeer komende van Antwerpen wordt verlengd. Daarnaast is het de bedoeling om de noordelijke rotonde aan te passen om de capaciteit te verhogen en de doorstroom voor het verkeer dat de snelweg verlaten heeft, te versnellen. Momenteel wordt nog onderzocht op welke manier dat het best kan gebeuren. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

STEKENE. Sp.a-Stekene wil het aantal voertuigen tellen dat de zuidelijke parallelweg van de E34 gebruikt. Volgens de partij is verkeerssituatie er door putten in de weg en toenemend verkeer...

BEVEREN. Op vraag van het Beverse gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen!) werd de publieke consultatieronde over de plannen voor een nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 door de bevoegde...

BEVEREN. Kristien Hulstaert, gemeenteraadslid voor Groen! vroeg om uitleg over het aanleggen van parallelwegen langs de E34 en de bijhorende consultatieronde. De Vlaamse overheid stelt de aanleg van...

Ter hoogte van Zwijndrecht sluit de parallelweg aan op de E34 richting Antwerpen.ZWIJNDRECHT. Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan MER voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan...

STEKENE. In 2011 wordt de afrit van Kemzeke op de E34 verlengd en ontdubbeld. Dit jaar worden al markeringen aangebracht die het verkeer op de afrit en het rondpunt beter moeten begeleiden. De...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....