Ruysschevelde Koor krijgt Cultuurprijs 2009

Image
Yolande Ruelens, fiere voorzitter
STEKENE. Dit jaar bekroont de cultuurraad van Stekene een voorzitter en haar koor. Al 30 jaar is Yolande Ruelens voorzitter van het Ruysschevelde Koor.

Het koor heeft vele verdiensten, maar waar het de cultuurraad om te doen is bij de uitreiking van de cultuurprijs 2009 aan het Ruysscheveldekoor, is het eren, het honoreren van de maatschappelijke meerwaarde die een dergelijke vereniging heeft.

Muziek, zoals kunst in het algemeen, brengt mensen bij elkaar. Samen zingen gebeurt in zeer veel culturen, het schept een band die men niet kent als men niet aan samenzang heeft gedaan. Deelnemen aan een uitvoering van een muziekwerk gaat boven elke passieve luisterervaring. Het is dus actief musiceren.

Zingen in een koor is groepswerk, want het is de groep die zingt.

Het Ruysscheveldekoor heeft reeds tal van plechtigheden verzorgd. Het is met 30 jaar ervaring een niet meer weg te denken waarde geworden in het Stekense culturele leven. Het koor heeft vaak gezorgd voor een emitonele en indringende ervaring voor de aanwezigen.

Het koor werd in 1979 gesticht door onderpastoor Verhelst. De voorzitter werd toen al Yolande Ruelens die het tot de dag van vandaag is gebleven.

Het koor was betrokken bij kerkelijke feesten, huwelijksmissen, begrafenissen, maar ook concerten in binnen- en buitenland.

In Stekene werden Wieneravonden en kerstconcerten georganiseerd. Buiten de landsgrenzen waren er optredens in Wenen, Keulen, Praag, Rome, enz.

Na de uitreiking van de cultuurprijs aan de voorzitter, volgde een muzikaal intermezzo met blazers.

Schepen voor cultuur Nicole Van Duyse eindigde de avond met een dankwoord en inleiding tot de receptie. (tdw)